torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänster”

Etableringsfrihet och kundval är inget att vara rädd för, skriver Dan Nilsson, Svenska Vård. Genom att kvalitets- och konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänter ökar effektiviteten.

Publicerad: 21 januari 2016, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En mångfald av utförare stärker konkurrensen och bidrar till en breddad arbetsmarknad.


Ämnen i artikeln:

New public managementVälfärdVinster i välfärden

REPLIK. Fackförbundet Kommunal lämnar i sin helt färska rapport ”Styrning för välfärdsproffs”, som presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle, en rad förslag om hur de anser att styrningen i välfärdssektorn ska förbättras.

Vi och andra branschföreträdare välkomnar naturligtvis en debatt om framtidens välfärd och därför är det också naturligt för oss att kommentera och reflektera kring några av Kommunals förslag.

Kommunal föreslår att kommuner och landsting ska överväga verksamhet i egen regi ”när det är svårt att skriva kontrakt som garanterar den kvalitet och flexibilitet som verksamheten kräver eller det är svårt att följa upp verksamhet i privat regi.”

Enligt vår mening ska naturligtvis en kommun alltid sträva efter att erbjuda brukare vård och omsorg av högsta möjliga kvalitet utifrån de behov som brukarna har.

Grundregeln bör, anser vi, snarare vara att kvalitets- och konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänster som exempelvis en kommun har. Det för att sätta kvalitetsutveckling och effektivitet i främsta rummet.

Vi ska också ha klart för oss att uppföljning av verksamheter, med respekt för brukarnas trygghet och säkerhet, ska vara lika oavsett driftsform.

Faktum är också att en majoritet av våra kommuner är att betrakta som små. Genomsnittskommunen har i dag 17 000 invånare. Det resulterar, fullt naturligt, i att långt ifrån alla kommuner vare sig har kompetens eller kapacitet att erbjuda den mångfald eller volym av vård och omsorgstjänster som ofta i dag är helt nödvändigt att ha.

Vi vet också att åtta av tio socialchefer, enligt en SKOP-undersökning Svenska Vård genomförde 2015, tror att fristående utförare i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutveckling av svensk socialtjänst.

Lika många tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.

Att personalen har förutsättningar för att skapa en god vård, omsorg och omvårdnad är ett förslag från Kommunal som sannolikt få motsätter sig. Vårdgivare och utförare som inte ger sina medarbetare tillräckligt goda förutsättningar att göra ett bra arbete kommer på sikt inte att bli framgångsrika.

Lika viktigt, menar vi, är att villkoren för utförarna är goda. Vi behöver både medarbetarproffs och utförarproffs i välfärdssektorn.

Att Kommunal vill försvåra för fristående och privata utförare att etablera sig förvånar inte. Vi tror tvärtom att en mångfald av utförare både stärker kvalitetskonkurrensen och dessutom bidrar till en arbetsmarknad med många alternativ för yrkesutövare i vård och omsorg.

Kommunal menar att tvingande lagstiftning bör tas bort när det gäller etableringsfrihet och kundval. Där har vi en annan uppfattning och vi menar att vare sig konkurrens (etableringsfrihet) eller valfrihet (kundval) är något att vara rädd för.

Kommunal föreslår också i sin rapport att vi behöver ”Utveckla system för uppföljning och utvärdering som förs i dialog och tar tillvara de anställdas erfarenheter”.

I detta har Kommunal helt rätt. Inom vissa områden, i synnerhet inom den sociala omsorgen, vet vi på tok för lite om vad omsorgsinsatserna, som ofta är mycket kostsamma, resulterar i.

Här behöver vi bli mycket bättre och värdera utfall och resultat mer än formalia och struktur i vård och omsorg.

En klok utförare i social omsorg eller en vårdgivare i hälso- och sjukvården involverar självklart sina medarbetare också i uppföljning och utvärdering. Det är ju på det sättet vi kan nå en god standard och en god kvalitet i välfärdstjänsterna.

Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev