onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Lyssna på Malala och våga ge barn makt!

Barnkonventionen ser ut att bli svensk lag. Vi i Regionalt nätverk för barns rättigheter anser att riksdagen bör ta ytterligare ett steg för att förverkliga barns rättigheter och uppmanar riksdagen att godkänna tilläggsprotokoll tre till barnkonventionen. Ett sådant beslut skulle lyfta fram Sverige som ett föregångsland i fredspristagaren Malala Yousafzais anda!

Publicerad: 13 januari 2015, 10:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige kan bli ett föregångsland i fredspristagaren Malala Yousafzais anda! Foto: Wikipedia


Ämnen i artikeln:

BarnkonventionenBarnfattigdomBarnskyddBarnperspektivetUngdomar

Malala Yousafzai och Kailash Satyarthi tilldelades fredspriset för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar och alla barns rättigheter samma år som barnkonventionen firade 25-årsjubileum. Det är ett utmärkt bevis för barnkonventionens betydelse.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

I Sverige har barns rättigheter och livsvillkor ofta tolkats ur ett ekonomiskt perspektiv. Fram till dagens datum så har debatten dominerats av samhällets ansvar att säkerställa goda ekonomiska villkor för barnfamiljer och barn. Sverige har i det hänseendet lyckats väl.

Men Sveriges barn möter andra svårigheter. Barnfattigdomen och den ojämna fördelningen av resurser till utsatta barn mellan olika kommuner är en utmaning. Psykisk ohälsa är ett annat område som både media och regering uppmärksammat. Hedersproblematiken är ett inte lika uppmärksammat problem där kunskapen kan bli större och där förebyggande metoder bör utvecklas.

Exemplen ovan är en del av den verklighet som möter barn i dag.

Vi har bildat ett nätverk för att stötta varandra i förverkligandet av konventionen i våra kommuner. Förutsättningarna för att uppfylla dess intentioner förbättras genom att barnkonventionen med hög sannolikhet blir lag. Då blir det skarpt läge.

En del handlar då om att ge barn verkligt inflytande. Nästa steg är att få barnen att bli delaktiga i den kommunala beslutsprocessen på alla nivåer och i alla frågor som berör barn samt att involvera dem på ett tidigt stadium. När barnens delaktighet övergår i verkligt inflytande, då händer det saker.

Barn vill påverka, men tycker samtidigt inte att de kan, vilket framgår av Rädda Barnens stora enkätundersökning i skolorna Ung Röst 2014.

91 procent av eleverna tycker det är viktigt att de som bestämmer lyssnar på barn, medan under 5 procent tycker att de fått vara med och påverka kommunen. Våra erfarenheter är att barn är väldigt kloka när de känner att det är på riktigt.

Några exempel. I Botkyrka kommun finns det ett ungdomsfullmäktige som har en egen budget på cirka 300 000 kronor. Sigtuna kommun ville få ungdomar att medverka i projekteringen av en ny stadsdel och då fick de använda sig av dataspelet Minecraft, vilket gav gott resultat. Haninge kommun har i projektet SpeakApp utvecklat en app som via mobilen ger ungdomarna möjlighet till inflytande över kommunens verksamhet.

Men det behövs ytterligare informations- och utbildningsinsatser för de nyckelgrupper som träffar barn eller fattar beslut om barn. Barninflytande är inte bara en rättighet - det är också lönsamt. När ungdomarna blir inkluderade blir besluten bättre, lättare att genomföra och respekten för åtgärderna större. Vi vill våga ge barn makt!

Alliansregeringen tillsatte en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra barnkonventionen till svensk lag. Den nya rödgröna regeringen har tydligt uttalat att man avser att göra barnkonventionen till svensk lag. Samsynen i denna fråga är lätt att uppfatta, vilket är mycket glädjande!

Vi vill uppmana alla som är involverade i processen att beakta sista meningen i utredningsdirektiven där det slås fast ”att utredaren skall föra en dialog med barn och unga”. En införandeprocess utan att barns åsikter efterfrågas vore förödande för riksdagens trovärdighet.

Vi i Regionalt nätverk för barns rättigheter anser att riksdagen bör ta ytterligare ett steg för att förverkliga barns rättigheter och uppmanar därför riksdagen att godkänna tilläggsprotokoll tre till barnkonventionen.

Tilläggsprotokollet ger barn som inte fått upprättelse i hemlandet en individuell klagorätt direkt till FN:s barnrättskommitté.

Ett riksdagsbeslut i den riktningen visar att vårt land tar barns rättigheter på allvar och att vi dessutom har mod att låta FN pröva hur Sverige följer konventionens krav. Ett sådant beslut skulle lyfta fram Sverige som ett föregångsland i fredspristagaren Malala Yousafzais anda!

Lennart Nilsson, (KD) gruppledare Järfälla kommun

Inger Lundberg, (S) ordf individ- och omsorgsnämnden Sundbybergs kommun

Carin Hallstedt Idstam, Barnombud sakkunnig barnkonventionen Järfälla kommun

Marie Litholm, gruppledare (KD) Haninge

Jörgen Runholm, (S) kommunpolitiker Nykvarn Kommun

Marie Fälth, (KD) gruppledare, ordförande i social- och äldrenämnden Upplands Väsby Kommun

Taina Virta, (S) demokratiberedningen Botkyrka Kommun

Jan-Eric Jansson, (KD) Kommunalråd Nacka kommun

Anette Lindered, (S) kommunfullmäktiges ordförande Järfälla kommun

Sören Berglund, Samordnare för barn och ungas rättigheter Haninge kommun

Bo Snellman, distriktsordförande Rädda Barnen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev