Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Låt sprängdådet bli ett uppvaknande”

En attack mot polisen är en attack mot oss alla. Helsingborgs stad arbetar aktivt för att öka tryggheten i staden - men behöver hjälp av polisen. Tyvärr försvåras det av att myndigheten har för små resurser och för få poliser för att kunna arbeta långsiktigt. Låt sprängdådet i Helsingborg bli ett uppvaknande om att vi måste satsa på en stark poliskår.

Publicerad: 19 oktober 2017, 09:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nordvästra Skånes kommuner har haft en kraftig befolkningstillväxt – tyvärr har polisen inte växt i samma takt.

Foto: Johan Nilsson, TT


Ämnen i artikeln:

PolisenKriminalitetTrygghet

Sprängdådet mot polishuset i Helsingborg är ett allvarligt och oacceptabelt angrepp mot rättsstaten och i förlängningen mot vår demokrati. Händelsen visar dessvärre att kriminella krafter inte drar sig för att attackera polisen som har till uppgift att upprätthålla våra lagar och se till att alla kan leva ett tryggt liv i Sverige. En attack mot polisen är därmed en attack mot oss alla, mot vårt samhälle och vårt sätt att leva.

Från Helsingborgs stads sida ser vi mycket allvarligt på det inträffade och erbjöd oss tidigt att hjälpa polisen med de resurser vi har till förfogande. När rättsstaten utmanas måste hela samhället kliva fram och säga ifrån. Det är också viktigt att vi inte låter eventuell rädsla eller oro förändra hur vi lever våra liv.

Att polisen har förutsättningar att göra sitt jobb och kunna möta den grova kriminaliteten är också avgörande. Här finns uppenbart behov av förstärkningar från nationellt håll. Vi är bekymrad över utvecklingen där polisens kapacitet i allt större utsträckning upplevs otillräcklig för att upprätthålla lag, ordning och trygghet för invånarna. Nordvästra Skånes kommuner har de senaste åren haft en kraftig befolkningstillväxt och prognosen för framtiden visar på att den utvecklingen fortsätter. Tyvärr har den lokala polisens resurser och förmåga inte följt med i regionens stora tillväxt, inte heller i hur kriminaliteten har utvecklats. Liknade beskrivningar ges av många kollegor runt om i landet.

Trygghetsfrågan är komplex och kräver breda insatser från flera håll. Helsingborgs stad arbetar aktivt för att öka tryggheten i staden, det är en av våra mest prioriterade frågor. Vi har exempelvis tillsammans med polisen tagit initiativ till samverkan med olika myndigheter för att ta krafttag mot organiserad brottslighet. De kriminella nätverken agerar naturligtvis inte inom vissa kommungränser eller myndigheter och då kan inte heller det förebyggande och motverkande arbetet ske i stuprör. Byråkratisk gränsdragning får inte bli ett hinder för att kriminella ska ställas inför rätta. Vårt tydliga mål är att det ska vara jobbigt att vara kriminell.

De senaste åren har vi höjt vår förmåga att kunna samverka effektivt med polisen. Vi har gett stadsdirektören ett särskilt uppdrag att involvera stadens samtliga förvaltningar och bolag i trygghetsarbetet, för att säkerställa att staden agerar samlat och gör allt vi kan. Det är hela stadens angelägenhet att människor känner sig trygga i Helsingborg.

I det arbetet krävs också att polisen har en aktiv roll. I flera avseenden fungerar samarbetet bra, men polismyndigheten har ett grundläggande problem – de har för små ekonomiska resurser och för få poliser. Det gör att polisen allt för ofta tvingas prioritera bort det långsiktiga arbetet till förmån för akuta insatser.

Låt sprängdådet i Helsingborg bli ett uppvaknande om att polisen behöver mer resurser och bättre verktyg. Vi moderater vill öka antalet poliser minst 25 000 senast år 2025. Vi vill därutöver anställa lika många fler civilanställda under samma period. Det innebär 10 000 fler anställda inom svensk polis till 2025.

Dessutom vill vi förbättra polisernas förutsättningar genom att höja deras lön med 3000 kronor i månaden och skärpa straffen. Arbetet för trygghet och mot grov organiserad brottslighet behöver bedrivas långsiktigt och med kraft. Det kräver beslutsamhet, uthålliga resurser och en stark poliskår.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborg, 1:e vice partiordförande Moderaterna

Anna Jähnke, kommunalråd (M) Helsingborg

Christian Orsing, kommunalråd (M) Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PolisenKriminalitetTrygghet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev