söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommuner, ta nu ansvar och höj läraryrkets status!

Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år - utvecklingen måste vändas. Stora satsningar måste göras och det är viktigt att kommunerna och andra huvudmän nu använder de pengar som staten avsatt på ett sätt som förstärker läraryrkets attraktivitet och gör att fler elever når målen.

Publicerad: 8 september 2015, 08:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är viktigt att lärarlönesatsningen, där tre miljarder avsätts på årsbasis från och med nästa år, landar ute hos lärarna.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/ Fredrik Hjerling


Ämnen i artikeln:

PisaBetygLärarlönerElevhälsaBudget 2016

I dag firar vi Skolans dag för åttonde året i rad, ett initiativ för att uppmärksamma skolans och lärarnas betydelse. När rätt förutsättningar finns är lärarjobbet fantastiskt.

Då kan fokus läggas på att se varje elevs behov och att därefter anpassa metoder för att nå ökad kunskap. Varje elev har sina drömmar, sina förutsättningar och sin bakgrund. Däri ligger varje lärares utmaning.

Många elever möter också en riktigt bra skola med kunniga och engagerade lärare som visar vägar till kunskap och självförtroende. Samtidigt står skolan inför en rad utmaningar. Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år och allt för många elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Denna utveckling måste vändas. Stora satsningar måste göras och det är viktigt att kommunerna och andra huvudmän nu använder de pengar som staten avsatt på ett sätt som förstärker läraryrkets attraktivitet och leder till ökad måluppfyllelse hos eleverna.

Vi har sett, till exempel vid införandet av karriärtjänster, att det tagit tid innan de statliga investeringarna landar ute i skolorna. Men vi kan inte vänta med att förbättra lärares och elevers arbetssituation. Därför krävs gemensamt ansvarstagande.

Vi måste alla arbeta för att fler ska vilja bli lärare och stanna kvar i yrket. Därför är det så viktigt att säkerställa att lärarlönesatsningen, där tre miljarder avsätts på årsbasis från och med nästa år som läggs utöver de vanliga lönerevisionerna, landar ute hos lärarna och leder till utveckling i yrket.

Investeringar i skolan ska göra skillnad på riktigt, de är till för att kommunerna ska kunna göra de insatser som behövs och för att varje lärare ska kunna utföra sitt jobb.

Lärare ska, som i andra länder, ha tillgång till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Det ska finnas tillgång till speciallärare och specialpedagoger så att man kan arbeta tillsammans för att möta elever med olika behov.

Medan kunskapsresultaten sjunkit har ojämlikheten ökat, föräldrarnas utbildning spelar allt större roll för barnets resultat i skolan. Särskilt stöd sätts in allt för sent, och dröjer till elever som behöver extra stöd för att nå målen. Det ska vi inte acceptera.

Lärarna ska få rätt förutsättningar att ge stöd i tid. Då är det viktigt att satsa på lärarna, men också att stärka lärarnas möjlighet att vara just lärare. Ska lärarna få tid för sitt uppdrag behövs specialistkompetenser som kan stärka relationen mellan lärare och elev.

Jämte investeringarna i lärare är därför investeringar i rektors ledarskap, i elevhälsa och skolbibliotek avgörande. För lärarna, för jämlikheten och i slutändan för eleverna.

OECD konstaterar att det växt fram en kultur på vissa skolor där lärare och rektorer hela tiden försöker anpassa sig till de senaste politiska reformerna, i stället för att som tidigare känna ett gemensamt ägarskap och ansvar för skolans utveckling.

För att vända utvecklingen i skolan och höja kunskapsresultaten krävs i stället att skolans alla aktörer känner, och tar ett gemensamt ansvar. Skolan ska vara ett stabilt grundmurat verk där alla elever, lärare och rektorer ges rätt förutsättningar och ägarskap över utvecklingen av sitt arbete.

Fler ska vilja bli lärare, och fler ska få brinna för lärargärningen. För att vi ska nå dit krävs att investeringarna i skolan gör skillnad ute i lärares och elevers verklighet.

Vi förutsätter att kommuner och andra huvudmän nu tar sitt ansvar och använder de resurser som gjorts tillgängliga.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev