Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Låt en kommunal polis lösa vardagsbrotten”

Polisens lokala närvaro lyser med sin frånvaro – trots den stora omorganisation som skulle föra polisen närmare medborgarna. Förtroendet för polisen har minskat och brottsoffer får ingen hjälp. Det är dags att införa en kommunal polis som ett komplement, skriver Torsten Elofsson, KD Malmö, inför partiets riksting.

Publicerad: 18 oktober 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Den kommunala polisen ska främst ha ett brottsförebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro samt ha ett nära samarbete med skola och sociala. ”

Foto: Johan Nilsson, TT


Ämnen i artikeln:

PolisenKristdemokraternaTrygghetKriminalitet

Den nuvarande Polismyndigheten har verkat i snart tre år. Tanken med den stora förändringen var att polisen skulle få bättre lokal förankring och komma närmare medborgarna. Den önskade effekten har uteblivit. De brister som låg till grund för beslutet fördjupats och verksamheten befinner sig nu i ett krisartat tillstånd. Någon snar ljusning kan inte skönjas och såväl regering som polisledning verkar oförmögna att hitta lösningar.

Den polisiära lokala närvaron lyser med sin frånvaro. Förtroendet för polisen har minskat och brottsoffer vittnar om utebliven hjälp. Legio är även kommunpolitiker som kritiserar polisen och ger uttryck för en ökande otrygghet bland kommuninnevånarna.

Polisen klarar inte delar av sitt uppdrag, något som rikspolischefen Dan Eliasson gav uttryck för då han presenterade rapporten om det ökande antalet utanförskapsområden. Poliser i lokalpolisområdena kommenderas i stor utsträckning till annan verksamhet, trafikövervakningen har brister och kriminalpolisverksamheten klarar upp allt färre brott.

Den centralisering som skett är inte förenlig med tanken på lokal närvaro och medborgarinflytande. En regionalisering av ledningscentraler och anmälnings-upptagning har inneburit att den så viktiga lokal- och personkännedomen tappats.

Det svenska samhället genomgår snabba förändringar. Befolkningen ökar, säkerhetshotet är förhöjt och den grova brottsligheten gör sig påmind lite varstans. Vi lär få leva med detta under lång tid, vilket lyfter behovet av nya lösningar på lokalsamhällets behov av en närvarande polis som kan hantera företeelser som oroar och stör människor i deras vardag.

Det råder i dag politisk samsyn om behovet av fler poliser. Senaste budet från regeringen är 10 000 fler poliser och en ny polishögskola. Svaret på hur detta ska lösas har vi ännu inte fått. Sverige i dag har färre poliser än före omorganisationen. Många slutar och bänkarna på PHS är tomma i brist på lämpliga sökande. Om inget görs kommer det att ta lång tid innan vi kan se den utlovade ökningen.

Förändringar som genomförts har inte beaktat verksamhetens krav i tillräcklig utsträckning. Nu krävs reformer som tillgodoser såväl nationella som lokala intressen. Parallellt med Polismyndigheten bör det öppnas upp för en polis med kommunalt huvudmannaskap som säkerställer en kontinuerlig lokal polisnärvaro med en resurs som inte kan tas i anspråk för kommenderingar till andra delar av landet.

Den kommunala polisen ska främst ha ett brottsförebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro samt ha ett nära samarbete med skola och sociala. Den ska utgöra ett komplement till den nuvarande Polismyndigheten och fokusera på de vardagsbrott och ordningsstörningar som i dagsläget ofta bortprioriteras i den dagliga verksamheten, men som har stor inverkan på människor i deras vardag.

Det ska ses som ett sätt att renodla Polismyndighetens verksamhet som i dag ska täcka allt från tillsyn av hundar och katter till våldsamma upplopp och terrorbrott.

Inför Kristdemokraternas kommande riksting i helgen har jag lämnat in en motion där jag föreslår:

■ att lagstiftningen ändras och möjliggör för kommuner att anställa poliser
■ att kommunerna får skapa en kommunal polisorganisation med ansvar för ordningshållning och brottsförebyggande arbete.
■ att det i kommuner med egen polisverksamhet finns en polisnämnd
■ att en kommunal polis utgör ett komplement till Polismyndigheten
■ att det etableras en statlig ettårig polisutbildning för kommunpoliser

Torsten Elofsson, ordförande KD Malmö, fd chef för kriminalpolisen i Malmö och kriminalunderrättelsetjänsten i Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev