Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Kommunerna kan säkra framtidens paralympier”

I dag invigs Paralympics i Rio de Janeiro. Sverige har flera medaljhopp, men om vi ska lyckas hålla samma höga nivå i framtiden måste fler svenska träningsanläggningar göras tillgängliga för funktionshindrade.

Publicerad: 7 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det görs, enligt debattörerna, alldeles för lite för att främja tillgänglighet för funktionshindrade på svenska idrottsanläggningar.


Ämnen i artikeln:

IdrottKommuner

Våra svenska paralympier är en viktig inspiration för kommande generationers paralympier.

Förutsättningarna för olympier och paralympier ser olika ut, men på ett område ser de lika ut: Träning ger färdighet och tillgängliga idrottsanläggningar är en förutsättning för framgång.

Vi anser att det i dag görs alldeles för lite för att främja tillgänglighet för funktionshindrade på svenska idrottsanläggningar. Att inte möjliggöra fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning påverkar inte bara Sveriges förutsättningar att ta medaljer i stora mästerskap, utan skapar även en ökad hälsoklyfta. De som vill men inte kan idrotta ställs utanför samhället.

I Folkhälsomyndighetens rapport, som skrevs som en del av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016, konstateras att en stillasittande fritid är vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. Det konstateras också att just kommunernas folkhälsoarbete spelar en central roll, inte minst när det gäller tillgänglighet till träningsanläggningar, vilket i sin tur bidrar till ökad fysisk aktivitet.

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avlägsnas. Kraven finns alltså redan - det är hög tid dags att de efterlevs.

TNS Sifo har på uppdrag av KONE och Parasport Sverige frågat 129 idrottsanläggningar runt om i Sverige angående hur det står till med deras hinder och möjligheter idag. Undersökningen bekräftar mycket av det vi redan vet; kommunernas roll och arbete  för att öka tillgängligheten behöver intensifieras omgående. Av de tillfrågade planerar 60 procent av kommunerna inte för några ytterligare tillgänglighetsanpassningar framåt. Detta trots att relativt enkla åtgärder, som till exempel räcken, punktskrift, bredare hissdörr och automatiska dörröppnare kan göra stor skillnad för den enskilde individens självständighet och delaktighet.

En av tre tillfrågade i undersökningen svarar dessutom att de inte arbetar med någon form av tillgänglighetsplan alls. I kombination med diskussionen i den bostadspolitiska debatten just nu angående eventuella regellättnader gör det att tillgänglighetsfrågor riskerar att komma ytterligare i kläm.

En anpassning ersätter inte en annan. Toaletter och parkeringsplatser är de vanligaste anpassningarna och är relativt enkla åtgärder som syns. Samtidigt kan åtgärder som plattformshiss från mark till entréplan samt punktskrift och ljudmeddelande vid hissen göra hela skillnaden för en individ med just med detta behov. Undersökningen visar tydligt att flera viktiga anpassningar saknas på många platser i Sverige.

KONE och Parasport Sverige verkar tillsammans för att fler kommuner och fastighetsägare ska förstå betydelsen av att tillgänglighetsanpassa.

För att säkra framtida generationer med framgångsrika paralympier, och för att som kommun faktiskt ta ansvar i rollen som hälsofrämjare, behöver processen mot fler idrottsanläggningar som är tillgängliga för alla gå betydligt snabbare.

Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige

Margaretha Israelsson, ordförande Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Tomas Fogdö, Idrottspsykologisk rådgivare och föreläsare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

IdrottKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev