Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Låt kommunerna bestämma om alunskiffret

Frågan om det lokala självstyret ställs på sin spets i debatten om brytning av alunskiffer, en fråga som är aktuell i flera kommuner. Det är dags att partierna - särskilt S - inför valet talar om hur de ser på det kommunala självstyret.

Publicerad: 13 augusti 2014, 10:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Carl Piper, jordbrukare och initiativtagare till Kommunupproret, har under sommaren i en debattartikel i tre tidningar (Göteborgsposten 14-07-01, Östersundsposten 14-07-04, och Sundsvalls Tidning 14-07-25) samlat bland annat ett stort antal kommunalråd från Ystad i söder till Östersund i norr till ett upprop mot prospektring för brytning av alunskiffer.

De kommuner som berörs kräver ett kommunalt veto mot sådan prospektering. I artikeln konstateras det att prospekteringsföretag köar för att få utvinna uran, metaller, olja och gas ur Sveriges alunskiffrar.

Detta är en fråga som berör det kommunala självstyret. Samtidigt finns det en närliggande och parallell fråga: vi har också ett antal aktiva prospekteringsföretag inriktade mot naturresursen vind. Man kan ha olika åsikt i vindkraftsfrågan och skifferbrytningsfrågan i sak, men principfrågan om kommunernas självstyre när det gäller exploatering av naturresursen berör samma problematik – såväl då det gäller vind som alunskiffer. Frågorna hänger ihop.

Kommunal vetorätt råder för uranbrytning, vindkraftsutbyggnad och även i frågan om slutförvar av kärnavfall - i Malå och Storuman röstade man nej i kommunala folkomröstningar. Det rör sig om genomgripande förändringar där kommunen kan tacka nej – utan särskild motivering. Det vore också rimligt att kommunernas självstyre/vetorätt utsträcks till prospektering och brytning av alunskiffer, med den stora påverkan på kommunens naturmiljö som blir följden.

Den kommunala vetorätten vad gäller vindkraft beslutades av riksdagen 2009, och irriterar vindindustrin som verkar för att den ska bort. Vd för vindkraftbolagens intresseorganisation, Svensk Vindenergi, skriver redan 2010 att vetorätten bör avskaffas, då den gör bolagen rättslösa. Vems rätt, och till vad kan man fråga? Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stöder vindkraftsbolagen i frågan, medan allianspartierna däremot vill bibehålla beslutanderätten hos kommunerna.

Beslut bör så långt möjligt fattas nära de berörda människorna – det är bakgrunden till vårt lokala självstyre. Kommunernas medborgare och politiker bör vara herrar i eget hus - vare sig de är för eller emot en exploatering.  Brytning av alunskiffer liksom uppförande av vindkraftverk kräver lokal acceptans för att det ska bli bra. Detta handlar om respekt för den lokala demokratin. Motsatt synsätt vittnar om ett storstadsperspektiv som är bekymmersamt.

Det vore värdefullt om särskilt Socialdemokratin inför valet närmare förklarade och motiverade sin inställning i frågan.

Jan Hedman, ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vindkraft

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev