Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

M: Ge kommunerna rätt att förbjuda tiggeri

Ordningslagen behöver ses över för att göra det möjligt för kommunerna att utfärda lokala tiggeriförbud på platser där den allmänna ordningen störs.

Publicerad: 5 februari 2016, 10:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tiggeri borde kunna regleras i lokala ordningsföreskrifter på samma sätt som till exempel alkoholförtäring, penninginsamling eller säsongsöppna uteserveringar.


Ämnen i artikeln:

ModeraternaEUKommunerUtredningen om EU-migranter

Nyligen presenterade regeringens nationella samordnare sin utredning över utsatta EU-medborgares situation i Sverige.

Moderaterna delar flera av utredningens slutsatser som till exempel att Länsstyrelsen i Stockholm ska ges ett samordnande ansvar i frågan. Samtidigt är inte detta tillräckligt.

Moderaterna vill att Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket i syfte att i lokala ordningsföreskrifter kunna förbjuda tiggeri.

Det handlar om platser och situationer där detta krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Till exempel vid buss- och tågstationer och andra hållplatser för kollektivtrafik eller vid köpcentrum, utanför butiker samt andra allmänna platser som torg och parker.

Sammantaget handlar det om att öka förutsättningarna att upprätthålla den allmänna ordningen.

De senaste åren har det blivit allt vanligare med tiggare på svenska gator och torg, främst från andra EU-länder, och i synnerhet från Rumänien och Bulgarien.

I grunden handlar det om fattiga människor som ser små eller inga möjligheter att få arbete eller annan försörjning i sina hemländer. Lösningen på problemen är dock inte att uppmuntra människor till tiggeri här i landet, vilket snarast riskerar att låsa fast människor i utanförskap.

Problemen måste lösas i de länder där grundproblemen finns. Skarpare krav måste därför ställas på de EU-medlemsstater vars medborgare inte ser någon bättre lösning än att tigga på gatorna långt hemifrån.

Det krävs en tydlig markering om att Sverige är berett att öppna för sanktioner på EU-nivå om situationen inte förbättras.

Många av dessa EU-medborgare utnyttjas av andra som lever på de pengar som de utsatta människorna tigger ihop.

Typiskt sett lever dessa personer under ovärdiga levnadsförhållanden på gatan, i läger eller i det som närmast kan beskrivas som kåkstäder.

Illegala bosättningar innebär usla levnadsvillkor och medför ofta sanitära olägenheter, risk för bränder, nedskräpning och ordningsstörningar rent allmänt. Det är en utveckling som inte gynnar någon.

Svensk lag ska gälla lika för alla och det finns därför all anledning att även i dessa fall ingripa mot egenmäktigt ianspråktagande av annans mark.

Många privata markägare känner oro och frustration då det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av en grupp personer som olovligen bosatt sig på en fastighet, ofta med stora kostnader som följd. Detta upplevs också som ett problem i många kommuner.

I denna del bör först och främst reglerna om så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten ses över och förenklas, eftersom reglerna är administrativt betungande.

Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga genom att införa ett specifikt brott som skulle kunna leda till bestraffning oavsett var och hur detta tiggeri äger rum. Det ska inte vara brottsligt att be om hjälp.

Gränsdragningsproblemen mot handlingar som inte är straffvärda – som att be om hjälp i en utsatt situation – skulle bli mycket svåra. Samtidigt kan vi inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela landet.

Det förekommer att utsatta människor utnyttjas av under former som liknar människohandel och koppleri. Därför anser vi att organiserande av tiggeri, där utsatta människor utnyttjas, ska kriminaliseras.

Eftersom tiggeri och tiggares upplag med allehanda föremål kan vara ett problem på många platser finns det också anledning att se på tiggeri ur ett rent ordningsperspektiv.

Precis som en mängd andra detaljfrågor – alkoholförtäring, penninginsamling, ianspråktagande av allmän plats för tillfälliga upplag eller säsongsvisa uteserveringar – kan regleras i lokala ordningsföreskrifter anser vi även att tiggeri ska kunna regleras på motsvarande sätt.

Detta innebär en möjlighet – om man bestämmer det i kommunen – att förbjuda tiggeri på de platser där man inte vill att tiggeri ska förekomma.

Om ett sådant förbud har beslutats kan överträdelser mot förbudet leda till påföljd. Dessutom får polisen utökade möjligheter att agera mot denna typ av ordningsstörningar och detta kan bevakas från kommunens sida genom lokala samverkansavtal.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev