Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Lägg partipolitiken åt sidan för regionens skull

Vi behöver samla ihop regionen politiskt för att få mer infrastruktur till Stockholms län som gynnar bostadsbyggande och tillväxt. Men det kräver också att moderaterna är beredda att ta en utsträckt hand och agera som en samlande kraft, skriver Erika Ullberg (S) inför Sverigeförhandlingen.

Publicerad: 26 augusti 2015, 11:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vår region bör vara enad, tydlig och trovärdig. Så kan vi få större utdelning av framtidsinvesteringar.

Foto: Fredrik Hjerling


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenStockholmSocialdemokraternaTillväxt

Stockholmsregionen växer snabbt. Mer än var femte svensk bor här, och ungefär var tredje skattekrona kommer härifrån. Stockholmsregionens växtkraft är en angelägenhet för hela landet. Bostadsbrist och framkomlighetsproblem på vägar och spår hotar tillväxt och konkurrenskraft. Problem som dessvärre ser ut att tillta.

Historiskt har regionen fått för lite investeringar i infrastruktur oavsett färg på regeringen. Partipolitiska trätor och sjabbel har påverkat invånarnas syn på politikens möjlighet att lösa deras vardagsproblem. Moderaternas misskötsel av SL, neddragningar av trafik samt ständiga prioriteringar av dyra spårvagnar före tunnelbana har varit tillväxthämmande.

Det är dags att sköta saker annorlunda.

Regionens pendlare, företagare och investerare måste nu få trygga besked att vi politiker lärt av historien. Det är därför dags att lägga partipolitiserande åt sidan och att regionen samlar ihop sig. Sverigeförhandlingen vill ha aktörernas inspel redan under september och kommer nästa år att genomföra förhandlingar. Vi måste då prioritera det som regeringen och Sverigeförhandlingen menar ger bostäder, jobb och tillväxt. Inför de kommande förhandlingarna med staten finns tre viktiga lärdomar att dra av historien:

1. Vår region bör vara enad, tydlig och trovärdig. Så kan vi få större utdelning av framtidsinvesteringar. Ska Stockholmsregionen bli en trovärdig part behöver vi mer av långsiktighet och blocköverskridande samarbete.

Beslut om stora infrastrukturinvesteringar måste stå sig långt över en mandatperiod. Vi måste dessutom vara trovärdiga i vår egen förmåga att sköta och driva den trafik vi vill att staten ska möjliggöra. Efter snart ett decennium av felinvesteringar, sjunkande biljettintäkter, skenande konsultnotor och ett skadat varumärke måste Landstingsmoderaterna få ordning på SL:s ekonomi.

2. En modern och växande storstad behöver kapacitetsstark kollektivtrafik. De nio nya beslutade tunnelbanestationerna måste byggas och kapaciteten öka i systemet som helhet. Därför föreslog vi Socialdemokrater för flera år sedan den tvärgående linjen från syd till nord via Liljeholmen, Kungsholmen och Norrmalm som även regeringen i december pekade ut som prioriterad.

En linje som vi kallat den Lila linjen, men som naturligtvis även skulle kunna bli en förlängning av den planerade gula linjen mot Hagastaden och Arenastaden. Vi vill också likt regeringen att Förbifarten - och andra centrala motorvägar som Tvärförbindelse Södertörn - förbereds för kapacitetsstark busstrafik. Tillsammans med en stabil och förbättrad pendeltågstrafik kan detta binda ihop hela Stockholmsregionen, korta restider och bidra till fler bostäder och jobb.

3. Var varsam med kommunal medfinansiering och räkna trängselskatt som regional medfinansiering. Stockholmsförhandling som genomfördes under alliansregeringens tid vältrade över stora kostnader på enskilda kommuner, med kraftigt höjda mark- och bostadspriser som följd. Det finns skäl att se mer på andra finansieringsmodeller.

Alliansregeringen beslutade att höja avgiften för trängselskatten och att införa trängselskatt på Essingeleden från och med 2016. Men trots att trängselskatten främst betalas av regionens invånare räknas den idag inte som regionens medfinansiering - utan som statens bidrag. Den som jämför Stockholmsförhandlingen med Västsvenska paketet kan konstatera att staten bidrar med en betydligt mindre del i huvudstadsregionens investeringar vilket inte är rimligt.

Det är dags att lära av historien. Vi behöver samla ihop regionen politiskt för att få mer infrastruktur till Stockholms län som gynnar bostadsbyggande och tillväxt. Men det kräver också att moderaterna är beredda att ta en utsträckt hand och agera som en samlande kraft.

Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd, (S) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev