måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Låt kreativa lösningar stoppa fordonsattacker

Terror har tyvärr blivit något vi måste förhålla oss till i stadsplaneringen. Det betyder däremot inte att vi ska skapa stadsmiljöer med påträngande säkerhet som skapar rädsla – tvärtom. Konst, bänkar och träd kan bli effektiva skyddsbarriärer vid fordonsattacker. Genom kunskap, kreativitet och samarbete kan vi göra skillnad.

Publicerad: 12 december 2018, 09:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skulpturen Écoute i centrala Paris utgör med sina 70 ton och de närliggande trapporna en konstnärlig barriär för fordon.

Foto: Colourbox, WSP


Ämnen i artikeln:

TerrorismSamhällsplaneringMiljö

WSP har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram handboken Skydd mot fordonsattacker. Handboken är den första i sitt slag i Sverige, och innehåller tips och råd om hur kommuner kan skydda sig samt integrera säkerheten i stadsbilden.

Terrorattacker och andra liknande dåd är ingenting nytt, men vi har i dag kunskap och möjlighet att ta detta i beaktning och planera för stadsmiljöer med ett förändrat säkerhetsperspektiv. Myndigheten Trafikanalys presenterade i mars 2018 rapporten: Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar, en rapport myndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. Där framgår att Trafikanalys bedömer att de mest effektiva och verkningsfulla åtgärderna är de som hindrar att fordon kommer i orätta händer. Och i de fall fordonet redan är i rullning borde den bästa typen av åtgärd vara att inrikta sig på att stoppa eller hejda fordonets framfart genom olika former av fart- och trafikhinder.

Genom just kreativitet, rätt prioriteringar och samarbeten kan vi se till att dessa skydd finns från början. Att de blir naturliga inslag i stadsmiljöerna och att de dessutom skapar mervärden såsom säkra mötespunkter, minskad risk för smash and grab-kupper och minskade konsekvenser av påkörningsolyckor. Det finns många sätt att tänka in och integrera säkerhet i stadsplaneringen. Ett exempel är att nyttja topografin.

I stället för att jämna marken kan man i stället ta vara på den genom att till exempel anlägga trappor, dock med tillgänglighet med i beräkningen, vilka också utgör ett effektivt stopp. Ett dike eller en trädplantering som är ändamålsenligt dimensionerad kan även utgöra en naturlig barriär. Förutom dessa naturliga skydd finns också exempel i form av förankrade konstverk, en skejtpark eller meterhöga betongbokstäver som återfinns utanför Arsenals arena i norra London. Rätt utformade skapar dessa objekt inte bara skydd, utan även en trevlig och mångfunktionell urban miljö.

För att detta ska fungera, att kunna skapa stadsmiljöer där skyddsbarriärerna är en naturlig del av miljön, måste säkerhetsaspekterna komma in tidigt i stadsplaneringen. Det går självklart att bygga och lägga till skydd i efterhand, men det blir ofta kostsamt, med minskad möjlighet till integration och kan dessutom medföra kompromisser med sänkt funktionalitet och tillgänglighet som resultat. Vid framtagandet av nya stadsmiljöer bör därför ett tidigt och tätt samarbete mellan ansvariga på säkerhetsområdet, landskapsarkitekter och stadsplanerare inledas. Detta skapar förutsättningar för både planering och genomförande av en öppen, tilltalande och trygg stadsmiljö.

Det finns ingen anledning att skapa onödig oro och rädsla, men det är viktigt att vi kan diskutera stadsplanering utifrån alla framtida utmaningar och behov där säkerhet och trygghet är en viktig del. Nu krävs handlingskraft för samarbeten mellan inblandade parter så att vi kan främja en öppen och säker stadsmiljö.

Sebastian Ihre, risk- och säkerhetsexpert, WSP

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev