Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Lokala fristående barnombud nödvändiga”

Barnombudsmannen i Uppsala menar att lokala fristående barnombud är en nödvändighet för att Barnkonventionen ska bli verklighet och uppmanar därför samtliga Sveriges kommuner och landsting att säkerställa att alla barn har en verkligt oberoende, lokal instans som de vända sig till för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Publicerad: 2 juli 2015, 06:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

BOiU blir kontaktade av föräldrar, mormödrar, barn och unga, oroliga grannar och personal som vill ha rådgivning.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BarnkonventionenBarnskyddFN

För att barns rättigheter ska förverkligas måste någon se till att de efterlevs – på alla nivåer, inte minst på den lokala nivån, närmast barnen. Många barnrättsorganisationer arbetar nu för att FN:s tilläggsprotokoll om internationell klagorätt för barn ska ratificeras av Sverige. Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, instämmer i det, men vill betona att en klagorätt som barn inte känner till eller inte vet hur de ska använda, ens på lokalt plan, blir en ganska meningslös rättighet.

BOiU blir kontaktade av föräldrar, mormödrar, barn och unga, oroliga grannar och personal som vill ha rådgivning i hur de ska gå tillväga kring olika problem. I de flesta fall kan vi med ett kortare samtal eller mejl hänvisa till någon som kan hjälpa till, eller informera om vilka styrdokument som bör följas, men ibland är vi med en längre period, deltar i samtal, eller tar kontakter för att undersöka och försöka lösa problem. Att vi väl känner till lokalsamhällets personer och organisationer, och att vi kan träffa de som hör av sig till oss, underlättar enormt i dessa fall.

BOiU har verkat i Uppsala kommun sedan 1988 och har genom att vara fristående, men med ekonomiskt stöd från kommun och landsting, haft en unik möjlighet att såväl informera om rättigheter, stötta barn och unga som behöver hjälp, samverka med olika aktörer och påverka beslut för att förbättra för barn.

I Sverige finns i skrivande stund endast nio lokala barnombud, med olika inriktning på sitt arbete. BOiU och Barnrättsbyrån i Stockholm är de enda av dessa som är fristående. BOiU menar att det, förutom en intern strateg, också behöver finnas någon som arbetar med barnrätten utanför förvaltningarnas struktur och styrning.

Att vara fristående är avgörande för trovärdigheten i sammanhang där det handlar om en konflikt mellan kommunen och ett barn, till exempel vid kränkningar i skolan eller problem i kontakt med socialtjänsten. Den som är anställd för att arbeta med frågan riskerar annars, oavsett om den kallas strateg eller barnombud, att bli en företrädare för huvudmannen – inte för barnet. Den risken är förstås än större om personen är anställd direkt av en verksamhet, till exempel en skola.

Om ett barnombud ska kunna kallas oberoende kan hen inte vara anställd av den som ska granskas.

Även i sammanhang där barns och ungas röster ska lyssnas till finns risken att kommunen/landstinget upplevs ha en agenda. En medarbetare från en förvaltning har ju i uppgift att arbeta för de frågor som politikerna önskar – inte att lyssna opartiskt på barn och unga. Framförallt när det handlar om känsliga frågor, som en skolnedläggning, kan ett fristående lokalt barnombud fungera som ett mellanled som inte tar ställning i sakfrågan, utan ser till att barnens röster blir hörda.

Som fristående och lokala kan vi på BOiU också uppmärksamma politiker på brister och bidra med förslag på lösningar. Många anställda känner att de inte kan kontakta vare sig de högsta cheferna eller politikerna när de inte hinner med sitt uppdrag. Vi kan då förmedla information, och skapa tillfällen till fruktbara möten.

Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudsmannen i Uppsala

BOiU

• är en ideell förening som har funnits sedan 1988.

• arbetar i Uppsala läns kommuner och landsting.

• arbetar med att förverkliga Barnkonventionen genom att informera, samverka, påverka och stärka barns och ungas röster.

• finansieras huvudsakligen av Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Läs mer på www.boiu.se.

• har ett seminarium den 2 juli i Almedalen om lokala barnombud

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BarnkonventionenBarnskyddFN

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev