Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Modiga arbetsgivare krävs för större mångfald

Den innovationskraft och de samhällsekonomiska vinster som går att åstadkomma genom ökad mångfald, hindras i dag av att många arbetsgivare inte reflekterar över rekryteringprocessen och därmed missar personer som är nya i Sverige. Nu gör Rättviseförmedlingen och Vision gemensam sak i att utmana Sveriges arbetsgivare att rekrytera smartare.

Publicerad: 16 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi utmanar nu arbetsgivarna att bli bättre på att se och använda kompetensen som nyanlända besitter.

Foto: Caroline Tibell


Ämnen i artikeln:

ArbetsgivareHBTQArbetslöshet

Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges kommuner gör bedömningen att det kommer att bli svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom flera viktiga yrken de närmaste åren. Inte minst gäller detta tekniskt, socialt och kurativt arbete. Och välfärden är långt ifrån den enda bransch där behovet av nya medarbetare och bredare kompetens växer.

Samtidigt kommer allt fler människor till Sverige med en stark vilja att etablera sig. Många av dem med utländsk akademisk examen. Förra månaden utgjorde utrikesfödda mer än hälften av de som var inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, 188 000 av totalt 372 000. Bland dessa personer finns en bred flora av yrken representerade – och mängder av erfarenhet.

Utmaningen vi står inför handlar om hur vi ska underlätta dessa personers inträde på arbetsmarknaden. Ett inträde som bidrar till snabbare etablering i samhället, samhällsekonomiska vinster och ökad innovationskraft på arbetsplatserna.

Vision har nyligen skrivit en överenskommelse med flera parter på arbetsmarknaden om snabbspår för tekniker och ingenjörer i fastighetsbranschen. Det innebär att kompetensen och utbildningen hos nyanlända personer som har utbildning inom fastighetsteknik kartläggs. Parallellt med utbildning i svenska ska de sedan bland annat få en kompletterande arbetsmarknadsutbildning.

Snabbspåren, fler är nämligen på gång, är ett sätt för parterna på arbetsmarknaden att bidra till framtida kompetensförsörjning. Men mer behövs.

Sedan starten har Rättviseförmedlingen hjälpt olika uppdragsgivare att bredda sina nätverk genom att göra över 800 efterlysningar och samla in över 25 000 tips på kompetenta personer som bryter normen i olika sammanhang. ”Det finns inga andra” är nämligen ofta en omskrivning för ”De finns inte i mitt nuvarande nätverk”.

För arbetsgivarna finns all anledning att se över sina rekryteringsprocesser. En oreflekterad rekryteringsprocess, styrd av sådant som ”magkänsla” och ”nätverk”, tenderar att missgynna personer med utländsk bakgrund och även andra normbrytare.

När arbetsgivare, utan att reflektera, låter dessa grupper falla utanför sin sökradar innebär det att de samtidigt missar viktig arbetskraft vars kompetens behövs inom till exempel välfärden. De missar också den innovationskraft som skapas när representativiteten ökar på arbetsplatsen, och därmed också möjligheter att utveckla verksamheten.

Till de arbetsgivare som anlitar rekryteringskonsulter: kräv ett brett urval och en icke-diskriminerande process. Till de arbetsgivare som rekryterar själva vill vi ge följande tips om hur en rekrytering för ökad mångfald kan gå till:

• Bestäm varför mångfald är viktigt för organisationens utveckling.

• Sök kandidater brett utanför det egna nätverket.

• Tydliggör och skilj på vilka ska-krav, respektive vad som kan anses som meriterande för att utföra de planerade arbetsuppgifterna.

• Skapa ett relevant arbetsprov för tjänsten och låt det vara en del av ansökan.

• Skapa en rekryteringsgrupp bestående av flera personer för att få med fler perspektiv.

• Ställ endast intervjufrågor som har relevans för tjänsten och ställ samma frågor till samtliga intervjuade.

Ökad mångfald – vad gäller såväl etnisk härkomst, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder – bidrar inte bara till större kreativitet och bättre förutsättningar för medarbetardrivna innovationer. Det bidrar till en mer välfungerande och lönsam verksamhet och i längden en ökad vinst för samhället.

Vi ser i dag en allt mer polariserad samhällsdebatt där rasistiska partier, personer och nyhetssajter tar oroväckande stor plats. Den bästa boten mot rasism och främlingsfientlighet är inkludering. Fördomar handlar om stereotypa bilder av personer vi inte själva känner. Här har Sveriges arbetsgivare alla möjligheter att dra sitt strå till stacken genom att fundera på hur de kan uppdatera sina rekryteringsprocesser och hitta fler sätt att bättre ta tillvara alla de kunskaper och erfarenheter som finns i Sverige i dag.

Vi utmanar nu arbetsgivarna att bli bättre på att se och använda kompetensen som nyanlända besitter. Antar Sveriges arbetsgivare utmaningen?

Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News