Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Nej, barn och unga är inga handelsvaror

En central fråga i diskussionen om den sociala omsorgen och HVB-hemmen handlar om hur vi kan höja kvaliteten i dessa verksamheter. Barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Därför är en utvecklad kvalitetskonkurrens det som vi måste sätta fingret på.

Publicerad: 10 mars 2015, 13:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För barn och ungas bästa är en utvecklad kvalitetskonkurrens högprioriterat.


Ämnen i artikeln:

HVBVårdkvalitetVinster i välfärden

SLUTREPLIK. Frilansjournalisten och debattören Anna Skånér sätter i sin artikel ”Vinstjakten gör utsatta barn till handelsvaror” ånyo fingret på en helt central fråga i social omsorg – kvalitetskonkurrens. Det är exakt det vi och andra vill utveckla. En sådan handlar bland annat om att bli väsentligt bättre på uppföljning i social omsorg, vilket vi har skrivit om i en artikel i Dagens Samhälle ”Pinsamt att social omsorg inte följs upp bättre” tidigare i år.

Sedan har med största sannolikhet mångfalden av utförare drivit behovet av uppföljning och insyn framåt, inte bakåt, och det är bra. Det är just detta som är en av fördelarna med konkurrens i stället för monopol.

En sak som Anna Skånér inte lägger någon särskild vikt vid är att enskilda HVB-hem (hem för vård och boende) både står under IVO:s regelbundna tillsyn och är tillståndspliktiga. Tillståndsplikt är något som kommunala HVB saknar. Just tillsyn och tillståndsplikt är bra och det ger en insyn i verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Däremot vore det bra om också kommunala HVB blev tillståndspliktiga, för vi vill ju att de grundläggande kraven på HVB ska vara likvärdiga oavsett driftsform.

Dock får vi tillsvidare nöja oss med att gällande föreskrifter för HVB också gäller kommunala och det är naturligtvis viktigt att tillsyn utförs på alla HVB oavsett driftsform för tryggheten är lika angelägen för placerade barn och ungdomar oavsett om de är placerade i ett privat eller offentligt HVB. I dag ska också en anmäld och en oanmäld tillsyn utföras årligen i verksamheter där barn och ungdomar är placerade.

Skånér påstår att HVB som drivs i enskild regi generellt använder sig av falsk marknadsföring. Det är ett allvarligt påstående och det är naturligtvis viktigt att HVB, oavsett driftsform, är ärliga i sina beskrivningar av sin kompetens. Det som tydligt talar mot att det är ett utbrett problem är att privata HVB är tillståndspliktiga, att IVO utför regelbunden tillsyn och att 9 av 10 socialchefer enligt en undersökning vi gjort anser att fristående utförare i social omsorg är professionella. Ett privat HVB utsätter således hela sin verksamhet för stora risker om man inte är uppriktig om vilken kompetens och expertis man besitter.

Anna Skånér beskriver kostnadsutvecklingen inom social omsorg. Ja, det är ett mycket stort fokus på pris i vissa upphandlingar i dag. Balansen mellan pris och kvalitet är emellanåt mycket skev och vi ser att pristak används i upphandlingar. Samtidigt är det förståeligt med en ekonomisk medvetenhet och därför blir kvalitetsfrågor, resultaten av sociala insatser, uppföljning och värdegrundsfrågor viktiga som motkraft till ensidiga prisupphandlingar. Det handlar ju trots allt om investeringar i det viktigaste vi har – barnen och ungdomarna.

Vi måste kort och gott börja våga tala om nyttan med sociala investeringar och innehållet i tjänsten, i stället för att jaga företag, entreprenörer och på tunna grunder misstänkliggöra varandra.

Barn och unga är ingen handelsvara, tvärtom är de det viktigaste vi har och därför tycker vi att en utvecklad kvalitetskonkurrens är högprioriterat. Framförallt för att de ska få det stöd och den hjälp de behöver för att vara trygga och för att fullt ut kunna ta tillvara sina livschanser.

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News