tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Lägg resurserna på rätt saker, IVO!

Tyresö kommun lyckades placera samtliga ensamkommande som kom 2015, och följa upp. Men en del annat fick vänta, och därför kräver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) nu ett stor antal yttranden från kommunen, vilket både innebär tidskrävande administration och slöseri med skattepengar.

Publicerad: 7 juni 2018, 08:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

IVO har många tidskrävande frågor till kommunen efter att Tyresö under en period valde att prioritera ensamkommandes akuta behov.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeIvo

IVO utför regelbundet tillsyn över beslut som fattats av socialnämnd men som inte verkställts inom tre månader. Under 2015 kom det exceptionellt många ensamkommande flyktingbarn till Sverige, vilket medförde stora och extrema påfrestningar för många samhällsorgan och myndigheter som kom i kontakt med dessa barn.

Tyresö kommun hade i likhet med många andra kommuner svårt att hitta hem och boenden som kunde ta emot barnen, samtidigt som det saknades personal att hantera den plötsliga ökningen av ärenden inom socialtjänsten. Trots detta lyckades Tyresö kommun att placera samtliga barn, samt följa upp vården och säkerställa att barnen fick sina behov tillgodosedda.

På grund av det stora inflödet av ärenden prioriterade Tyresö inte under 2016 att formellt göra om jourhemsplaceringarna till familjehemsplaceringar. Dessutom hade vi, liksom många andra kommuner, en omfattande personalomsättning den perioden.

I de flesta fall skulle det befintliga jourhemmet rent formellt övergå till att bli familjehem, vilket inte skulle medföra någon omplacering. För att bli familjehem krävs en så kallad medgivandeutredning som ska godkännas av socialutskottet. Då personal saknades att utföra arbetsuppgifter, prioriterade kommunen istället att följa upp vården och säkerställa att varje barn hade en insats som motsvarade behovet.

Då antalet ensamkommande barn som placerades genom Tyresö kommun var stort finns också ett stort antal ärenden som hamnar på listan över ”ej verkställda beslut” som kommunen lämnar till IVO varje månad.

Nu har IVO tillsatt personal som går igenom ärendena från 2015 och 2016 och skickar ett stort antal begäran om yttrande för dessa ärenden. För kommunen innebär detta en stor administration, och därmed stora kostnader, där man i princip rapporterar samma sak för varje ärende. Då detta även drabbar övriga kommuner i Sverige är kostnaden för den sammanlagda administrationen enorm i förhållande till resultatet och syftet med tillsynen av ej verkställda beslut.

Vore det inte bättre om IVO istället tar ett samlat grepp av dessa ärenden och har en dialog med varje kommun, som kan förklara det stora antalet ej verkställda beslut från 2015 och 2016 gällande ensamkommande barn. Det skulle alla tjäna på, inte minst skattebetalarna.

Dick Bengtson, kommunalråd (M) Socialnämndens ordförande Tyresö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeIvo

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev