Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

LO laddar för Rosornas krig

Publicerad: 29 augusti 2012, 10:30

Åtta av tio medborgare tycker som vi i frågan om vinster i välfärden, säger LO:s vice ordförande Tobias Baudin och hänvisar till en opinionsmätning från Novus.

Foto: Anna Rut Fridholm

Någon samordning med S i vinstfrågan är inte aktuell, betonar vice ordföranden och vinstgeneralen Tobias Baudin.


Känslorna var starka på LO:s kongress i våras, mycket starka – mot vinster i välfärden. I talarstolen dundrade nyvalde ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson mot riskkapitalisterna i vård och omsorg: ”De ska bort!”

Ett stopp för ”orimliga vinstuttag” är en ståndpunkt som LO-ledningen sedan också naglat fast i flera debattartiklar och intervjuer.

Mannen som senare i höst ska beskriva hur det ska gå till är Kommunals förre vice ordförande Tobias Baudin, före detta kommunpolitiker (S) i Luleå och Thorwaldssons konkurrent om ordförandeposten inför LO-kongressen.

Han drog tillbaka sin kandidatur för att inte vålla splittring i LO-leden och förklarar sig mycket nöjd med posten som vice ordförande.

Som ordförande i LO:s välfärdspolitiska utredning har Baudin i dag en nyckelposition. Det är där den glödheta frågan om vinster i skattefinansierad verksamhet hanteras.

Hur samordnar ni er hantering av vinst­frågan med Socialdemokraterna?

– Inte alls. Vi sneglar inte på varandra. LO-kongressen var mycket tydlig med att det är en non profit-princip som ska gälla.
Så LO och S kan hamna på helt olika linjer i vinstfrågan?

– Ja, det kan vi mycket väl göra, vi kommer inte att jämka ihop oss. LO kommer naturligtvis att försöka påverka partiet, den här frågan blir helt säkert stor på Socialdemokraternas kongress nästa år.

– Det har länge funnits en rädsla för nya Rosornas krig. Det är inget att vara rädd för, tycker jag. Det är bara bra om olika åsikter stöts och blöts, det driver också partiets politik framåt. LO tar fram förslag som vi tror är bra för våra medlemmar.

Men hur oberoende är ni? Är inte LO och S fortfarande två grenar på samma träd, arbetarrörelsen?

– Ja, LO vill se en ny S-ledd regering. LO och S har gemensamma grundvärderingar. Vår facklig-politiska samverkan fortsätter, det tjänar medlemmarna på. Men vi ska vara tydligare med våra olika roller.

Tobias Baudin är den som inom LO har ansvar för denna facklig-politiska samverkan. Men i den laddade frågan om vinster i välfärden finns just nu alltså en tydlig skillnad mellan partiet och LO.

På LO-kongressen kritiserade Karl-Petter Thorwaldsson öppet Socialdemokraterna för att ha duckat i vinstfrågan. Och det är svårt att uppfatta partiledaren Stefan Löfvens kommentarer kring vinster efter sommartalet i helgen som något annat än att ducka och passa.

 För partiet är vinsterna en vånda. Förbjud, säger LO. Det säger inte partiledningen, men däremot många S-företrädare runt om i landet. Under hösten har både S och LO lovat att klargöra och förtydliga sina linjer.

Särskilt tydlig är Tobias Baudin ännu inte, när han svarar på frågorna om vinster. Han hänvisar till att ledamöterna i LO:s utredning ännu inte hunnit träffats.

Går det att förbjuda vinstuttag inom vård, skola och omsorg?
– Det är precis det vi ska ta reda på.

Kan LO:s linje bli ett tydligt nej till vinstdrivande företag i den här sektorn?
– Ja, det kan det mycket väl bli. Kongressen var väldigt tydlig, det finns en stor ilska över vad som händer i vårt land. Skattebetalarna vill inte att deras pengar ska hamna som vinster hos privata företag.

Samtidigt pratar ni om vikten av valfrihet. Vilka aktörer ska ersätta de vinstdrivande företag ni vill ha bort?
– Vi vill att en non profit-princip ska gälla. Hur det ska se ut i praktiken ska vi komma fram till i höst.

Men ge exempel på non profit-aktörer, vilka är de?
– Det törs jag inte just nu, vi har ännu inte kommit igång med utredningsarbetet. Men non profit-marknader finns i flera andra länder. Vi kommer att göra en internationell utblick.

Riskerar det inte att bli hål i många verksamheter som i dag är utlagda på privat drift om ni stryper möjligheten till vinst?
– Vi är starkt för valfrihet, men kommunerna ska bestämma själva. Vi vill ju aktivt verka för att en non profit-marknad växer fram, då är det inte alls säkert att valfriheten minskar.

Ser ni framför er en återkommunalisering av verksamheter?
– Ja, så kan det bli, det är en trend i Europa med återkommunalisering, det ser vi i Frankrike, Tyskland, Storbritannien.

Men finns det pengar? Behöver inte välfärdens utveckling det tillskott som till exempel de hårt kritiserade riskkapitalisterna bidragit med?
– Det centrala är om det finns skattemedel för att klara framtiden. Då ska inte skattepengar, våra gemensamma pengar, få flöda ut i oskäliga övervinster.

Ge exempel på oskäliga övervinster.
– Att företag inte levererar äldreomsorg av god kvalitet men ändå tar ut vinst ska inte vara möjligt!

 Men om de uppfyller alla kvalitetskrav, ska de då kunna ta ut en vinst?
– Det ska vi titta på. Men en eventuell vinst bör återinvesteras i verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att det inte är möjligt att ta ut stora vinster. Företag som har vinst som sitt främsta intresse hör inte hemma inom vård, skola och omsorg.

Men alla privata företag har väl vinst som en drivkraft, även om de inte har det som sitt högsta mål?
– Vi kommer att precisera vad vi menar med non profit-företag och hur vi ser på vinstuttag och vinstbegränsningar.

Vad tycker du om Socialdemokraternas hållning i vinstfrågan?
– Partiet har betonat vikten av kvalitet, och nu kan vi ju konstatera att det inte blivit den höga kvalitet man eftersträvat.

Så partilinjen måste vässas?
– Det här blir en stor fråga på kongressen, den engagerar väldigt många. Vi från LO ska påverka partiet. Jag tror och hoppas att också partiet gör en förskjutning från den linje man haft hittills. Det är dags nu!

Riskkapitalisterna i vård och omsorg ska bort, sa Karl-Petter Thorwaldsson på LO-kongressen. Hur då?
– Jag vill inte prata speciellt om riskkapitalister, utan om företagens vinster i stort. Störst ilska väcker det när vinster hamnar i skatteparadis i utlandet.

 I AP-fondernas styrelser sitter LO med och fattar beslut om att bland annat investera i riskkapitalföretag. Talar ni inte med kluven tunga?
– Det är olika saker, det går inte att jämföra. Vi är med i AP-fonderna för att bevaka medlemmarnas pensioner.

Ni vill avskaffa Lagen om valfrihetssystem, LOV?
– Ja, det vill vi. Vi ska utvärdera hur LOV fungerat, men vi är emot fri etablering inom vård och omsorg. Det är viktigt att kunna göra bra upphandlingar med tydliga krav på bemanning.

Vinster och LOV är frågor där LO kör på kollisionskurs med Svenskt Näringsliv. De två stora intresseorganisationerna har kort sagt ”helt skilda ståndpunkter”, konstaterar Tobias Baudin.

 Men i en rad andra frågor har LO och Svenskt Näringsliv närmat sig varandra, agerat tillsammans och skrivit gemensamma debattartiklar.

– Vi känner båda en irritation över att det händer för lite i svensk politik. Vi vill sätta press och se blocköverskridande överenskommelser i till exempel energipolitiken, näringslivspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och infrastrukturfrågorna.

Den kommunala arbetsmarknaden känner Tobias Baudin väl efter sin tid i Kommunal, först i Luleå och Norrbotten, därefter några år på riksplanet.

Han känner sig ”väldigt, väldigt orolig” över de stora rekryteringsbehoven inom framför allt äldreomsorgen.
– Kommunerna måste bli betydligt bättre arbetsgivare. Höj statusen och lönerna, erbjud heltidstjänster, gör hela branschen mer attraktiv, det är helt nödvändigt.

Är S-styrda kommuner bättre arbetsgivare än borgerliga?
– Det går inte att se någon sådan skillnad.

Är det någon skillnad mellan privata och kommunala utförare när det gäller de anställdas villkor?
– Nej, det finns bra och dåliga exempel på båda sidor.

Hur ska ni få bort löneklyftan mellan kvinnor och män?
– Det är bara att erkänna att det var en jobs­post för LO att vi inte kom överens internt inför avtalsrörelsen (tre förbund bröt sig ur samordningen). Det var självklart inte bra, står vi enade blir vi starkare.

– Den nya ledningen har ett starkt fokus på att alla 14 förbund ska komma överens om hur vi verkar för jämställda löner. Att jobba för fler heltider är en del av detta.

 Vänsterpartiet har krävt ett fackligt veto för att kunna stoppa bemanningsföretag. Vad tycker du om det?
– Facket behöver få större inflytande, det låter som ett väldigt intressant förslag!

Läs mer i Dagens Samhälle nummer 29, 2012.

Magnus Wrede

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev