torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Låt satsningen på de äldre styras underifrån

Det är mycket välkommet att Vänsterpartiet har lyckats förhandla fram en prioritering på ökad bemanning inom äldreomsorgen i regeringens budget. Men tidspressen på Socialstyrelsen som ska fördela pengarna är oroande. Utan hänsyn till kommunernas olika förutsättningar riskerar satsningen att inte nå sin fulla potential. En dialog mellan Socialstyrelsen och kommunerna är därför nödvändig.

Publicerad: 25 maj 2015, 08:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Se till äldreomsorgspengarna kan anpassas efter kommunernas olika behov. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

VårdbemanningVårdkvalitetSkärpta bemanningskrav?Hemtjänst

Behoven inom äldreomsorgen är stora och satsningen i vårbudgeten som Vänsterpartiet har förhandlat fram där pengar prioriteras på verksamheten i form av utökad bemanning är efterlängtad. Därför är det särskilt oroande att läsa att Socialstyrelsen, som har fått i uppdrag att fördela pengarna till kommunerna, själva säger att de skulle behöva mer tid för att göra ett genomtänkt förslag.

Kommunerna runt om i Sverige har mycket olika förutsättningar. För att nå det uppsatta målet om ökad bemanning behöver fördelningen av medel vara flexibel. Socialstyrelsen måste samtala med kommunerna och ta hänsyn till våra olika förutsättningar.

Stockholms stad har speciella förutsättningar med både kommunala och privata utförare inom äldreomsorgen. Vi har beställar- och utförarmodell inom hemtjänsten, hemtjänstpeng och ett ersättningssystem som bygger på utförd tid.

I ett sådant system finns ingen enkel lösning där ökat antal anställda ger mer tid för personalen att lägga på varje enskild äldre. För att nå det önskade utfallet skulle pengarna istället behöva användas till en mer generös biståndsbedömning. Mer generös biståndsbedömning betyder mer tid hos den äldre och ger ökad kvalitet och bättre arbetsvillkor för personalen. Mer biståndsbedömd är det som i Stockholms stad skulle leda till ökad bemanning i hemtjänsten.

På boendesidan är den stora utmaningen att det är svårt att lägga bra scheman i dygnet runt-verksamheter. Många boenden löser detta med en högre andel deltider och längre arbetspass än i andra delar av äldreomsorgen. Om pengarna skulle kunna användas till att ge anställda rätt till heltid och sänkt riktmärke för heltid kan vi lägga fler överlappande pass på äldreboendena. Samtidigt skulle arbetspassen kunna hållas till rimligare längder. Det innebär, allt annat lika, fler årsarbetare och ökad bemanning under överlappande pass.

Självklart måste regeringen kunna följa upp och utvärdera att pengarna verkligen går till högre kvalitet i äldreomsorgen genom ökad bemanning. Men fördelningssystemet får inte utformas på ett sätt som motverkar sitt syfte bara för att pengarna ska ut snabbt. Generösare biståndsbedömning och bättre arbetsvillkor är vägen till högre bemanning och en bättre omsorg i Stockholms stad. I kommuner med andra förutsättningar är lösningen säkert en annan.

Vi är alla överens om att äldre förtjänar en god omsorg. För de äldres möjlighet till inflytande i vardagen och en bättre omsorg är ökad bemanning en viktig del. Se till äldreomsorgspengarna kan användas på ett sätt som är anpassat till kommunernas olika behov. Då får vi i kommunerna möjligheten att se till att resultatet av satsningen når hela vägen fram.

Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd (V) Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev