Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

M: Bidragscurling bryter inte utanförskapet

Försörjningsstödet ska fungera som skyddsnät vid akuta situationer. Så fungerar det dock inte i dag. Fler kommuner måste överge omhändertagandeperspektivet och ställa tydliga krav på att bidragstagare måste göra sig anställningsbara, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Publicerad: 2 oktober 2015, 11:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Medan regeringen tar den lätta vägen har vi omprövat vår politik och lägger nu konkreta förslag för att fler ska kunna lämna utanförskapet.

Foto: Fredrik Wennerlund


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarEkonomiskt biståndUtanförskapArbeteFörsörjningsstöd

Det nya utanförskapet är på riktigt. Gapet i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i många andra länder.

Ungdomar med ofullständiga betyg från skolan kommer inte i jobb. I det läget gör regeringen det dyrare och svårare att anställa och minskar drivkrafterna till jobb – en björntjänst för dem som i dag är fast i bidragsberoende.

Medan regeringen tar den lätta vägen har vi omprövat vår politik och lägger nu konkreta förslag för att fler ska kunna lämna utanförskapet.

När alltför många fastnar i bidrag måste mer göras för att fler ska komma i jobb. Det är orimligt att ha en ordning där det inte lönar sig tillräckligt att ta ett jobb så att människor tvingas stanna kvar i bidragsförsörjning.

Försörjningsstödet är tänkt att fungera som ett skyddsnät för den som befinner sig i en akut situation och har tillfälliga ekonomiska problem. Så fungerar dock inte stödet i dag då andelen långvariga bidragsmottagare är hög.

För att bryta detta mönster måste fler kommuner överge omhändertagandeperspektivet och ställa tydliga krav på att bidragstagare gör sig anställningsbara. Många kommuner arbetar redan aktivt med detta men det kan förbättras på flera håll.

Exempelvis är det enbart 28 procent av Sveriges kommuner som alltid kräver att en person som får försörjningsstöd ska söka lämpligt arbete även utanför det geografiska område där denna person bor.

Moderaterna vill att socialtjänstlagen skärps så att det tydligt slås fast att den som är arbetsför och oförhindrad att arbeta är skyldig att vara aktivt arbetssökande, anmäld på Arbetsförmedlingen och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Parallellt med högre ställda krav vill vi också göra det mer lönsamt att arbeta. Under 2013 infördes en jobbstimulans som innebär att för den som haft försörjningsstöd under sex månader i följd, kan 25 procent av nettoinkomsten från arbete undantas vid beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Fortfarande lönar det sig inte tillräckligt att jobba och därför vill vi utöka jobbstimulansen till 40 procent. För en ensamstående tvåbarnsförälder som får ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle detta kunna innebära ytterligare en tusenlapp i ökad inkomst varje månad.

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete vill vi införa en utbildningsplikt för den som saknar grundskoleutbildning.

Samtidigt vill vi även göra det mer lönsamt för nyanlända att ta ett jobb. Med etableringsreformen infördes en jobbstimulans som innebär att den som har arbete som en aktivitet i sin etableringsplan får behålla etableringsersättningen utöver sin lön under sex månader.

Vi föreslår ökad etableringstid till tre år och i samband med detta vill vi utöka den tiden till ett år. Regeringen vill i stället helt ta bort jobbstimulansen – det menar vi är fel väg att gå om man vill bryta utanförskap.

Ökade drivkrafter till arbete och tydligt ställda krav handlar om att tro på människors förmåga. Det är grundläggande moderat politik för att pressa tillbaka det nya utanförskapet.

Regeringen går åt motsatt håll och bygger ut bidragssystemen samtidigt som man minskar drivkrafterna att arbeta – man bidragscurlar i stället för att ge människor stöd och verktyg att komma i jobb.

Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev