Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Mötet med patienten måste bli bättre

Trots att den svenska hälso- och sjukvården håller mycket hög kvalitet fortsätter antalet klagomål att öka. Många rapporterar om brister i bemötande och bristfällig information till patienter och närstående. Att lösa den knuten är en av de viktigaste uppgifterna för att klara morgondagens vård.

Publicerad: 11 oktober 2016, 10:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvinnor är, enligt debattörerna, generellt mer missnöjda än män över hur de bemöts i vården


Ämnen i artikeln:

Patientbemötande

Sverige har en hälso- och sjukvård i som ligger i absolut världstopp. Det visar flera internationella jämförelser som bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det svenska företaget Health Consumer Powerhouse har gjort. Att Sverige rankas högt beror främst på mycket goda medicinska resultat, samtidigt som kostnaderna är måttliga.

Trots det fortsätter antalet klagomål att öka på vården, vilket kan tyckas paradoxalt. Enligt statistik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) märks ökningen tydligast inom primärvården och kvinnor är generellt mer missnöjda än män över hur de bemöts i vården.

Men vad som också sticker ut i statistiken från IVO, som i sin tur bygger på rapporter från landets patientnämnder, är att en stor andel klagomål rör brister i bemötande och bristfällig information till patient eller närstående i samband med diagnoser, fortsatt behandling och utskrivningar.

Patienten och medborgaren förväntar sig, inte bara en korrekt medicinsk behandling, utan också ett trevligt bemötande och tydlig information. Forskning visar hur betydelsefullt detta är och att det medicinska resultatet kan äventyras av otydlig information, för att inte tala om ett dåligt bemötande. För människor som söker vård är kunskap, förståelse och delaktighet en förutsättning för att han eller hon ska kunna ha inflytande över sin egen hälsa, vård och behandling. En god kommunikation och patientens delaktighet är därför avgörande för resultatet av behandlingen.

Den 1 januari 2015 trädde den nya Patientlagen (2014:821) i kraft. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Att den nya patientlagen finns på plats är mycket bra, men för att den ska ge full effekt har vi, Moderaterna och Kristdemokraterna, i en motion föreslagit att Region Östergötland tar ytterligare ett steg för att sätta patienten i centrum och inför en Informations- och bemötandegaranti i vården.

En informations- och bemötandegaranti ska säkerställa att patienten får en tydlig information för egna beslut och stöd i sin sjukdomsprocess, den ska också säkerställa att patienten får ett professionellt bemötande i alla sina kontakter med vården. Vi menar att garantin bör utformas i form av ett löfte till medborgarna, samtidigt som ett motsvarande uppdrag ges till vården. Verktygen för detta finns redan i den nya patientlagen, vars syfte just är att stärka individen. Men det krävs ett tydligare uppdrag till vården, samtidigt som medborgaren måste bli mer medveten om sin rätt. Det är först då vi kan tala om en vård i värdsklass på riktigt.

Marie Morell, gruppledare och oppositionsråd (M) Region Östergötland

Per Larsson, gruppledare och oppositionsråd (KD) Region Östergötland

Per Jameson, ledamot i Regionstyrelsen (M)Region Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Patientbemötande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev