Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Låt oss var och en ta ansvar för det vi är bäst på”

Backspegeln är liten och framrutan stor. Att sjuksköterskors specialistutbildning ges som högre utbildning på avancerad nivå är framåtblickande istället för att återgå till en verksamhetsförlagd utbildning och en konstruktion som ofta bygger på medicinska diagnoser.

Publicerad: 16 juni 2016, 07:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HögskolanPersonalbristRekryteringSjuksköterskorUtbildning

Replik. Sjuksköterskors ansvar är att bidra till en kunskapsbaserad vård med hög kompetens inom omvårdnad och aktuellt specialistområde. Det förutsätter ett vetenskapligt förhållningssätt för att ständigt kunna utveckla och förbättra vården. Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med författarna till debattartikeln Låt högskolorna utbilda specialistsjuksköterskorna, vidhåller att sjuksköterskors specialistutbildning ska vara högskolors ansvar.

Sjuksköterskornas specialistutbildning är redan en yrkespecialisering där verksamhetsförlagda kurser ingår. Om det i dag saknas specialistutbildade sjuksköterskor i Sveriges regioner och landsting - hur ska då landstingen klara av att utbilda i egen regi? Vem ska utbilda och i vad? Ett känt problem inom ramen för till exempel läkarnas ST-utbildning är ju att garantera handledarkompetens i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och det problemet är inte mindre för sjuksköterskor.

Peter Carpelan skriver i sin replik att utbildning i landstingets regi på ett bättre sätt skulle tillgodose hälso- och sjukvårdens behov av alltmer subspecialiserade medarbetare. Den möjligheten finns naturligtvis kvar för landstingen då en gediget utbildad specialistsjuksköterska självklart kan erbjudas specifika riktade interna kurser i förekommande sub-specialitet. Förändringen påstås leda till en ökad flexibilitet vad gäller inriktningen på specialistutbildningen i stället för dagens 12 specialiteter som ges vid högskola/universitet.

Här jämförs med läkarnas 44 basspecialiteter, 9 grenspecialiteter och 10 tilläggsspecialiteter. Men är det verkligen en ökad flexibilitet som skulle gagna patienterna? Att varje sjukhus och region kan besluta om specialiseringar som utgår från organisation och medicinska diagnoser? Hur garanteras den kompetensen? Det 12:e tillägget ger redan i dag lärosätena stora möjligheter att i samverkan med regionerna fokusera och profilera lärosätets specialisering för de specifika behov som kan finnas i den enskilda regionen.

Det går i dag alldeles utmärkt att samordna utbildningarna så att det interprofessionella lärandet stärks så länge den pedagogiska viljan och kompetensen finns. Runt om i Sverige finns det kliniska utbildningsavdelningar, studentsalar och andra pedagogiska modeller som ökar möjligheterna för interprofessionellt lärande – och vilandes på en stabil pedagogisk grund.

Kliniska färdigheter är oerhört viktigt för att garantera säker vård med hög kvalitet, det kan vi aldrig bortse ifrån. Men kliniska färdigheter existerar inte ensamt - de ska förstås, tränas och användas utifrån evidensbaserad teoretisk kunskap – annars blir vården endast ett görande utan ett kritiskt och reflekterat tänkande.

Patienterna har rätt att vårdas av sjuksköterskor som också kan ifrågasätta, leda, planera och delegera, leda utvecklings-,kvalitetsförbättrings- och forskningsarbete och då räcker inte kliniska färdigheter. Såväl lärosäten som verksamheter har patientens bästa i fokus, låt oss därför tillsammans i öppen dialog med varandra ta ansvar för det som var och en av oss är bäst på. Högre utbildning från lärosätet och säker vård från landsting och kommuner.

Elisabeth Carlson, docent, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola

Gunilla Borglin, docent, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Ania Willman, professor, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola samt fd ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie Moegelin, sakkunnig utbildningsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev