Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

M: Står Socialdemokraterna upp för Stockholm?

Moderaterna har tydliggjort att vi säger nej till höghastighetsjärnvägen på grund av orimligt höga investeringskostnader och betydande samhällsekonomisk olönsamhet. Samtidigt står vi fast vid Sverigeförhandlingens övriga uppdrag, inklusive storstadsåtgärderna och östlig förbindelse. Nu behövs besked från Socialdemokraterna i Stockholms Stad och i regeringen om var de står.

Publicerad: 7 oktober 2016, 10:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utvecklingen och förutsättningarna för företagande i Stockholm är, enligt debattörerna, en fråga av nationell angelägenhet. \


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenSocialdemokraternaModeraternaHöghastighetståg

Investeringskostnaden för höghastighetstågen beräknas till 230 miljarder kronor. Därutöver tillkommer kostnaden för nya stationer och för att ansluta järnvägarna i södra Sverige till de nya höghastighetsbanorna och förstärkningar av spårkapacitet i anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö. För två tredjedelar av sträckan är beräkningarna osäkra. Allt tyder på att den slutliga kostnaden blir mycket hög. Projektet riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga investeringar.

Skenande kostnader innebär att projektet inte kan finansieras inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik. När regeringen trots högkonjunktur lånar till sina utgifter vore det oansvarigt med ytterligare ofinansierade satsningar på hundratals miljarder kronor.

Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor. Stockholm står inte bara för en stor del av Sveriges BNP och skatteintäkter, staden är också centrum för betydande delar av innovativa företag i tjänste- och delningsekonomins framkant. Utvecklingen i Stockholm och förutsättningarna för företagande i Stockholm är därmed en fråga av nationell angelägenhet.

Bristerna i infrastrukturen har, tillsammans med bostadsbristen, sedan många år identifierats som Stockholms allvarligaste flaskhalser av internationella bedömare som bland annat OECD. Eftersatta infrastrukturinvesteringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot en långsiktigt hållbar tillväxt och ekonomisk utveckling i Stockholm.

Moderaterna i Stockholms stad är tydliga med att vi snarast vill se ett riksdagsbeslut om byggande av östlig förbindelse. Att Stockholm, ett halvsekel efter Essingeledens färdigställande, fortfarande saknar en komplett ringled är ett av Sveriges främsta infrastrukturpolitiska fiaskon. Östlig förbindelse behövs, för att underlätta resor och transporter i och kring Stockholm och för att förbättra luftkvalitet och boendemiljö i innerstaden. Färdigställandet av ringleden runt Stockholm är en av de enskilt viktigaste infrastrukturåtgärderna i vår tid, såväl för att säkra regionens konkurrenskraft som för att underlätta människors vardag. Men i denna fråga är Socialdemokraterna anmärkningsvärt tystlåtna. Det är en avsaknad av ledarskap som riskerar att stå Stockholm dyrt.

En andra infrastrukturåtgärd i Stockholmsregionen som också har stor nationell betydelse är regionens, och därmed landets, flygkapacitet, särskilt avseende internationell tillgänglighet. Sverige och Stockholm är relativt perifert belägna ur ett internationellt perspektiv. För att säkra Stockholm som ekonomisk motor och huvudkontorsekonomi måste flygkapaciteten mot internationella destinationer öka avsevärt. Moderaterna i Stockholms stad är tydliga med att det är uteslutet att fatta förtida beslut om att lägga ned Bromma flygplats. Lika tydliga är vi med att beslut om en fjärde bana på Arlanda behöver fattas snarast för att säkerställa Arlandas konkurrensmöjligheter gentemot andra internationella flygplatser i vårt närområde. Också i denna fråga saknas svar från Socialdemokraterna. Deras enda besked hittills är att Bromma ska läggas ned. Det är inte trovärdigt från ett parti som säger sig eftersträva EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

I regeringsställning visade Moderaterna och Alliansen att vi hade förmåga att fatta historiska beslut i riksdag, landsting och kommuner om Stockholmsöverenskommelsen, som ger Stockholmsregionen den första utbyggnaden av tunnelbanan på decennier. I opposition tar vi fortsatt ansvar för att prioritera samhällsekonomiskt bärkraftiga investeringar i huvudstadsregionens infrastruktur för att stärka tillväxtmöjligheter och förenkla människors vardagstransporter. Ansvarstagande och tydliga politiska besked i dessa frågor är dock en bristvara hos Socialdemokraterna, som frångått en mångårig tradition av blocköverskridande samsyn i frågor av strategisk betydelse för Stockholm. Det är ett agerande som inte gynnar vare sig Stockholm eller Sverige.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad

Joakim Larsson, oppositionsborgarråd (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev