Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Nationellt stöd krävs för att klara akut situation”

Antalet nyanlända ensamkommande barn och unga är långt över tidigare prognoser. Föreningen Sveriges socialchefer efterlyser nu nationellt stöd och gemensam handling bortom de akuta åtgärderna för att skapa rimliga arbetsförhållanden för socialtjänsten och för att inte tumma på kvalitet, integration och folkhälsa.

Publicerad: 26 augusti 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det stora antalet ensamkommande barn och unga kräver att hela samhället engagerar sig och tar ett gemensamt ansvar.

Foto: Lars Brundin, TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingbarnSocialtjänstenFlyktingmottagandeFlyktingpolitikHVBEnsamkommandeAsylsökande unga

Kommunernas socialtjänst är vana vid att lösa akuta situationer – och är duktiga på det. Men för att möta behov av den här omfattningen krävs att alla som möter barn och unga hjälps åt, på alla nivåer.

Varje barn har rätt till trygghet och säkerhet och att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Barnets bästa måste alltid stå i centrum och därför får inte behov ställas mot varandra. När nu socialtjänsten akut och kortsiktigt tvingas disponera om resurser för att klara de ensamkommande barnens behov drabbar det socialtjänstens arbete generellt, bland annat förebyggande arbete för alla barn och unga.

Redan tidigare var det brist på lämpliga boenden, familjehem och utslussningsbostäder. Nu är problemet nästan olösligt. Trots att antalet boenden mer än dubblerats räcker de inte till. Det går att hitta provisoriska boenden, men temporärt och ofta till hutlösa priser.

Om socialtjänsten ska kunna leva upp till sitt uppdrag behövs långsiktiga lösningar, och det snabbt! FSS förordar ett omedelbart beslut om stödboende som ny placeringsform för ensamkommande barn och unga.

Kraven kan inte se lika ut för alla: en del ensamkommande barn och unga behöver omhändertas i ett HVB (hem för vård och boende med krav på hög personaltäthet som är till för den med särskilda behov) medan andra bara har behov av vuxenkontakt. Stödboende som placeringsform skulle hjälpa kommunerna en bit på vägen med att lösa den akuta situationen.

Ett snabbt beslut om boendeform är angeläget också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar FSS. Eftersom både familjehem och HVB-institutioner är en bristvara har priserna pressats upp till oacceptabla nivåer.

Vidare ser FSS omedelbara behov av statligt stöd för att hitta boendeplatser för de ensamkommande barnen. En lösning kan vara bemanningsstöd, en annan att ge interimistiska tillståndsbeslut till seriösa vårdgivare som kan stötta socialtjänsten med att rekrytera familjehem, omdisponera befintliga lokaler, rekrytera och introducera personal, med mera.

Som det ser ut i dag måste socialtjänstens handläggare, i en redan pressad arbetssituation, göra detta. Men deras primära uppgift måste vara att utreda och bedöma alla barns och ungdomars behov; att planera, genomföra och följa upp insatser. Socialtjänsten måste få rimliga förutsättningar för att säkra att barnens behov blir tillgodosedda.

FSS vill också se tvärprofessionella lokala mottagningsteam där kompetenser från socialtjänst, hälso- och sjukvård, psykiatri, elevhälsa och skolans elevstöd samarbetar för att göra gemensamma och rättvisande bedömningar och effektivisera det utredningsarbete som krävs för att fatta beslut om rätt insats. Teamet skulle också ha ett uppföljningsansvar.

Det stora antalet ensamkommande barn och unga kräver att hela samhället engagerar sig och tar ett gemensamt ansvar.

Det krävs en stark vilja hos alla parter och stort mod hos politikerna. Staten måste visa handlingskraft och ge kommunerna bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag - endast så kan vi uppnå god kvalitet, integration och folkhälsa.

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Medlemmarna är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Karl Gudmundsson, (Jönköping) ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer

Petra West Stenkvist, (Sjöbo), ledamot Föreningen Sveriges socialchefer

Helén Eurenius, Östersunds kommun, ledamot Föreningen Sveriges socialchefer

Alexandra Göransson, (Stockholm), ledamot Föreningen Sveriges socialchefer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev