Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

LRF: Torkan i landet kräver akuta åtgärder!

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vädjar till regeringen att vidta åtgärder som kan hjälpa Sveriges bönder och till alla markägare, privata, företag och kommuner som har tillgång till gräsbevuxen mark som normalt inte skördas, att erbjuda bönder att kunna slå denna till extra djurfoder.

Publicerad: 11 juli 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Torkan slår mot alla grödor som inte bevattnas och risken är överhängande att många djuruppfödare tvingas slakta ut delar av sina besättningar.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

JordbrukLivsmedelRegeringenTorkan i Sverige

Torkan är den värsta vi upplevt på decennier. Om inte regnet kommer så drabbas Sveriges bönder av en svår kris. Redan nu är spannmålsskörden så dålig att odlarna förlorar minst två miljarder kronor.

Risken är överhängande att många djuruppfödare blir utan foder och tvingas slakta ut delar av sina besättningar. Det goda svenska avelsarbetet kan ta många år att bygga upp igen.

Faran är stor för att många lantbruksföretagare inte klarar sig ekonomiskt.

Det är inte bara Sverige som upplever torka. Den lettiska regeringen utfärdade ett nationellt katastroftillstånd för jordbruket i slutet av juni.

Läget är allvarligt. LRF har en bra dialog med regeringen och Jordbruksverket. Men det är viktigt att sympati åtföljs av konkreta åtgärder. LRF vädjar därför till regeringen att undersöka möjligheterna till:

Frakt- och transportstöd av foder från de delar av landet som kan dela med sig till de mest drabbade.
Förskottsutbetalningar av EU:s olika ersättningar till jordbruket.
Ansökan om utbetalningar från EUs krisstödsfond.
Införa en nationell ersättning till drabbade bönder.
Uppdra till länsstyrelserna att visa förståelse för lantbruket i en svår situation. Regelverket får inte bli ett hinder för konstruktiva tillfälliga lösningar.
Prioritera vattenanvändning till livsmedelsproduktion.
Besluta om höjd återbetalning av dieselskatten, till samma nivå som i Danmark. Något som ger snabb ekonomisk effekt för många bönder.

Torkan slår mot alla grödor som inte bevattnas, det vill säga spannmål, raps, vall, ärter, bönor och sockerbetor.

Förhoppningsvis kan torkan fungera som en väckarklocka för alla som tror att mat alltid kommer att finnas i affärerna. Ja, det gör den – men bara om bonden kan leverera. Bondens angelägenhet är faktiskt allas angelägenhet.

Sverige är redan ett normalår starkt beroende av livsmedelsimport. Ungefär hälften av maten vi äter är importerad. Som en följd av torkan kommer behovet av att köpa  importerad mat att bli ännu större både i år och nästa år.

Om effekterna av den akuta torkan ska kunna mildras är det viktigt att alla hjälper till.

Vi hoppas att svenska charkproducenter, färdigmatsleverantörer, restaurangägare och offentliga upphandlare känner ett ansvar i den besvärliga situation som råder och väljer svensk råvara istället för import.

Genom att välja svenskt, kan vår lokala produktion öka. Och framförallt, inga svenska djur avlivas i onödan. Konsumenterna kan också starkt bidra till att hjälpa lantbruket genom att köpa svenska varor och speciellt svenskt kött.

LRF vädjar också till alla markägare, privata, företag och kommuner som har tillgång till gräsbevuxen mark som normalt inte skördas, att erbjuda bönder att kunna slå denna till extra djurfoder.

Ur ett nationellt perspektiv är regeringens åtgärder särskilt viktiga. 2017 fattade riksdagen ett historiskt beslut om en nationell livsmedelsstrategi med det övergripande målet att den inhemska produktionen ska växa. Att vi nu drabbats av en extrem torka är inget en strategi kan styra över.

Däremot är det ett tydligt exempel på livsmedelsproduktionens skörhet som måste kunna hanteras för att målet om en ökad livsmedelsproduktion ska uppnås.

Regelförenklingar som underlättar lantbrukets satsningar och investeringar är en nyckel till en ökad svensk livsmedelsproduktion.

De flesta beslutsfattare och konsumenter vet vilka goda värden de svenska livsmedlen, grönsaker, spannmål och kött har. Om Sveriges bönder ska kunna fortsätta att leverera så är det avgörande att alla krafter samlas och bidrar med sina egna insatser.

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev