Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommuner måste agera för en levande handel

Omställningen i handeln förändrar spelplanen. Det gör att de städer och kommuner som vill ha en levande handel måste erbjuda de fysiska butikerna förutsättningar att visa kunderna att det är värt att åka dit, skriver Svensk Handel.

Publicerad: 21 maj 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När Svensk Handel frågar konsumenterna svarar mer än hälften att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna.

Foto: Gitmar, Motsphotos


Ämnen i artikeln:

Handel

De digitala kanalernas tillväxt skapar nya butiksformat, nya konsumentbeteenden och ny konkurrens men den fysiska butiken kommer alltjämt att vara den största försäljningskanalen - utmaningen är att visa kunderna att det är värt att åka dit.

När Svensk Handel frågar konsumenterna svarar mer än hälften att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna. Vid valet av handelsplats lyfter två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker.

Den intensiva konkurrens som råder i handeln gör att allt fler ser över sina butiksnät. Olönsamma affärer stänger och antalet kvadratmeter dras i vissa fall ned. Samtidigt expanderar många företag med nya butiker. Helt nya affärskoncept tar plats på svenska marknaden. Även e-handlare ser betydelsen av att ha fysiska butiker.

Att behålla en levande handel ställer krav på både fastighetsägare och kommuner. Handeln har alltid varit en dynamisk bransch som utvecklas i takt med det övriga samhället. När utvecklingen inom handeln går snabbare än någonsin är det avgörande att resten av samhället agerar i samklang med handeln. Handeln har möjlighet att välja att inte finnas i våra städer – men städerna vill inte vara utan handel. Butikerna skapar livet mellan husen och står för en stor del av städernas attraktionskraft.

För att skapa en levande handel behöver butikerna få rätt förutsättningar. Svensk Handel ger följande fem rekommendationer:

Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheternas förutsättningar står i fokus.
■ Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt etableringar och lönsamma handelsföretag.
■ Dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling. 
Tillgänglighet, både för konsumenter och godstransporter, är centralt för en livskraftig handel. 
Affärs- och hyresmodeller behöver ses över. Kostnadstrycket på butikerna är stort och konkurrensen tuff. Flexibilitet gällande läge, lokalstorlek och hyreskontrakt efterfrågas så att både små och stora aktörer får förutsättningar att kunna experimentera mer med nya idéer och affärskoncept.

Handeln påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle. Därför är det nu dags att fokusera på handeln så att vi tillsammans kan bygga hållbara och attraktiva städer och stadsdelar.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Handel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev