Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

MP: Så får fler asylsökande arbete från dag ett

I dag presenterar Miljöpartiet fem förslag för att underlätta för asylsökande att arbeta från dag ett. Det handlar exempelvis om att reformera identifieringskravet, göra det enklare att öppna bankkonto samt ge asylsökande rätt till stöd av Arbetsförmedlingen.

Publicerad: 8 juli 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nu tar vi stora kliv framåt för att nyanlända snabbare ska komma i arbete.


Ämnen i artikeln:

AsylsökandeArbeteArbetsförmedlingenMiljöpartiet

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land, och just nu går det bra. Ekonomin är stark, fler har ett jobb att gå till, det anställs lärare i skolan och satsningarna på klimat- och miljö har aldrig varit större.

Förra året sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige. Det är över 65 miljoner människor på flykt i världen och även om de allra flesta befinner sig i närområden till krig och konflikter kom ovanligt många till Sverige och Europa förra året. Den stora humanitära insats som Sverige har gjort genom att ta emot dessa människor är jag stolt över. Vi gjorde det som resten av Europa inte gjorde. Vi tog ansvar.

Samtidigt tog vi beslut om att förändra lagstiftningen tillfälligt till en mer restriktiv politik. Detta var ett mycket svårt beslut för vårt parti, men vi var oroliga för att ännu mer restriktiva förslag annars skulle bli verklighet.

Nu är det oerhört viktigt att förbättra etableringen och höja kapaciteten i mottagandet, inte minst för att få ett samhälleligt stöd för att så snabbt som möjligt kunna återgå till en mer human migrationspolitik än den internationella rätten kräver.

Regeringen genomför stora förbättringar av etableringspolitiken. Bland annat att alla kommuner nu ska hjälpa till med mottagandet, att schablonersättningen till skolor som tar emot nyanlända höjs med 50 procent, att en ny boendeform för ensamkommande (stödboende) införs och över 20 snabbspår för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden är igång.

För att motverka sysslolöshet under asylprocessen har civilsamhällesorganisationer fått ökade medel, asylsökande kan läsa svenska redan under asyltiden och tidig kompetenskartläggning genomförs på asylboenden.

Miljöpartiets etableringsarbetsgrupp har hittills presenterat flera förslag som sedan blivit verklighet, bland annat snabbspåret för företagande. Men arbetet fortsätter. Idag presenterar vi ytterligare fem förslag för att underlätta för att fler ska kunna att arbeta från dag ett.

• Reformera identifieringskravet för att få arbeta. Idag krävs ett undantag från arbetstillstånd för att få arbeta, så kallat AT-UND. Endast ungefär 30 procent av de asylsökande lever upp till förutsättningarna för att få ett sådant undantag. Fler borde ha möjlighet att arbeta direkt.

• Öka möjligheterna att öppna bankkonto. Ett hinder för asylsökande som saknar giltiga ID-handlingar från sitt hemland är att de inte kan öppna bankkonton. Vi ser positivt på den överenskommelse som träffats mellan bankerna och finansinspektionen om att godkänna bankkonton på utfärdade LMA-kort.

• Ge asylsökande vissa möjligheter att använda sig av Arbetsförmedlingens tjänster. För de asylsökande som har rätt att arbeta under asyltiden saknas möjligheten att skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Om vi vill att fler ska arbeta behöver det även finnas möjlighet för asylsökande att få rådgivning och stödinsatser från Arbetsförmedling, det kan handla om hjälp med matchning eller stödsamtal för att nämna ett par åtgärder.

• Förenkla hanteringen av samordningsnummer. För att kunna betala skatt när man arbetar måste man ha ett samordningsnummer från Skatteverket men för att få detta måste man kunna visa upp ett anställningskontrakt. Problemet är att det också ofta krävs ett samordningsnummer för att få ett anställningskontrakt vilket skapar ett moment 22. Vi har svårt att se varför detta ska vara så krångligt och vill därför se över möjligheterna att ge alla ett samordningsnummer vid inlämnad asylansökan.

• Ta bort avräkningen mot dagersättningen vid mindre inkomster. Dagens inkomstprövning av dagsersättning och hyra hindrar asylsökande från att ta korta uppdrag. När en asylsökande får inkomster från arbete ska de redovisas till mottagningsenheten och därefter görs en motsvarande reduktion av dagsersättningen. Det kan innebära att en asylsökande i vissa fall till och med går back på att ta arbete, vilket är helt orimligt.

Att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb är ofta en förutsättning för att komma in i samhället. Vi måste därför stärka åtgärderna för att asylsökande inte ska vara hindrade från att ta jobb, och med dessa förslag ser vi att vi kan ta stora steg på den vägen.

Vi kommer arbeta hårt för att göra verklighet av det så att de som kommit fortare kan bli våra arbetskamrater, grannar och en del i det gröna samhällsbygget.

Maria Ferm, gruppledare och talesperson för migration och lika rätt, Miljöpartiet de gröna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev