söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Lägg partipolitiken åt sidan för Sveriges bästa

Det är nu dags att kavla upp ärmarna, lägga partipolitiken åt sidan och komma överens om långsiktiga spelregler för Sveriges viktigaste infrastruktur - elförsörjningen. Behovet av en blocköverskridande energipolitik är akut. Framför allt måste effektskatten på kärnkraft slopas.

Publicerad: 10 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En kall vinterdag räknar Svenska kraftnät med att 11 procent av vindkraften finns tillgänglig. Motsvarande siffra för vatten- och kärnkraft är drygt 80 procent.


Ämnen i artikeln:

EnergipolitikElproduktionEnergiVindkraftKärnkraft

Energibranschens förutsättningar förändras nu i grunden, vilket innebär att vi i branschen måste anpassa oss. Men förmågan till förändring måste också i allra högsta grad gälla svensk energipolitik. Vi har därför stora förväntningar på Energikommissionens arbete. De förväntningarna delar vi med bland annat Sveriges näringsliv.

Fram till alldeles nyss har svensk elproduktion bestått av ungefär lika delar kärnkraft och vattenkraft, kraftslag som både kan planeras och styras. Vi ser nu en utveckling med mer vindkraft, solceller på villataken och ett ökat intresse för elbilar.

Vi går mot ett energisystem där olika typer av elproduktion, elnäten, värmeanläggningar och nya kundlösningar måste samverka på ett annat sätt än tidigare. För energibranschen innebär detta nya utmaningar.

Vi arbetar hårt för att anpassa oss till en ny verklighet, men vi är högst beroende av att de politiska beslut som påverkar vår verksamhet fattas utifrån samma nya verklighet. Vi ser därför ett akut behov av en blocköverskridande energipolitik. Vi står inför en av de största strukturella förändringarna i energisystemet någonsin och vi måste börja lösa morgondagens utmaningar redan idag. Utan en långsiktig politisk överenskommelse så kvarstår osäkerheten och nödvändiga investeringar uteblir.

Vi uppmanar därför Energikommissionen att överväga följande:

Att slopa den marknadsstörande effektskatten för kärnkraft. Ett fortsatt robust elsystem är en nyckelfråga för vårt moderna samhälle och näringslivets konkurrenskraft. Effektdiskussionen handlar i grunden om kraftslagens olika egenskaper.

En kall vinterdag räknar Svenska kraftnät med att 11 procent av vindkraften finns tillgänglig. Motsvarande siffra för vatten- och kärnkraft är drygt 80 procent. I dagsläget är det därför inte ett alternativ att stänga fungerande och säkra reaktorer.

Vi bör behålla dem så länge vi kan för att under tiden besluta om en lösning som också i framtiden ger oss tillräcklig effekt och säkrar landets konkurrenskraft.

Se över vattenkraftens fastighetsskatt. Vattenkraften är förnybar, går att lagra och kan mycket snabbt ökas eller minskas för att möta ändrade vindförhållanden. Men vattenkraften dras i dag med en fastighetsskatt som motsvarar 20-60 procent av produktionskostnaden för ett vattenkraftverk och som gör det svårt att investera i verksamheten.

Fastighetsskatten innebär en negativ särbehandling och precis som effektskatten så straffar den ut ett enskilt kraftslag och stör den fria marknaden. Syftet, nyttan och risken med denna skatt bör utredas.

Våra politiker, oavsett partifärg, måste fundera på om mogen teknik ska fortsätta att subventioneras. Energibranschen är en viktig ekonomisk motor och branschens investeringar har de senaste åren motsvarat 40 procent av de samlade industriinvesteringarna i vårt land.

Tyvärr ser inte framtiden lika ljus ut. Elpriset är rekordlågt och vi ser inga tecken på en snar uppgång. Orsakerna är låga priser på fossilt bränsle, låg efterfrågan och ett elöverskott som fortsätter öka med hjälp av stödsystem.

Vi i energibranschen känner ett stort ansvar för att förse våra kunder och samhället med el och värme, alla sekunder, året om, både nu och i framtiden. Vi hoppas att våra folkvalda och Energikommissionen känner samma ansvar.

Så när nu Energikommissionens arbete är inne på sitt andra och sista år; se då till att lägga partipolitiken åt sidan för Sveriges bästa. Energibranschen vill ta sitt ansvar för ett stabilt energisystem till nytta för hela samhället, vill politiken?

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev