Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommunerna förtjänar beröm – inte kritik!

Kritiken om att kommunerna inte gör tillräckligt mycket för att minska matsvinnet riktas åt fel håll. Trots att ett tydligt uppdrag till kommunerna saknas arbetar dessa med att förebygga och minska förekomsten av bortslängd mat.

Publicerad: 3 juni 2015, 08:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunerna gör mycket för att minska matsvinnet, trots att det inte ingår i deras uppdrag.

Foto: Colourbox.


Ämnen i artikeln:

Avfall

REPLIK I debattartikeln Kommuner vinner mycket på att minska matsvinnet lyfter Louise Ungerth på Konsumentföreningen Stockholm, KfS, en viktig fråga: Det slängs för mycket mat, vilket ger onödig negativ påverkan på miljön. Man kritiserar kommunerna för att inte göra tillräckligt. Men kritiken riktas åt fel håll.

Att minska matsvinnet är en utmaning som är viktig att arbeta med för oss alla. Det är dock beklagligt att kommunernas arbete med detta kritiseras - i synnerhet som det inte finns något uppdrag till kommunerna att arbeta med frågan. Lite fakta om hur det förhåller sig:

Kommunerna har inget ansvar att arbeta med frågan om att minska matsvinnet, det finns inga lagkrav eller mål. Man har inte heller någon självklar möjlighet att finansiera arbetet till exempel via avfallstaxan.

Naturvårdsverket har föreslagit ett mål som (ännu) inte antagits om att matavfallet ska minska med minst 20 procent, jämfört med år 2010. Förutom att detta inte antagits ska det eventuella målet inte uppnås förrän 2020. Något mål för att minska matsvinnet finns dock inte.

KfS undersökning visar att två tredjedelar av kommunerna satt egna, mätbara mål i sina avfallsplaner, trots att de varken har något uppdrag, krav eller mål att arbeta med frågan. Undersökningen visar också att cirka 70 procent av de kommuner som svarat på enkäten aktivt arbetar med information mot hushållen, och en majoritet av kommunerna har genomfört projekt i skolor för att minska matsvinnet. Det tycker vi är värt beröm, inte kritik!

Avfall Sverige hade gärna tagit emot information om denna undersökning innan den genomfördes. Vi är övertygade om att många missförstånd då hade kunnat undvikas. Det är väldigt tråkigt när kommunernas arbete för att minska matsvinnet kritiseras för att inte vara tillräckligt, när de faktiskt inte har något uppdrag att arbeta med frågan men ändå gör det.

Trots att tydligt uppdrag saknas så arbetar Avfall Sverige och kommunerna sedan många år inte bara med att se till att samla in matavfallet, utan också med att förebygga det, genom informationskampanjer och andra aktiviteter.

Kommunerna strävar efter att förebygga avfall i möjligaste mån och är en motor i den omställning som måste ske för att nå ett mer hållbart samhälle.

Åsa Lindskog, rådgivare för förebyggande och återanvändning, Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Avfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev