tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

MP vill rusta upp socialtjänsten kraftigt

Satsa på de försummade barnen. De löper annars stor risk att inte få det stöd de har rätt till. Stärk socialtjänsten och investera i tidiga och förebyggande insatser för barn som riskerar att fara illa, skriver Stefan Nilsson (MP) Stockholms stad.

Publicerad: 27 juni 2014, 11:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BarnfattigdomSocialtjänstenMiljöpartietUngdomar

Anmälningarna om barn som riskerar att fara illa ökar varje år i Stockholm, och ökningen är större än vad som motsvaras av befolkningsökningen. Samtidigt vet vi att den moderatledda majoriteten skurit ner på socialtjänstens resurser med 10-15 procent sedan den tillträdde i slutet av 2006. Även om det skett små förbättringar i den senaste budgeten är situationen inom socialtjänsten mycket ansträngd.

I den senaste ekonomiska rapporten för Stockholms stad varnas nu för risken för att arbetssätten i socialtjänsten förändras när anmälningarna ökar samtidigt som arbetsbelastningen hos utredningsenheterna är hög.

Socialtjänsten ska tillgodose barns behov av både stöd och skydd, men det finns en risk att utredningar allt mer riktas in på barns akuta behov av skydd medan utredningar om övrigt stöd inte hinns med. Barn med mer diffusa problem, som inte får sina grundläggande psykiska eller fysiska behov tillgodosedda, riskerar att inte uppmärksammas.

Miljöpartiet anser det nödvändigt med en upprustning av socialtjänsten i Stockholm, och föreslår bland annat en kraftig förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården.

Men staden, och fler kommuner, behöver också inrätta en social investeringsfond, som gör det lättare att satsa långsiktigt. Lärare, förskolelärare och socialsekreterare vet ofta vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling. Med en social investeringsfond kan de få hjälp att leda sina idéer i bevis.

Ingen skulle komma på tanken att säga till en person som dömts till ett långt fängelsestraff att ”Nej, det blir inget fängelse för dig – det finns inte pengar att bekosta en fängelseplats under så lång tid”. Men när det gäller förebyggande arbete, som kan förhindra att barn senare i livet blir socialt utslagna, finns sällan tillräckligt med medel.

Trots att det ofta tidigt, redan i förskoleåldern, går att se vilka barn det riskerar att gå snett för senare i livet, sätts sällan tillräckliga insatser in förrän det har gått väldigt långt utför och då blir kostnaderna mångfalt större. Lyckas vi bespara ett enda barn en placering på ett HVB-hem genom tidiga insatser så betalar det sig flerfalt förutom de mänskliga vinsterna, som givetvis är de viktigaste.

Miljöpartiet anser att Stockholms stad ska avsätta 200 miljoner kronor till en social investeringsfond. Fonden bör vara cirkulerande, det vill säga i takt med att en enhet sparar in pengar på en tidig satsning så betalar den tillbaka motsvarande pengar till investeringsfonden.

Lyckas vi med tidiga insatser förhindra att en enda person slås ut socialt, med missbruk, kriminalitet eller psykisk problematik, är mycket vunnet framförallt för den enskilde men också för hela samhället.

Stora samhällsekonomiska vinster kan göras inte bara i kommunerna, utan också inom de statliga institutionerna, som domstolar, fängelser och polis. I framtiden skulle vi önska att sociala investeringsfonder kunde bli cirkulära i vidare mening så att också landsting och stat betalar in medel till sociala investeringsfonder för att stödja tidiga insatser i exempelvis socialtjänst, förskola och skola.

Stefan Nilsson, gruppledare (MP), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev