torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommunerna måste öka tryggheten

Trygghetsfrågorna är på agendan, aktuella just idag med anledning av Nationella Trygghetsundersökningen som visar att brottsutsattheten ökar på flera områden. Stiftelsen Tryggare Sverige manar kommunerna att professionalisera och kvalitetssäkra sitt trygghetsarbete.

Publicerad: 10 januari 2017, 14:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under de senaste åren har samhället genomgått förändringar som inneburit att trygghet har kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

TrygghetSäkerhetKriminalitetBrottsofferGängkriminalitetBrottsstatistik

Just nu pågår ett nyktert uppvaknande i många kommuner där trygghetsfrågorna plötsligt är på agendan. Förvånansvärt få har emellertid definierat vad som avses med trygghet. Ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar invånarnas trygghet. Dessutom saknas ofta uppföljningar och utvärderingar av vidtagna åtgärder. Det innebär att flertalet kommuner inte har en aning om huruvida de åtgärder som genomförs har någon effekt på arbetet med att öka tryggheten.

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna – det visar inte minst den nyss släppta Nationella Trygghetsundersökningen som presenteras och diskuteras vid Folk och försvar i Sälen idag och som visar en kraftig ökning av personriktade brott.

Bakgrunden är nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism samt en stor turbulens inom polisen.

För att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten, och därmed skapa förutsättningar för att få människor och företag att vilja etablera sig i en kommun, måste dessa frågor hanteras på ett helt annat sätt än tidigare.

En viktig del i detta sammanhang handlar om att definiera vad som avses med trygghet och att ta fram mätbara mål. Beroende på hur trygghetsbegreppet har definierats och operationaliserats kan dessa mål handla om allt från hur många snuttefiltar, brandvarnare och vargar som finns i en kommun till förekomsten av trafikolyckor, självmord, fallolyckor, bränder och brott.

Ett problem är emellertid att det saknas en vedertagen modell för att mäta trygghet. Däremot finns en oändlig mängd ”hitta-på-undersökningar”, med bristande reliabilitet och validitet, där kommunerna själva eller tillsammans med den så kallade kommunpolisen, har konstruerat frågor som avser att mäta trygghet.

Många betraktar också felaktigt SKL:s ”Öppna jämförelser” som ett samlat mått som kommuner kan använda sig av för att få en lägesbild av tryggheten i kommunen. Måttet, som innehåller fyra indikatorer; personskador (främst fallolyckor bland äldre), utvecklade bränder (endast byggnadsbränder) samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott respektive anmälda våldsbrott, ska dock snarare ses som ett sammanvägt mått på eländet i en kommun ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Dessutom florerar sedan gammalt ett antal myter som bidrar till förvirringen inom området. Det handlar till exempel om uppfattningen att brottsligheten är konstant och svår att påverka samt att brottsligheten bara flyttar om kommunen vidtar förebyggande åtgärder på en brottsbelastad plats.

Inte sällan ser vi därför kommuner med mål som handlar om att den ”upplevda tryggheten ska öka” och ”antalet anmälda brott ska minska”. Det är emellertid direkt felaktigt att prata i termer av ”upplevd” och ”faktisk” trygghet eftersom trygghet per definition är en subjektiv känsla och därmed en (individuell) upplevelse. Vad gäller antalet anmälda brott är detta ett mycket trubbigt och i princip oanvändbart mått på hur brottsligheten egentligen ser ut. Det gäller framför allt sexualbrott och våldsbrott där endast en mycket liten del av den faktiska brottsligheten kommer till myndigheternas kännedom.

Det finns också ett inbyggt dilemma eftersom det primära för en kommun måste vara att öka säkerheten, inte att öka tryggheten. Det är ändamålsenligt att känna sig otrygg på en plats som är osäker. Att öka tryggheten på en sådan plats kan invagga invånarna i en felaktig föreställning att risken att utsättas för brott och ordningsstörningar är låg, när det i själva verket är precis tvärtom. Det innebär att kommunerna endast ska arbeta med trygghet på platser där det är säkert. Allt övrigt arbete ska i första hand fokusera på säkerheten för att på så sätt minska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar.

Utifrån detta resonemang framgår med all önskad tydlighet att kommunerna måste professionalisera sitt arbete inom området. I detta ingår att definiera, operationalisera och mäta trygghet.

Magnus Lindgren, generalsekreterare,  Stiftelsen Tryggare Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev