tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

MP-politiker: Var tydliga om partilinjen

Agneta Granström med flera skapar oklarhet om vad som är Miljöpartiets inställning i regionfrågan. Låt oss fortsätta jobba för det vi har bestämt på våra kongresser, skriver Jesper Johansson (MP), landstingsråd i Värmland och Erik Eriksson (MP), gruppledare i Falun i en replik.

Publicerad: 25 november 2016, 11:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Våra gröna partikollegor skapar oklarhet om vad som är partiets inställning i regionfrågan, menar Värmlands landstingsråd och MP:s gruppledare i Falun. Foto: EriFr/Colourbox


Ämnen i artikeln:

RegionerStörre regionerMiljöpartietRegionalpolitik

I Dagens Samhälle den 23/11 skrev Agneta Granström, landstingsråd (MP), Norrbottens läns landsting samt en lång rad andra gröna regionpolitiker att det är dags att gå från ord till handling i fråga om regionindelningen. Sedan dess har vi fått ett besked i motsatt riktning från regeringen.

Beskedet igår, att det inte blir några regionsammanslagningar redan till 2019, innebär enligt vår mening ett välbehövligt andrum. Nu finns det tid för en bred folkbildande diskussion, tid att genomföra folkomröstningar i de län där frågan väckt störst engagemang, och en möjlighet för väljarna att i nästa landstingsval väga in partiernas ståndpunkter i sammanslagningsfrågan när de går och röstar. Om det sedan blir ett antal regionsammanslagningar i nästa mandatperiod, så kan de ha både en mer genomtänkt utformning och en bättre demokratisk förankring än de förslag som Indelningskommittén hastat fram.

Den förra utredningen, Ansvarskommittén, la fram flera olika förslag som skulle påverka Sveriges landsting/regioner på olika sätt. Miljöpartiets syn på de förslagen omfattar fem ställningstaganden, som beslutats på en och samma kongress:

a) att MP förordar att regionindelningen ska bygga på lokalt inflytande och folkomröstning vad gäller utformning och storlek,b) att MP förordar bildandet av direktvalda regionfullmäktigen,c) att MP förordar principen om att statliga verksamheters geografiska verksamhetsområden anpassas till den geografiska indelningen av regioner/län,d) att MP verkar för att hållbar utveckling blir utgångspunkt för regionindelningen,e) att MP utvecklar förslag på hur medborgarinflytande kan formaliseras i de regionala organen, med tex medborgarförslag,samt ett ställningstagande i partiprogrammet:f) MP vill att regioner och kommuner ges ett ökat ansvar och inflytande över de politiska beslut som berör regionen och kommunen.

I valmanifestet, som antogs av kongressen före valet, uttrycks punkterna b) och f) med en gemensam punkt om att vi i MP vill ”flytta mer makt från staten till regional nivå. Vi vill bilda direktvalda regioner med utvecklingsansvar, i hela Sverige”.

Inget av dessa ställningstaganden förutsätter större regioner. Tvärtom avslogs ett förslag om att förorda större regioner, vid den kongress som diskuterade Ansvarskommitté-utredningen.

Därför är det olyckligt att Agneta Granström med flera uttrycker sig som om b) och f) på något vis skulle sätta ställningstagandet a) ur spel. Därigenom skapar de oklarhet om vad som är Miljöpartiets inställning. Även om många av oss i Miljöpartiet ser fördelar med regionsammanslagningar, antingen enligt Indelningskommitténs förslag eller på annat sätt, så bör vi vara tydliga om det som kongressen beslutat: att regionindelningen ska bygga på lokalt inflytande och folkomröstning vad gäller utformning och storlek.

Vallöftet om att flytta makt från staten till regional nivå och bilda direktvalda regioner med utvecklingsansvar håller på att infrias. Allt fler landsting ombildas till regioner. Hittills är detta genomfört i Västra Götaland, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköpings län, Gotland, Östergötland, Örebro län, Gävleborg och Jämtland-Härjedalen. Från och med 2017 blir även landstingen i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland och Uppsala regioner. Och även i de återstående landstingen pågår förberedelser för sådan regionbildning. Detta är en framgång för Miljöpartiet.

Vi kan fortsätta genom att flytta ner ytterligare makt till regionerna, och genom att se till att de statliga myndigheternas indelning samordnas på lämpligt sätt. Inget av det blir omöjligt för att regionerna är olika stora. Så låt oss hålla ihop och fortsätta jobba för det vi bestämt på våra kongresser, både i frågan om maktförskjutning och i frågan om lokalt inflytande på regionernas storlek och utformning.

Jesper Johansson, landstingsråd (MP) Landstinget i Värmland

Erik Eriksson, gruppledare, Falun (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev