tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

MP: Sluta snacka och börja regionindela

Storregionerna har redan diskuterats, grundligt utretts och diskuterats om igen. Nu är det dags att gå från ord till handling, så att hela landet får likvärdiga möjligheter att kraftsamla kring större regioner och bli jämbördiga parter i relation både till varandra och till staten, skriver miljöpartister från hela landet.

Publicerad: 23 november 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är, enligt debattörerna, djupt allvarligt att enskilda lokalavdelningar inom Centerpartiet nu verkar tillåtas blockera hela regionreformen.


Ämnen i artikeln:

RegionerStörre regionerMiljöpartiet

I flera olika media har det debatterats att förslaget till regionreform som nu presenterats inte är miljöpartistisk politik. Inget kan vara mer felaktigt.

I Miljöpartiets partiprogram understryks att vi vill att regioner och kommuner ges ett ökat ansvar och inflytande över de politiska beslut som berör regionen och kommunen. I senaste valrörelsen 2014 var dessutom ett av partiets vallöften att flytta mer makt från staten till regional nivå och bilda direktvalda regioner med utvecklingsansvar i hela Sverige.

Det är intressant att många upplever att regionreformen genomförs blixtsnabbt trots att behovet av en decentralisering genom större regioner faktiskt har avhandlats under de senaste 50 åren. En regionalisering  påbörjats i praktiken redan och med beslutet att permanenta Västra Götaland och Skåneregionen som startade på försök för 17 år sedan.

Många hävdar i debatten att förslaget om storregioner måste diskuteras grundligt - vi anser att det redan har utretts, diskuterats och utretts igen. Under hela fyra år (2003-2007) arbetade en parlamentarisk tillsatta Ansvarskommittén med att utreda en möjlig regionbildning. Slutsatsen blev att Sverige skulle delas in i sex till nio regioner. Remissvaren från kommuner och landsting visade att en stor majoritet, över procent av våra folkvalda på lokal och regional nivå var positiva till förslagen.

Däremot mäktade inte Alliansregeringen under sina åtta år vid makten att genomföra den organisationsförändringen - bortsett från att några landsting tilläts ombildas till regioner. Vår rödgröna regering har därför tagit vid och följt upp förslaget från 2007, och tillsatt en indelningskommitté. Den kommittén har nu i sin tur inhämtat analyser och fört en löpande dialog med både kommunal-, regional- och nationell nivå om bästa möjliga gemensamma gränser för statliga myndigheter, län och regioner.

Härutöver har även två digra statliga utredningar om hälso- och sjukvården genomförts. Dessa förslag blev färdigställda i november 2015 och januari 2016. Här finns bland annat förslag om en förstärkt primärvård som ska finnas nära befolkningen, vilket regionförslaget om färre och större regioner tar höjd för.

De principer och den riktning som Miljöpartiet beslutat om ska vara vägledande är att hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för så väl regionindelning som regional utveckling. Vi har också bestämt att utveckla förslag på hur medborgarinflytande kan formaliseras i de regionala organen.

Vi ser fler möjligheter att genomföra detta om vi kraftsamlar än om vi arbetar var för sig i våra respektive landsting. Det finns dessutom ingenting av erfarenheterna från Skåne och Västra Götaland som tyder på att möjligheten att tillhandahålla vård nära där människor bor, har försämrats i och med regionaliseringen. Snarare tvärt om. Samma sak gäller kollektivtrafiken, som är ett annat regionalt ansvarsområde.

Det är därför djupt allvarligt att enskilda lokalavdelningar inom Centerpartiet nu verkar tillåtas blockera hela reformen. Att ifrågasätta nya gränser som de gör handlar endast om att plocka partipolitiska poäng. Vi menar att det ligger i sakens natur att Sverige aldrig kommer att nå den punkt när samtliga län och kommuner får sin drömkarta förverkligad.

I ett läge med jättelika framtidsutmaningar och en ökad regional polarisering framstår Centerpartiets agerande helt absurt. Inget län, landsting, eller region ska utnyttjas som bricka i ett spel, som styrs av ett enskilt partis högljudda lokalpolitiker.

Med samma retorik som används av Centerpartiet - menar vi ifrån Miljöpartiet att ingen del av landet ska tvingas stå utanför.

Nej, istället är det den gemensamma vägen med ett långsiktigt fokus, som är viktig ifall vi på riktigt vill jobba för ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samhälle.

Agneta Granström, landstingsråd (MP), Norrbottens läns landsting

Annika Eriksson, distriktsordförande (MP), Norrbottens län

Mats Gunnarsson, regionråd (MP) Region Örebro län

Stefaan De Maecker, regionråd (MP) Region Gotland

Isabel Enström, regionråd (MP) Gotland

Jessica Rydell, landstingsråd (MP) Kalmar läns landsting

Margareta Fransson, regionråd (MP) Östergötland

Michael Öberg, gruppledare (MP) Region Kronoberg

Annica Nordqvist, gruppledare (MP) Region Jönköpings län

Robert Winroth, landstingsråd (MP), Västerbottens läns landsting

Eva Andersson, gruppledare (MP), Västernorrlands läns landsting

Karin Frejarö, kommunalråd (MP), Härnösands kommun

Anna Hildebrand, gruppledare (MP), Region Jämtland Härjedalen

Karin Thomasson, kommunalråd (MP) Östersund

Johan Edstav, landstingsråd (MP), Landstinget i Uppsala län

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) Uppsala

Catrin Steen, regionråd (MP) Region Örebro län

Regionförhandlingarna

Det är tänkt att en ny samtalsrunda mellan regeringen, dess budgetpartner Vänsterpartiet och allianspartierna ska hållas på torsdag.

Liberalerna meddelade dock på tisdagen att partiet inte ser någon mening i att delta i regeringens samtal.

Kristdemokraterna har, enligt uppgift till TT, inte bestämt sig för om det är meningsfullt att delta och Moderaterna har låtit allt mer skeptiska till regeringens samtal den senaste veckan.

Centerpartiet överväger regeringens bud men har en lång villkorslista.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev