Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

M: ”S har tappat greppet om Stockholm”

Facit efter tre års rödgrönrosa maktinnehav i Stadshuset är att S har tappat greppet, i synnerhet om skolan, jobben och tryggheten, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Publicerad: 11 oktober 2017, 07:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StockholmBudgetTrygghetArbete

I dag presenterar Socialdemokraterna 2018 års budget för Stockholms stad. Med en budgetomslutning på över 45 miljarder kronor är Stockholms budget en av de största offentliga ekonomierna i landet och större än hela försvarsanslaget. Stockholm är dessutom, i kraft av sin ekonomiska styrka, draglok för hela landets ekonomi. Vilken politik som vägleder huvudstadens budget har därför stor betydelse, långt utanför kommungränsen.

Facit efter tre års rödgrönrosa maktinnehav i Stadshuset är dock att Socialdemokraterna har tappat greppet om stadens utveckling. Trots att Stockholm i grunden är en bra stad att leva i går alltför mycket åt fel håll. Det är särskilt tydligt på tre områden: skola, jobb och trygghet. Stockholms resultat som skolkommun rasar, företagens förtroende för Stockholm sjunker kraftigt och otryggheten ökar på många håll i staden.

1. Skolmisslyckandet
Den negativa utvecklingen för Stockholms skolor är Socialdemokraternas enskilt största misslyckande och allvarligaste löftesbrott. Socialdemokraterna lovade i valet 2014 att skattehöjningen oavkortat skulle gå till skolan. Den kommunala inkomstskatten har de höjt med över 1,4 miljarder kronor, men resurstillskotten till Stockholms lyser med sin frånvaro. Tvärtom lade Socialdemokraterna 2017 den stramaste skolbudgeten på 12 år.

Dessutom har stadens revisorer påpekat att skillnaderna mellan skolorna har ökat under mandatperioden och att de insatser som görs idag är inte tillräckliga. I Lärarförbundets ranking för 2017 rasade Stockholm från plats 95 till plats 130 (av Sveriges 290 kommuner). Moderaterna prioriterar skolan ekonomiskt, för att kompensera för de stora underskott som Socialdemokraternas underfinansiering har medfört. Moderaterna fokuserar därutöver på en skolpolitik för kunskap, med förslag om bland annat treterminssystem, att attraktiva skolor ska öppna filialer i ytterstaden, utbyggd förstelärarreform och förlängd undervisningstid.

2. Jobbmisslyckandet
Nya jobb kommer i nya och växande företag. Men Stockholms företagsklimat befinner sig i vad som närmast kan betecknas som fritt fall. Sedan 2014 har Stockholm rasat från plats 22 till plats 123 i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Dessutom har kommunpolitikernas attityder till företagande rasat till plats 251, en bottenplacering bland Sveriges 290 kommuner. Detta är allvarligt eftersom studier visar att de kommuner som har bäst företagsklimat också är de som lyckas bäst med integration.

Moderaternas målsättning är tydlig: Stockholm ska ha landets bästa innovations- och företagsklimat och vara en ledande arena för nyföretagande i Europa. Därför för Moderaterna en politik för enklare upphandlingar, lägre inkomstskatter, införa en väg in till kommunen för företagare och stärka regionens konkurrenskraft genom en exportstrategi och tydliga innovationsmål.

3. Trygghetsmisslyckandet
Den utbredda otryggheten utgör ett allvarligt hot mot inte bara Stockholms, utan hela det svenska samhällets sammanhållning. Hittills i år har det skett 96 skjutningar i Stockholmsregionen. Antalet polisanmälda brott har på tre år ökat 40 000 anmälningar. Av Stockholms stads trygghetsundersökning 2017 framgår att var fjärde person i utsatta stadsdelar är orolig för att gå ut sent eller avstår helt från att gå ut ensam på kvällarna.

Oron för att utsättas för våld eller överfall i den offentliga miljön ökar över hela staden. Moderaterna vägrar att acceptera att människors frihet kringskärs av kriminalitet. Därför värnar vi om upprätthållande av samhällskontraktet och prioriterar insatser för en ökad trygghet. Moderaternas budgetmotion i riksdagen innebär ett resurstillskott som skulle möjliggöra för cirka 1 400 fler poliser i Stockholms län. I Stockholms stad har vi under mandatperioden drivit förslag om bland annat fler kommunala ordningsvakter som stöd för polisen och kameraövervakning på otrygga platser.

Moderaterna tror på Stockholm. Tillsammans med Alliansen har vi en politik för att göra Stockholm till möjligheternas stad på 2020-talet. Det är en politik som tar fasta på Stockholms problem när det gäller skolan, jobben och tryggheten. Vi vill bygga vidare på Stockholms styrkor och göra Stockholm till en stad där alla människor känner att de kan förverkliga sina drömmar. Vi kommer aldrig att ägna oss åt svartmålning av Stockholm, men vi tänker heller inte blunda inför de problem som måste lösas.

Därför kommer vi att lägga en budget för 2018 som mycket tydligare än Socialdemokraternas lyfter skolan, jobben och tryggheten. Mitt mål är att stockholmarna i valet, om ett knappt år, ska se dessa tydliga politiska vägval för Sveriges huvudstad och rösta för ett maktskifte i Stadshuset.

Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev