onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Malmö gör FN:s hållbarhetsmål till sina

I helgen samlas världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta de nya utvecklingsmål som tar vid efter Milleniemålen. Men globala utmaningar är också lokala och därför gör Malmö FN:s globala hållbarhetsmål till sina.

Publicerad: 25 september 2015, 09:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet går hand i hand vet vi i Malmö.


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeSamhällsplaneringKlimatTransporterEnergipolitikFattigdom

I helgen samlas världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta de nya utvecklingsmål som tar vid efter de uppmärksammade Milleniemålen. Sjutton globala hållbarhetsmål har som syfte att främja utvecklingen i världen och styra in den på rätt kurs: fattigdomen ska utrotas, ojämlikheten minska och klimatförändringar bekämpas.

Globala utmaningar är också lokala. Vi avser därför att göra FN:s globala hållbarhetsmål till våra och skriver, tillsammans med flera andra städer världen över, under Campaign for an urban Sustainable Development Goal. Vi gör därmed målen till ledstjärnor i det fortsatta arbetet med att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.

Fem år efter FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 antog Malmö stad en lokal Agenda 21 för en god miljö och en hållbar utveckling i staden. Den blev på många sätt avstampet för den utveckling som staden gått igenom sedan dess. Med utgångspunkt i den lokala agendan har Malmö tagit avgörande steg framåt.

Två tydliga exempel på detta är Västra Hamnen och Augustenborg. Västra hamnen är en internationellt uppmärksammad stadsdel med 100 procent lokalt producerad förnyelsebar energi. Augustenborg plågades tidigare av ständiga översvämningar men genom införandet av öppna dagvattensystem är det idag en av de stadsdelar som bäst klarar av det allt mer skiftande vädret.

2010 tilldelades Ekostaden FN:s prestigefyllda pris World Habitat Awards och nyligen prisades Västra Hamnen på en gala i Milano för att man i stadsdelen tagit initiativ till ett brett hållbart synsätt som inte bara fokuserar på hållbar arkitektur och stadsomvandling utan även varit tidiga med att implementera hållbara miljötekniker.

Malmös arbete med Klimatkontraktet i Hyllie lyfts fram när världens städer samlas i ICLEI, en global organisation för kommuner som arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Nu tar vi ytterligare steg på den väg vi slog in på redan på 1990-talet. Det saknas inte gröna initiativ och lösningar i Malmö. I Sege park finns en av landets största solcellsanläggningar och i Hyllie anläggs så kallade smarta nät, där konsumtionen av el anpassas efter produktionen.

Över hela staden blir de gröna taken ständigt fler. Satsningar på miljövänliga och långsiktigt hållbara transportsätt har gjort att Malmö har utsetts till den sjätte mest cykelvänliga staden i världen.

Många av FN:s nya globala mål handlar om problem som manifesteras i andra delar av världen. Men en viktig nyhet är att många av de utmaningar som vi känner till väl i Malmö pekas ut tydligt, som exempelvis minskad ekonomisk och social ojämlikhet, jämställdhet, stadsplanering som ger tillgång till bostäder, service och hållbara transportsystem, vår konsumtion och förnybara och snåla energisystem.

Att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet går hand i hand vet vi i Malmö. 2010 tillsatte vi världens första lokala kommission för att minska skillnaderna i ohälsa, Malmökommissionen. Tre år senare presenterades slutrapporten Malmös väg mot en hållbar framtid – hälsa, välfärd och rättvisa.

Tillsammans med näringslivet, universitet och högskolor, föreningar och organisationer arbetar Malmö stad nu med att förverkliga förslag och rekommendationer från Malmökommissionen för att utjämna klyftorna i hälsa.

Ett aktivt arbete med stadsplanering är en nyckel för att skapa en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad, för att bygga Malmö helt. Vi bygger Malmö till en tät grön och blandad stad, en stad där det är enkelt för Malmöborna att ha en hållbar vardag.

När avstånden är små är det enkelt att ta cykeln i stället för bilen. När avstånden är små frigörs tid, vilket förenklar livspusslet. När avstånden är små förs människor samman, möten skapas och nya idéer föds. En tät grön och blandad stad underlättar hållbara val, stärker sammanhållningen och möjliggör ett innovativt näringsliv.

FN:s globala hållbarhetsmål innebär lokala utmaningar och det saknas varken vilja eller initiativ i Malmö för att uppnå dem. Därför gör vi nu FN:s mål till våra på vägen mot en hållbar stad.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

Karolina Skog, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev