Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommunministern: Många små kommuner har det tufft

Publicerad: 16 oktober 2014, 03:00

Ardalan Shekarabi var ”brevsvarare” åt justitieminister Thomas Bodström i S-regeringen. Nu har Shekarabi själv en av de tyngre ministerposterna.

Foto: Rickard Kilström

Nya styrmodeller i offentlig sektor och en ny strategi för offentlig upphandling. Sveriges nya kommunminister Ardalan Shekarabi (S) tänker gå ut hårt. -Upphandling är ett verktyg för att skapa jobb, säger han.


Den programförklaring han tydligast trummar in, faktiskt vid flera tillfällen under den intervjun med Dagens Samhälle i början av hans andra veckan på nya jobbet, lyder så här:

– Jag kommer inte att göra någonting när det gäller att utveckla den offentliga sektorn utan att ha mycket nära kontakt med kommun- och landstingspolitikerna och en tät dialog med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Ardalan Shekarabi blir en av de tyngre ministrarna i Stefan Löfvens rödgröna regering. Han sitter på finansdepartementet och kommunfrågorna har i högre grad än tidigare koncentrerats till en person.

Det handlar om en i flera avseenden ovanlig makthavare på den högsta nivån. Han är ung, 35 år, han växte upp i ett litet samhälle utanför Irans huvudstad Teheran, och han har levt gömd som papperslös flykting med föräldrarna i Sverige efter avslag på ansökan om asyl.

– Det är klart att det är en erfarenhet jag har med mig, att leva i en väldigt utsatt situation i ett samhälle med högt välstånd. Det är inte bara de människor som syns och hörs i samhällsdebatten som existerar i vårt land. Det jag upplevt har stärkt mitt engagemang för rättvisa. Det finns flera utsatta grupper.

Men Ardalan Shekarabi är också en av de mest välutbildade medlemmarna i den nya regeringen. Han har studerat juridik vid Uppsala universitet – bland annat upphandlingsfrågor som nu är en av hans huvuduppgifter som kommunminister.

Och på det området tänker han röra om rejält. Flera nyheter presenteras i den kommande budgetpropositionen.

– Vi måste få en nationell upphandlingsstrategi och en tydlig lagstiftning som inte leder till överbyråkratisering. Kommunerna ska kunna ställa tydligare sociala krav och miljökrav.

I somras presenterade Ardalan Shekarabi riktlinjer för en socialdemokratisk politik för offentlig upphandling. Där pekade han på risken för målkonflikter och samarbetssvårigheter med kommunerna så länge Konkurrensverket har sin nuvarande dubbla roll i upphandlingsfrågor, med ansvar för både stöd och tillsyn.

– Det är ingen bra kombination. Jag har träffat och pratat med många kommunpolitiker om problemen. De vill ha ett starkare upphandlingsstöd.

Före valet efterlyste han en ny fristående myndighet för upphandlingsfrågor. Det vill han ännu inte utlova, men frågan finns med på hans agenda.

Ardalan Shekarabi har också pekat på de möjligheter upphandlingen ger när det gäller att främja sysselsättning och innovationer. Det framhåller han också som nybliven kommunminister.

– Det finns ett handlingsutrymme som hittills inte har utnyttjats annat än i undantagsfall. Den offentliga upphandlingen kan användas som verktyg för att öka sysselsättningen.

Tanken är att beställaren ska kunna ställa krav på att leverantören ordnar till exempel praktikplatser eller öppnar för personer som står utanför arbetsmarknaden att få in en fot. Ardalan Shekarabi nämner Örebro, som använt den möjligheten i en byggupphandling med Skanska.

– Det är en win-win-situation. Näringslivet får offentliga kontrakt och det offentliga kan hjälpa folk in på arbetsmarknaden. Upphandling handlar ju om en marknad på över 600 miljarder kronor per år. Det finns en jättestor potential.

Också innovationer kan uppmuntras genom upphandling, framhåller kommunministern. Beställare kan ge leverantörer förutsättningar att utveckla nya idéer.

Under året har nya EU-direktiv om offentlig upphandling antagits. De ska nu införlivas i varje lands nationella lagstiftning. De ger ett ökat utrymme för att ställa sociala krav och miljökrav.

Men Ardalan Shekarabi menar också att man i Sverige överlag varit onödigt försiktig i upphandlingar och inte utnyttjat utrymmen som redan funnits.

– Det finns många goda exempel från and­ra EU-länder som vågat mer och gjort mer. Nu ska vi se till att lagstiftningen i Sverige blir tydligare.

Han pekar på den utredning som den tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman gjort på uppdrag av den förra regeringen.

– Den har vi stor nytta av, den var bra. Några saker har ju hänt, men i stort har den borgerliga regeringen inte följt hans råd.

Hur ser kopplingen ut mellan er syn på en ny upphandlingspolitik och den heta frågan om privata företag och vinster i välfärden?
– I grunden är det samma fråga. Hur garanterar vi kvalitet i offentlig verksamhet och hur använder vi de offentliga resurserna på bästa sätt?

Ardalan Shekarabi är ingen vän av förbud mot vinstuttag för aktörer i välfärdssektorn. I en rapport för tankesmedjan Arena Idé för några år sedan pekade han på olika rättsliga möjligheter att begränsa vinstuttag.

Där skrev han att det ”blir svårt att locka privat kapital till välfärdssektorn” om ett förbud mot vinstutdelning skulle införas. Andra alternativ är tydliga och mätbara kvalitetskrav i kontrakten, kraftigt förbättrad uppföljning och villkor för vinstutdelning.

– Jag vill att vi kommer bort från låsningarna i debatten om vinstuttag i välfärden. De flesta vill ha ordning och reda, men samtidigt lösningar som gör att vi behåller valfrihet och mångfald i välfärden.

– Jag saknar kommunpolitikerna i den här debatten! Jag tror att deras röster skulle öka möjligheterna att bygga broar.

Här kommer Ardalan Shekarabi in på ett klargörande av sin egen ”politiska identitet”:

– Jag är för praktiska och pragmatiska lösningar. En av de saker jag älskar mest med Sverige, som inflyttad från ett annat land, är kompromissviljan, förmågan att komma överens. Det har varit en grund för det här landets framgångssaga.

Han tillägger, med ett brett leende:

– Min läggning passar det parlamentariska läge vi har just nu.

Den läggningen hoppas han ska vara till hjälp i förverkligandet av de höga ambitioner han har som kommunminister. Det handlar inte bara om upphandling.

Han vill också förnya den offentliga styrningen och införa nya modeller som kompletterar eller ersätter det som gått under namnet New Public Management. Den nya regeringen ska bli ”mycket mer aktiv” än den gamla med en politik för offentlig förvaltning och styrning.

– De styrmodeller som funnits har begränsat medarbetarnas handlingsutrymme. New Public Management blev inte som det var tänkt. Bland annat har vi fått stora inslag av onödig byråkrati.

– Nu handlar det om att stärka professionerna. Vi kommer, i nära samarbete med SKL och med forskare, att ta fram en resultat- och målstyrning som inte begränsar autonomin för lärare, poliser och andra grupper av anställda i den offentliga sektorn.

En särskild utredning om nya styrmodeller kommer att tillsättas, lovar Ardalan Shekarabi.

Ett annat löfte är att alla landsting som själva önskar det ska få status som regioner och utökat ansvar för regional utveckling, som i dag delvis ligger på länsstyrelserna. Hittills har ett antal landsting fått regionstatus, men inte alla. Den ”assymmetrin” vill kommunministern få slut på.

Blir det någon storregionreform och/eller storkommunreform?
– Jag säger inte nej till större kommuner och regioner. Många små kommuner har det väldigt tufft i dag, och stora problem med kompetensförsörjning. Exakt vad regeringen kommer att göra i de här frågorna är för tidigt att säga. Men vi tänker inte vara passiva, som alliansregeringen. Vi ska jobba med frågorna.

Ardalan Shekarabi har en central position också internt i det socialdemokratiska partiet. Han är suppleant i det mäktiga verkställande utskottet och han ledde den så kallade kriskommissionen efter partiets ”katastrofval” 2010 – för övrigt tillsammans med en annan ny minister: Anna Johansson, tidigare kommunalråd i Göteborg.

Tog partiet intryck av kriskommissionens slutsatser?
– Vårt fokus var att lyfta jobbfrågan. Det blev vår huvudfråga i årets val.

Årets valresultat för S skiljer sig inte mycket från 2010. Blir det en liknande val­analys nu?
– Alla val måste analyseras, så att man kan dra lärdomar.

Ardalan Shekarabi har faktiskt nosat på regeringskansliet tidigare. Han var under en kort tid ”brevsvarare” åt dåvarande justitieminister Thomas Bodström under den tidigare S-regeringen, före Reinfeldt-epoken.

Kommunministern har också en viss egen kommunal erfarenhet. Han satt i fullmäktige i Nacka efter valet 2006. Som tidigare aktiv i SSU hade han också nära kontakt med kommunpolitiker i Gävle.

Några skandaler kring Ardalan Shekarabi? Ja, åtminstone har det ordet använts i medierna. Det blåste rejält under hans period som ordförande i SSU mellan 2003 och 2005.

Han anklagades för att delvis ha finansierat sin egen kampanj inför ordförandevalet med pengar från en SSU-fond. Under hans tid förekom också ett utbrett fusk med medlemssiffror, som i flera andra politiska ungdomsförbund.

– Det där är en del av det bagage jag har med mig. Utan tvekan begicks det misstag, också av mig. Delvis hade det med politiska konflikter inom SSU att göra.

– Efter dessa händelserna har jag alltid de etiska aspekterna starkt närvarande.

Magnus Wrede

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev