Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Nej Timbro, olegitimerade lärare är inte bättre

Dåliga kunskaper om skolan och lärarnas uppdrag försvårar en konstruktiv debatt om lärarlegitimationer. Timbro väljer fel måltavla när de nu rasar mot lärarlegitimationsreformen, skriver Bo Jansson, ordf Lärarnas Riksförbund.

Publicerad: 24 augusti 2015, 11:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lärarnas Riksförbund hävdar med bestämdhet att lärarlegitimationen är rätt tänkt.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LärarlegitimationLärarutbildningLärarbristLärarbristen

I helgen gick två nyblivna ”experter” om skolan från tankesmedjan Timbro ut och krävde att lärarlegitimationsreformen skulle rivas upp. De hade skrivit en alldeles egen rapport, ”Behöriga lärare – bättre resultat?”, och ville berätta om den på Svd Brännpunkt.

Många av de sakförhållanden och problem som beskrivs i debattartikeln kan Lärarnas Riksförbund instämma i. Däremot kommer Timbros ”experter” fram till helt fel slutsats.

De tycks mena att legitimerade lärare är sämre än olegitimerade och outbildade som jobbar som lärare i skolan. En häpnadsväckande slutsats för en organisation som nyligen ordnat flera seminarier om kunskap och bildning.

En outbildad lärare saknar ämnesutbildning och även djupare insikter i hur man sätter betyg utifrån styrdokumenten. Det finns då en stor risk att betygen blir fel helt enkelt.

I det underlag som presenteras i debattartikeln och i Timbros rapport finns, som jag ser det, ingen grund för slutsatsen att lärarlegitimationen ska avskaffas. Tvärtom finns underlag för att hävda att legitimationer endast bör ges till utbildade och behöriga lärare.

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgångar. Sedan ett antal decennier har skolhuvudmännen, såväl kommunala som privata, bemannat lärartjänsterna med personer som saknar utbildning. Till skillnad från Timbro tror Lärarnas Riksförbund att en viktig förutsättning för att eleverna ska lära sig ett ämne är att läraren själv är utbildad i det.

Här finns ett av grundproblem i den svenska skolan och en viktig delförklaring till skolans problem som blivit synligt nu: Vem som helst har kunnat arbeta som lärare och kraven på ämneskunskaper har varit bristfälliga.

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde för några år sedan visade det sig att cirka hälften (!) av undervisningen i svenska respektive matematik i årskurs 7-9  i grundskolan bedrevs av personer som saknade ämnesutbildning för detta.

Vi tror inte detta främjar en god resultatutveckling hos eleverna.

Lärarnas Riksförbund hävdar med bestämdhet att lärarlegitimationen är rätt tänkt. Men genomförandet av densamma lämnar tyvärr en del i övrigt att önska. I stället för att som Timbro föreslår, avskaffa legitimationen, anser Lärarnas Riksförbund att den bör förstärkas så att legitimationen omfattar just kravet att vara utbildad i rätt ämne för att få sätta betyg.

Jag kan beklaga att Timbros rapportförfattare, Johan Ingerö (tidigare politruk som nu arbetar med Timbros välfärdsprogram) och Jesper Ahlgren (chefsekonom på Timbro), fått för sig att stridsropet om möjligheter för arbetsgivaren att helt välja och vraka ska användas även i skolan.

De väljer fel måltavla när de nu rasar mot lärarlegitimationsreformen, en reform som visar upp det orimliga förhållandet att rektorer i svensk skola tidigare har kunnat anställa obehöriga och till och med personer utan någon form av adekvat utbildning som tillåtits arbeta som lärare.

Det överhängande problemet i svensk skola i dag är knappast att kunna säga upp lärare. Tvärtom behöver vi får fler som vill bli lärare. Konkurrensen om utbildningsplatserna på lärarutbildningarna måste öka. Det är också helt avgörande att lärare vill stanna kvar och fortsätta i yrket, i dag är det alltför många som lämnar yrket i förtid och undersökningar visar att 60 procent av dagens lärare överväger att lämna yrket.

Det är inte särskilt konstigt att alltför få velat bli lärare, när vem som helst kunnat anställas som lärare, utan att ha utbildning för yrket. Detta tillsammans med för låga löner och för dåliga arbetsvillkor har gjort att attraktiviteten i yrket har minskat.

Använd nu lärarlegitimationsreformen för att stärka den svenska skolan. Nu kan vi bättre se till att alla lärare är utbildade och kunniga i sina ämnen. Vi i Lärarnas Riksförbund är också öppna för att man inför någon form av lämpligtest till lärarutbildningen.

I rapporten finns för övrigt mängder av faktafel, vilket är bekymmersamt för Timbro, men det skadar också den seriösa debatten om skolan.

Många lärare reagerar med rätta på att okunskap styr skoldebatten. Denna gång är exemplet så iögonfallande att det inte kan förbigås med tystnad. Timbro är en organisation som jag trodde förväntade sig ett seriöst bemötande och eftersträvade en seriös debatt. Så tycks det inte vara denna gång.

Jag hoppas att Timbros försök att komma in i skoldebatten är ett olycksfall i arbetet. Nu bör man återkomma med en mer välgrundad rapport om skolan.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev