onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Låt hallänningarna rösta om storregionen

Reformen om storregioner är inget värd om den inte har medborgarnas stöd. Stora regioner som tvingas fram av staten vill vi inte ha. Om Halland i framtiden ska ingå i en storregion måste hallänningarna få rösta om saken, i sann demokratisk anda.

Publicerad: 18 mars 2016, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett antal medelstora regioner och landsting toppar listan över landets bästa sjukvård. Region Halland är en av dem. Stordrift och sammanslagningar är ingen universallösning när det gäller välfärdsfrågor.


Ämnen i artikeln:

RegionerStörre regionerLänsstyrelsenKommuner

Det pågående arbetet med att göra Sverige till ett land av storregioner saknar nödvändig förankring hos dem det berör. Problemen är inbyggda i utredningens direktiv.

För det första tas det för givet att storregioner gynnar vård, tillväxt och demokrati. Det är ifrågasatta ståndpunkter som behöver granskas och debatteras öppet.

För det andra är planen att hela storregionreformen ska beredas och klubbas mellan två riksdagsval. En så genomgripande samhällsreform kräver att medborgarna får säga sitt annars riskerar vi att få storregioner utan demokratisk legitimitet.

Låt oss än en gång upprepa, vi är positiva till att Sverige regionaliseras så att styrning och ansvar blir lika i hela landet. En sådan utveckling pågår och förutsätter på inget vis storregioner. Vi har inte heller något emot att det bildas storregioner, så länge de växer fram underifrån.

Storregioner som tvingas fram av staten vill vi däremot inte ha. Frågan aktualiseras med jämna mellanrum, till följd av återkommande regionutredningar.

En av de senaste i raden är Ansvarskommittén, som presenterade sitt slutbetänkande 2007. Den nu aktuella Indelningskommittén, tar vid där den slutade.

Gemensamt för utredningarna är att de drivs med ett uppifrånperspektiv, där regeringens utsända förklarar att framtidens regioner måste vara stora. Det nya nu är att nyttan med färre och större regioner anses vara klarlagd, nu går utredningen direkt till kartbordet.

I Region Halland försöker vi, i total politisk enighet, flytta tillbaka fokus från kartritandet till de samhällsutmaningar som behöver lösas. Stordrift och sammanslagningar är ingen universallösning när det gäller sjukvård, regional tillväxt och demokratiskt engagemang.

Vi menar tvärtom att Sveriges geografi och demografi talar för att regioner med olika storlek och folkmängd har ett starkt existensberättigande även i framtiden.

Region Halland är Sveriges sjunde största region och är väl fungerande med en lång tradition av starkt samarbete både med omgivande län och mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Precis som övriga Sverige står vår hälso- och sjukvård inför utmaningar, men resultatmässigt hör vi till landets bästa.  Vi är inget undantag som bekräftar en regel; ett antal medelstora regioner och landsting toppar listan över landets bästa sjukvård.

Det är ett av många skäl till att vi har svårt att förstå de återkommande statliga utredningarnas vurm för storregioner. Nu i dagarna har Indelningskommittén redovisat förslaget att Skåne slås samman med Blekinge, Kronoberg med Jönköping, Kalmar och Östergötland samt Halland med Västra Götalandsregionen och Värmland.

Det bemöttes omedelbart av regionstyrelsernas ordförande i Skåne, Halland och Kronoberg som gemensamt konstaterade att frågan inte finns på deras dagordningar, eftersom reformen saknar ett brett politiskt och folkligt stöd.

I stället för att i dialog med länen utreda hur Sveriges framtida regionkarta kan och bör utvecklas framöver har ännu en utredning försökt ställa politiker och tjänstemän på landstingsnivå inför fullbordat faktum: ”Nu är det hög tid att fundera på vilken storregion ni vill tillhöra, att stå utanför är inget alternativ.” Så har det låtit tidigare och så låter det nu.

För den politiker på lokal och regional nivå som har en annan uppfattning återstår den otacksamma uppgiften att antingen försöka argumentera mot regeringens planer, eller att gilla läget och i strid med sin egen uppfattning försöka förankra reformidén hos berörda kommuner och medborgare.

Det är ett bakvänt och odemokratiskt sätt att bedriva ett reformarbete – inte minst när det handlar om att bygga samhällsinstitutioner där tillit och delaktighet är grundpelare.

Vi fortsätter på inslagen väg att verka för att Halland ska vara en egen region. Detta utifrån de halländska väljarnas uppdrag. Om Halland i framtiden ska ingå i en storregion måste hallänningarna få rösta om saken, i sann demokratisk anda.

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande (M), Region Halland

Stefan Bengtsson, regionråd (C), Region Halland

Lise-Lotte Bensköld-Olsson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen (S), Region Halland

Dag Hultefors, regionstyrelsens arbetsutskott (M), Region Halland

Per Stané Persson, regionstyrelsens arbetsutskott (S), Region Halland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev