måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Modiga vuxna krävs för att stoppa barnäktenskapen

Nu när lagstiftningen är på plats måste förbudet mot barnäktenskap måste förvaltas. Dels av svenska myndigheter, dels av vuxna vars skyldighet är att värna alla barns rättigheter. Runtom i Sverige finns det skolbänkar som gapar tomma på grund av att ingen agerade i tid.

Publicerad: 29 november 2018, 19:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inget barn ska vara gift.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

JämställdhetHederskultur

Med det nya förbudet mot erkännande av utländska barnäktenskap på plats är det många som pustar ut. Sverige har tagit ställning. Nu borde resten lösa sig, inte sant? Beslutet om skärpning är både välkommet och nödvändigt, men det finns otroligt mycket kvar att göra.

Vi måste även påminna oss själva om de barn som vi inte lyckades skydda, de barn som än idag är försvunna och de som aldrig blev lyssnade på. Vi måste komma ihåg de redan existerande lagar som aldrig tillämpades, på grund av nonchalans och okunskap. Runtom i Sverige gapar skolbänkar lika tomma som blicken hos de kommunala företrädare som inte agerade i tid.

Trots existerande lagstiftning, som ger socialtjänsten möjlighet att sära på flickor från en vuxen man, har det gjorts i väldigt få fall. Ett exempel är den gravida 14-åring, som trots socialtjänstens omhändertagande, betraktades som ”brådmogen” av förvaltningsrätten och skickades tillbaka till sin kusin, en vuxen man.

Barn förs fortfarande ut ur landet mot sin vilja, trots att de har larmat om sin rädsla. Med den begränsning som finns i svenska passlagen bör vi följa Storbritanniens exempel, där kan polisen beslagta pass eller utfärda reseförbud vid misstanke om att ett barn är på väg att giftas bort mot sin vilja.

Det som krävs för att förvalta förbudet mot barnäktenskap är inte bara en kraftansamling från polis, vård, socialtjänst, skolor och kommuner för att implementera lagen. Nu krävs också mod och ansvar från vuxna vars skyldighet är att värna alla barns rättigheter. Myndigheterna får aldrig lägga bevisbördan på det enskilda barnet.

Det är dags att kavla upp ärmarna, börja jobba och ha nolltolerans som utgångspunkt. Barn måste separeras från vuxna män och erbjudas stöd. Det krävs även informationskampanjer. För att vara tydlig så ska dessa riktas till barnen och inte ”Till dig som är gift med ett barn”, för att anknyta till Socialstyrelsens skämskudde till kampanj i våras.

Samhället måste vägra att ställa upp på familjers krav om könsseparata badtider, agera när flickor tvingas bära slöja på förskolan eller inte får vara med i all lek. Det är även viktigt att vara vaksam gentemot signaler som pekar på tvångsgifte. Exempelvis bör vårdpersonal kräva att få prata med sin patient enskilt, utan en familjemedlem närvarande, vilket kan vara avgörande för att få rätt och ärlig information som kan hjälpa ett utsatt barn.

Vår naiva föreställning om att samarbete med föräldrar alltid främjar barnen är kontraproduktiv om barnet är utsatt för hedersförtryck. Istället måste barnen skyddas från föräldrar och familj som kan vara förövare.

Det behövs även en särlagstiftning vad gäller barnäktenskapsbrott, där det ska räcka med att familjen tillåter eller försöker övertala ett barn att gifta sig. Det bör också bli straffbart för vuxna män att gifta sig med barn.

De myndigheter som kommer i kontakt med barn måste även utarbeta rutiner och ett systematiskt tillvägagångssätt för att ställa frågor och uppmärksamma barn på sina rättigheter. Det måste även utformas tydliga direktiv om vad som ska göras när någon får tydlig kännedom om att barn faktiskt befinner sig i en situation som verkar vara eller tydligt är, barnäktenskap.

Nu krävs ett målmedvetet arbete med värderingar. Kunskap är bara en pusselbit i hela problematiken kring hedersförtryck och våld. Andra egenskaper, som mod, kan inte läras ut. I Sverige, till skillnad från andra länder så riskerar vi ingenting genom att stå upp för barnens rättigheter.

I Sverige ska inget barn vara gift. Det ska vara vårt framtida och definitiva mål.

Sara Mohammad, grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime! Hedersdoktor vid medicinska fakulteterna vid Linköpings universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JämställdhetHederskultur

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev