Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kränkningar på jobbet hindrar hbtq-personer

Färre än en av fem homo-, bi och transpersoner i Sverige är öppna med sin läggning på jobbet. Nu måste kunskapen om hbtq-frågor öka. Därför erbjuder Vision arbetsgivarna ett intensifierat samarbete mot diskriminering och för allas lika värde. Det skulle gynna såväl arbetsmiljön som kvaliteten i välfärden.

Publicerad: 18 september 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HBTQArbetsmiljöKompetensutvecklingDiskriminering

Dagligen kommer rapporter om hur hbtq-personer får utstå grova kränkningar runt om i världen. Till och med i den svenska valrörelsen ser vi exempel på att hbtq-personers rättigheter ifrågasätts.

Hbtq-frågor handlar såväl om mänskliga rättigheter som om arbetsmiljö. På arbetsplatserna innebär det bland annat om att ingen ska utsättas för särbehandling eller begränsningar på grund av sin sexuella läggning. Varken när det gäller sociala aktiviteter eller att kunna göra karriär. Alla borde ha samma rättigheter och möjligheter, men är det så i dag? Tyvärr är svaret många gånger nej.

Enligt en EU-rapport har över 80 procent av hbtq-personerna i Sverige valt att inte vara öppna med sin läggning på jobbet. Bara 38 procent har berättat för sin chef. Orsaken är vanligtvis kollegornas eller chefernas brist på förståelse och kränkande attityder. Samtidigt vittnar många hbtq-personer om att de känner stress över att leva ett dubbelliv. Det här påverkar självklart också rollen i arbetsgruppen. Och på sikt resultatet.

Visions medlemmar finns inom hela välfärden. I kommuner, landsting, regioner, kyrkan och i privata företag. De har viktiga yrken där de ska ha likvärdiga förutsättningar att utföra sitt arbete och utvecklas i arbetslivet. Det är också yrken där de står för avgörande service till medborgarna.

Att det inom välfärden finns en bred kompetens om hbtq-frågor borde därför ligga i allas intresse. Det handlar till exempel om hur vi bemöter transpersonen som kommer till socialtjänsten. Hur vi hanterar ansökan från det homosexuella paret som vill bo tillsammans på äldreboendet. Och hur den bisexuella mannen eller kvinnan tas emot på vårdcentralen. Nyckeln till större förståelse är ökad kunskap bland såväl arbetsgivare som medarbetare.

På flera håll i landet anordnas det redan i dag utbildningar kring hbtq-frågor. Bland annat Göteborgs stad, Svenska Kyrkan och Sundsvalls kommun har de senaste åren på olika sätt erbjudit utbildningar för att anställda ska få grundläggande kunskaper i hbtq-frågor. Syftet har varit dels att besökare och klienter ska bemötas med respekt, dels att förbättra arbetsmiljön. Och vi kan se att arbetet ger resultat. När RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) nyligen granskade kommunernas arbete med hbtq-frågor på olika områden som skola, utbildningsinsatser och verksamhet, hamnade Göteborg i topp.

Samtidigt konstaterar RFSL att skillnaderna mellan landets kommuner är stora. Den absoluta majoriteten av kommunerna når inte upp till gränsen för godkänt. I somras slog också regeringen fast att hbtq-kompetensen måste öka. I en riktad satsning till kommuner och landsting ska Socialstyrelsen under de kommande två åren arbeta för att förbättra kunskaperna i frågorna. Det är en välkommen och välbehövlig satsning – men det behövs mer.

Därför ökar Vision nu trycket på arbetsgivaren att arbeta med likabehandlingsfrågor. På flera orter har vi erbjudit arbetsgivaren att genom kollektivavtal förbinda sig att arbeta aktivt för ökad likabehandling. Likabehandlingsavtalen handlar bland annat om att arbeta förebyggande mot alla typer av diskriminering, inte minst vad gäller hbtq-personer.

Vision har nyligen startat ett hbtq-nätverk. Vi har också tagit fram en e-utbildning där både arbetsgivare och medarbetare erbjuds att testa sina fördomar. På så sätt vill vi bidra till att ändra de värderingar som skapar hinder för ett öppet arbetsliv där alla har samma värde. Nu hoppas vi att arbetsgivarna vill vara med oss i arbetet för en bättre arbetsmiljö och en bättre välfärd – för alla.

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev