tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Malmö: Redovisa och återbetala inom 30 dagar!

Astar och Hermods har svikit oss och 1300 Malmöbor. Vi kräver svar om SFI-fusket och vi uppmanar samtliga kommuner som har externa leverantörer att noggrant granska dessa, och riktigheten i deras intyg, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Juan Espitia, Malmö (S), som kräver svar, återbetalning och i brist på detta: skadestånd.

Publicerad: 9 april 2018, 08:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Brister i båda lärartäthet och kompetens har uppdagats.


Ämnen i artikeln:

SFISkolanUtbildningMalmö

Den svenska välfärdsmodellen vilar på några principer; vi betalar gemensamt efter förmåga via skattsedeln och vi får ta del av välfärden efter behov. Vårt samhällskontrakt bygger på en hög grad av tillit och den kräver att alla gör sitt bästa för att bidra.

Det svenska språket är en viktig del av samhällskontraktet. Det är en nyckel till jobb och egen försörjning. Det är nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig samhällsinformation och för att ta föräldraansvar. Men det är också viktigt för samhällsgemenskapen. Svenska språket ger både makt och frihet.

I Malmö är behovet av utbildning och svenskundervisning stort. Därför är ilskan och frustrationen stor sedan det nyligen har uppdagats att två stora SFI-leverantörer, Astar och Hermods, har fuskat med kvaliteten och redovisat felaktiga uppgifter avseende lärartäthet och lärarbehörighet. Det handlar om mångmiljonbelopp som de tillskansat sig under lång tid, samtidigt som ägarna i ThorenGruppen och Academedia har gjort stora vinster.

Agerandet är ett oerhört svek mot de 1300 Malmöbor som får SFI-undervisning hos dessa aktörer. Det handlar om Malmöbor som drömmer om att bli läkare, barnskötare eller elektriker och behöver lära sig svenska, men som inte får den undervisning som de har rätt till. Men sveket är större än så. Det är också ett svek mot skattebetalarna och ett hårt slag mot samhällskontraktet. Samhället inte bara erbjuder utan kräver till exempel att nyanlända ska lära sig svenska och bli självförsörjande. Utan dessa kunskaper fastnar fler i bidragssystemet samtidigt som företag i regionen ropar efter arbetskraft.

Därför beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö att avbryta planeringen av en ny upphandling tänkt att träda i kraft 1 augusti 2018. Istället planeras nu för att staden ska kunna växla upp antalet platser i egen regi samt i samarbete med folkhögskolorna i Malmö.

Men fortfarande saknar vi och Malmöborna svar på hur länge fusket egentligen har pågått. Från Hermods ägare Academedia är budskapet att de har startat en extern utredning som ska gå till botten med situationen. Det är absolut nödvändigt, men vi kräver att staden skyndsamt får svar på frågorna om hur länge fusket har pågått samt vilka belopp man felaktigt har fakturerat.

Efter flertalet försök att få Astar att lägga all fakta på bordet går gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö nu vidare med en rättelseanmaning. Det innebär att bolaget har 30 dagar på sig att redovisa korrekta personallistor för hela avtalsperioden, redovisa och återbetala vad som felaktigt fakturerats staden, samt att se till att minst 65 procent av bolagets lärare är behöriga för att undervisa, i enlighet med avtal. Skulle detta inte ske kommer avtalet att hävas och det kan också bli tal om skadeståndsanspråk.

Just nu är 1300 Malmöbor är oroliga för vad som kommer att hända med deras undervisning. Vårt budskap är att staden ska göra allt i sin makt för att snabbt kunna ordna fram platser och lärare för att se till att de får den undervisning som de har rätt till.

Det är inte lätt och bolagens agerande riskerar att leda till att köerna till utbildning tillfälligt växer. Dyrt för enskilda och för samhället i stort.

För några månader sedan upptäcktes liknande fusk i Stockholm, i samband med Kalla faktas rapportering om Astars verksamhet där. Vad säger att det bara fuskats i Stockholm och Malmö? Vi uppmanar samtliga kommuner som har externa leverantörer att noggrant granska dessa, och riktigheten i deras intyg. Fusket måste stoppas.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande i Malmö (S)

Juan Espitia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SFISkolanUtbildningMalmö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev