tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

M: ”Vi vill komma överens med S om tiggeriförbud”

Sverige ska inte kapitulera inför utbredningen av tiggeri runt om i landet. Därför vore det välkommet om Socialdemokraterna är beredda att bli överens med oss moderater om införandet av ett nationellt förbud mot tiggeri.

Publicerad: 19 september 2017, 08:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ett nationellt förbud flyttar inte tiggeriet från en kommun till en annan eller från en plats till en annan inom kommunen.”

Foto: Fredrik Wennerlund


Ämnen i artikeln:

TiggeriförbudModeraternaSka tiggeri förbjudas?

Under flera års tid har vi sett ett omfattande och utbrett tiggeri i Sverige. Under ungefär lika länge har diskussioner förts om hur vi ska komma till rätta med problemen. Ändå har mycket lite hänt. Men att komma till Sverige för att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. Det är heller inte något som hör hemma i det svenska samhället.

Oavsett hur man ser på tiggeriet, om man ger pengar eller vänder bort blicken, om man känner sympati eller frustration, så är vi övertygade om att de allra flesta vill att allmän ordning ska upprätthållas och har uppfattningen att tiggeri inte ska vara en försörjning i Sverige. Moderaterna är därför beredda att göra vad som krävs för att komma tillrätta med tiggeriet på gator och torg. Därför vill vi införa ett nationellt förbud mot tiggeri.

Antalet utsatta EU-medborgare, som är i Sverige för att tigga, uppskattas till drygt 3 000 personer. Polisen gör i sin nationella lägesbild bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige som styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution. Det finns också uppgifter om grupperingar som tar betalt för och styr över användningen av offentliga platser för tiggeri.

Det är uppenbart att komma hit för att tigga innebär att leva under mycket svåra förhållanden långt utanför samhällets kontrollmekanismer och skyddsnät. Samtidigt är situationen även allvarlig i hemländerna. Där råder stor fattigdom och social utsatthet.

Här har EU en viktig uppgift. Arbetet med att sätta press på de EU-länder, vars medborgare tvingas söka sig till andra länder för att tigga, måste fortsätta. Länder som Rumänien och Bulgarien måste vidta de reformer som krävs för att inkludera utsatta grupper som diskrimineras och lever i varaktigt utanförskap. Därför har vi länge drivit på för ett samlat agerande från EU som ytterst bör knytas till kännbara ekonomiska sanktioner om läget inte förbättras. Lösningen på problemen är dock inte att tigga på Sveriges gator och torg.

Sverige ska inte kapitulera inför utbredningen av tiggeri runt om i landet. Tiggeriet skapar otrygghet och oordning i och kring kollektivtrafiken och utanför butiker. Boplatser på gator och i parker medför sanitära olägenheter och nedskräpning. Dessutom handlar det om olovliga bosättningar som delvis har permanentats och som närmast kan liknas vid kåkstäder. Bosättningarna är olämpliga för vuxna och oacceptabla för barn. Med omfattningen på tiggeriet och de ordningsstörningar det bidrar till behövs konkreta insatser.

Sverige behöver införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Förbudet innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras. Det ska omfatta alla som tigger och gälla på alla platser, lagstiftningen ska inte diskriminera någon grupp.

Ett nationellt förbud flyttar inte tiggeriet från en kommun till en annan eller från en plats till en annan inom kommunen. Inte heller skulle det vara möjligt att gå från dörr till dörr och tigga, vilket riskerar att bli vanligare om förbud införs endast på offentliga platser.

Precis som i dag ska det fortsatt vara möjligt för exempelvis ideella organisationer att ansöka om tillstånd för penninginsamling. Det kan handla om organisationer såsom Frälsningsarmén eller Röda Korset som samlar in pengar till välgörande ändamål. Den exakta utformningen av sådana undantag bör i sedvanlig ordning utredas.

Politiken måste ingripa för att få ett stopp på att utsatta människor utnyttjas och på ordningsstörningar. Därför vore det välkommet om Socialdemokraterna är beredda att bli överens med oss moderater om införandet av ett nationellt förbud mot tiggeri. Vi ska inte normalisera tiggeri i Sverige.

Tomas Tobé, ordförande i justitieutskottet (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev