Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommunilska över de dåliga vägarna

Publicerad: 28 mars 2018, 22:10

Enligt Trafikverket följer inte statens anslag till vägunderhåll trafikutvecklingen. Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Anslagen per körd mil har sedan mitten av 1990-talet minskat med 30 procent. Nu ryter kommunpolitiker ifrån: "Fördelningen av pengar är inte rimlig."


Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Datawrapper är blockerad under “Visa våra partners”.

Många kommunpolitiker är starkt kritiska till standarden på vägarna på landsbygden.

– Vi kräver inga fyrfiliga motorvägar. Men vi vill slippa grusvägar i så dåligt skick att våra bilar slås sönder när vi kör på dem, säger Åsa Sjödén (S), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

– Vi förstår att pengar är en ändlig resurs. Men även vi som bor på landsbygden betalar skatt, precis som de som bor i storstaden och får höghastighetsbanor och fyrfiliga motorvägar. Vi kan inte bli lämnade, säger Åsa Sjödén.

Liknande uppfattning har hennes kollega i Bergs kommun, Therese Kärngard (S).

– Många som bor i glesbygden kör dagligen ganska många mil för att ta sig till jobbet och behöver vägar som håller acceptabel nivå. Men i stället för att höja vägstandarden planerar man av trafiksäkerhetsskäl att sänka hastigheten på en del vägar, bland annat E45, vilket kommer att få förödande konsekvenser.

Varför då?

– Det kommer att ta längre tid att pendla till jobbet och vår arbetsmarknadsregion blir mindre. Till slut kommer människor att tvingas flytta. Vi behöver minska avstånden i Sverige, inte öka dem.

Senare i vår väntas regeringen anta en ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029. Regeringen har tidigare fastställt den ekonomiska ramen till 622,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med den plan som gäller i dag.

– En historisk satsning, förklarade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) när han i slutet av augusti i fjol ur generaldirektör Lena Erixons hand tog emot Trafikverkets förslag på hur pengarna ska användas.

Tomas Eneroth såg lika glad ut som många av hans företrädare gjort när de har varit i samma situation. Under de senaste decennierna har det snarare varit regel än undantag att infrastrukturministrar kallat till presskonferenser och berättat om hur det ska satsas på investeringar och underhåll av den statliga infrastrukturen, bland annat vägarna.

I verkligheten har det inte blivit så mycket av talet om vägsatsningar, framför allt inte om hänsyn tas till inflationen, ökande befolkning och ständigt växande trafikmängd.

Några exempel:

■ 1995 satsade staten nästan 24 miljarder kronor på vägnätet (omräknat till 2016 år priser). I fjol hade anslaget minskat till drygt 18,5 miljarder kronor, enligt Trafikverkets egna beräkningar.
■ Ett annat sätt att mäta är att jämföra hur mycket pengar staten lägger på vägarna i förhållande till trafikmängden. 1995 satsade staten 365 kronor per fordonsmil (omräknat till 2016 år priser). 2016 hade anslaget minskat till 224 kronor.

I summorna ingår utgifter för både drift och underhåll och investeringar.

Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, berättar att i förhållande till BNP har såväl väg- som järnvägsinvesteringarna minskat under de senaste decennierna.

– Framför allt när det gäller vägarna har det varit frågan om en underinvestering, oavsett om man räknar i löpande eller reala priser.

Fram till 2040 väntas personbilstrafiken i Sverige öka med cirka 30 procent, enligt Trafikverkets så kallas basprognos.

Under perioden 2018–2029 ska staten, enligt regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket, satsa 164 miljarder kronor på drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt på statlig medfinansiering av enskilda vägar.

Enligt Trafikverket följer inte anslaget till vägunderhåll trafikutvecklingen. Vägar med mest trafik och störst betydelse för näringslivet kommer därför att prioriteras.

– Enligt Trafikverket behöver det satsas 189 miljarder kronor fram till 2029 för att man ska kunna behålla dagens nivå på vägarna. Regeringens förslag leder till en brist på 2 miljarder kronor per år om resurserna fördelas jämnt över planperioden. Det är enormt mycket pengar och kommer att leda till lägre vägstandard, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare på fackförbundet Seko.

– Privatbilisterna kommer inte att märka av det försämrade underhållet när de kör på motorvägar och andra högtrafikerade vägar. Det blir det mindre vägnätet som drabbas. För att klara trafiksäkerheten sänker man hastigheterna på dessa vägar.

Mårten Johansson, teknikchef vid Sveriges Åkeriföretag, säger att sämre underhållna vägar är en säkerhetsfråga.

– När vägkapitalet urholkas försämras trafiksäkerheten för alla trafikanter. Men det innebär också en kapitalförstöring. Under lång tid har väginvesteringarna sjunkit kraftigt i Sverige. Det är dags för ett omtag, för att satsa mer pengar på vägarna. Inte minst på landsbygden är det många som är beroende av ett bra vägnät.

I sitt remissyttrande över Trafikverkets förslag till plan för 2018–2029 skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att den försämring av det lägst trafikerade vägnätet som den nationella planen väntas leda till är oacceptabel och riskerar att försämra förutsättningarna för såväl tunga transporter som kollektivtrafik. ”Vägen dominerar landsbygdens infrastruktur och upprätthålls inte vägnätets standard får det stora konsekvenser för områden med långa avstånd”, skriver SKL.

– Under de senaste decennierna har det bedrivits en politik som inte varit speciellt gynnsam för landsbygden. Offentlig service och arbetstillfällen har centraliserats till de större städerna. Förutom att bristande kommunikationer och dåligt underhållna vägar försvårar för såväl pendling som nyetableringar, signalerar det också att landsbygden inte är en attraktiv plats att investera på, säger professor Rikard Eriksson.

– Jag tror att det här påverkar framtidstron hos många som bor utanför de större städerna.

Mikael Bergling

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev