Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommunaliseringar av äldreboenden tvingas fram

Nya nationella regler för omsorgsaktörer tvingar fram ofrivilliga kommunaliseringar av välfungerande privata äldreboenden genom ett rättsosäkert regelverk som inte gäller offentliga verksamheter. Trots att detta drabbar äldres omvårdnad kommer inte S-regeringen att agera, skriver Dennis Wedin, gruppledare för Moderaterna i Stockholm stads äldrenämnd.

Publicerad: 19 mars 2018, 08:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Moderaterna vill se höga kvalitetskrav och god insyn för såväl kommunala som privata äldreboenden, skriver Dennis Wedin.

Foto: Børge Sandnes, Colourbox


Ämnen i artikeln:

IVOÄldreboendeKommunaliseringKvalitetRättssäkerhetRegeringen

Sedan april 2017 gäller en tillståndsplikt för alla utförare av privat välfärd. Privata aktörer som driver boenden på entreprenad måste nu få tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dagens Samhälle rapporterar att få ansökningar hittills kommit in och att 40 procent fått avslag.

Det är välkommet med nationella kvalitetsregler inom äldreomsorgen, men det finns tre övergripande initiala problem med detta nya regelverk och förfarande.

Rättsosäkerhet. IVO ställer krav för entreprenader som kommuner enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) inte får ställa i sina förfrågningsunderlag. Det är otydligt vilka kriterier som IVO utgår ifrån, men de avslag som hittills angetts är utifrån kriterier som kommuner inte själva får ha i sina upphandlingar lokalt.
Bristande beredskap på myndigheten. Handläggningstiderna är orimligt långa. Trots att de flesta ansökningarna ännu inte kommit in, är flera processer på över nio månader. Detta skapar helt orimliga situationer för kommunerna, en osäkerhet och ökade kostnader på nödlösningar som annars kunde gått till kvalitetshöjande åtgärder.
Otydliga överklagandeprocesser. De aktörer som får avslag från IVO och redan driver eller vunnit upphandlingar lokalt, kan inte i väntan på beslut om sin överklagan fortsätta driva verksamheten. Överklagandeprocess kan ta upp till två år. När direktförlängning inte är möjlig, tvingas kommuner temporärt att kommunalisera verksamheterna.

Stockholm stad har drabbats hårt av den lokala S-majoritetens kommunaliseringsiver kring äldreboenden. Under mandatperioden är det åtta stycken populära och välfungerande vård- och omsorgsboenden som kommunaliserats, och enligt stadens egna beräkningar kostar varje process uppåt 1,5 miljoner kronor för skattebetalarna. Pengar som hade kunnat gå till kvalitetssatsningar.

I Stockholm har aktören Temabo fått kvalitetspris och vunnit upphandlingar, men nu nekats tillstånd från IVO, med motiveringen att aktören har fått anmärkning i annan kommun. Detta tvingar temporärt flera vård- och omsorgsboenden till egen regi under deras överklaganprocess, i väntan på beslut. Liknande dyra processer kommer framöver att ske runt om i landet.

Utöver att detta kommer kosta skattepengar som istället kunnat gå till kvalitetsarbete, kommer det också påverka de äldre på dessa äldreboenden genom bristande kontinuitet i verksamheterna, och genom en otrygghet bland medarbetarna. Det är en allvarlig utveckling.

Regeringen bör skyndsamt ifrågasätta hur IVO tolkar den lagändring som gjorts, se över den rättsosäkerhet som nu uppstått, och säkerställa att myndigheten har tillräckligt med resurser för handläggning. Men i och med att detta sammantaget försvårar för privata aktörer att driva äldreboenden kommer S troligen belåtet kolla på medan handläggningstiderna växer.

För låt oss inte glömma att denna regering motsatt sig att den tillståndsplikt som gäller för privat verksamhet även ska gälla offentlig verksamhet. Moderaterna vill se höga kvalitetskrav och god insyn för såväl kommunala som privata verksamheter. När olika aktörer bedriver äldreboenden får äldre en valfrihet och man möjliggör för innovation och utveckling som äldreomsorgen desperat behöver.

Dennis Wedin, gruppledare (M)  äldrenämnden, kommunfullmäktigeledamot i Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev