Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Kommunala nätverk höjer kvaliteten

Publicerad: 27 juni 2019, 12:31

Grupparbete kring

Sveriges kommuner blir allt mer intresserade av kvalitetsutveckling. Resurserna krymper, så det gäller att använda dem effektivt utan att försämra för medborgarna. Nu ökar intresset för att delta i kommunnätverket inom Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).


– Så här många medlemmar som vi har nu har vi aldrig haft tidigare, berättar Maria Viidas, ansvarig för kommunnätverk på SIQ.

Nätverken syftar till kompetens- och erfarenhetsutbyte och är behovsdrivna. Verksamheten styrs av medlemskommunerna själva. I varje nätverk ingår 8–10 kommuner, vilket anses vara ett lämpligt antal för att skapa dynamik i gruppen. Nätverken består i sin tur av två grupper: en med kommunledningen och en med tjänstemän och strateger, oftast från de två eller tre största förvaltningarna.

SIQ har träffar med varje grupp två gånger per år, en på våren och en på hösten.

– Det är som en konferensdag. Vi kallar till träffarna och fixar det praktiska, men medlemskommunerna bestämmer själva innehållet. Från SIQ:s sida bistår vi med inspiration, tipsar om föredömen och kan hitta föreläsare, berättar Maria Viidas.

– Kommunerna tar nu stora innovativa språng. I nätverken kan de lära av varandra. Det blir en trygghet i gruppen när man har träffats flera gånger och vet att alla är kompetenta.

SIQ grundades 1990 för att öka Sveriges konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin. Medlemmar var från början företag, men numera finns samtliga verksamheter och driftsformer bland SIQ:s medlemmar. På senare tid har fler branschnätverk bildats som till exempel industri, transport och energi. Snart kommer även nätverk för regioner att starta.

Det första kommunnätverket bildades 2015 av Eskilstuna, Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås och Örebro, När fler kommuner blev intresserade bildade de i fjol ett nytt nätverk. Nu vill ännu fler vara med, och ett tredje nätverk kommer att startas så snart fjolårsgruppen är full.

Nätverken arbetar bland annat med frågor som beslutsprocesser, budgetprocesser, lokalförsörjning och hur man ska bli bättre på att involvera medborgarna och hantera synpunkter från dem. SIQ arrangerar också studiebesök med grupperna, både i Sverige och utomlands.

De deltagande kommunerna kommer att presentera sina erfarenheter på Kvalitetsmässan i Göteborg i november.

Sammansättningen av varje nätverk bestäms av i vilken ordning kommunerna anmäler intresse, inte utifrån geografisk placering. Det här gör att deltagarna får lära känna andra kommuner som de kanske inte skulle ha haft kontakt med annars.

– Det är en härlig blandning, säger Maria Viidas.

– Medlemmarna tycker att nätverken är oerhört positiva. De använder varandras erfarenheter och delar med sig, till exempel av handböcker och utvecklingsinsatser. De vågar testa nya saker som de aldrig skulle ha gjort annars.

Anneli Skoglund, utvecklingschef i Kungsbacka kommun, håller med om att nätverksträffarna betyder mycket för kommunen arbete.

– Vi kan använda varandras erfarenheter. Det blir mycket diskussioner om de strategiska utmaningar som kommunerna står inför, säger hon.

Den nätverksgrupp där Kungsbacka ingår har till exempel testat DMAIC-metoden. Det är en metod för förbättringsarbete som används framför allt inom produktionsindustri, men som även har börjat användas inom svenska tjänsteföretag.

– Det handlar om att jobba systematiskt med problemen, fokusera på rätt fråga, redovisa samt göra mätningar och uppföljningar, säger Anneli Skoglund.

Kommunerna i gruppen testade metoden på konkreta områden som de ville förbättra och redovisade sedan inför de andra hur det hade gått. Kungsbacka ville ge bättre information till nyanlända och öka trivseln på deras boenden. I detta involverade man de nyanlända själva. Ett annat exempel är när Kungsbacka skapade ett introduktionsprogram för nyanställda i kommunen, för att de bättre skulle komma in i jobbet och bli produktiva redan första dagen.

Än så länge finns 15 kommuner anslutna till nätverken hos SIQ.

Hur kommer det sig att inte fler är med?

– Jag vet inte riktigt, men vi gör ju ingen reklam, säger Maria Viidas.

– Vi finns till för dem som vill bli bättre, och de tar själva kontakt. Många kommuner finns ju med i andra nätverk också. Kanske samlas man kring en fråga, kanske delar man samma konsult eller använder samma programleverantör. Styrkan i medlemskapet hos SIQ är tillgången till alla delar, att man kan lära av en helt annan bransch.

SIQ gör studieresor tillsammans med de olika grupperna. Då kan en kommun exempelvis få studera hur ett företag har löst ett problem som man brottas med.

– Det finns en risk att vi vill lära oss av dem som är likadana som vi. Men man ska lära sig av dem som är bäst, säger Maria Viidas.

Lena Gidlöf

Det här är SIQ

■ Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) är instiftat av regeringen och har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete.
■ SIQ, som grundades 1990, är en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse.
■ Huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. 
■ SIQ är en av arrangörerna av Kvalitetsmässan.

Källa: SIQ

Det betyder DMAIC

DMAIC är en förkortning av de engelska begreppen Define, Measure, Analyze, Improve och Control. Man tar steg för steg och använder sig av olika metodstöd i stegen.

Stödfrågor i metodiken är:

Definiera (define): Vad är problemet?
Mäta (measure): Hur stort är problemet?
Analysera (analyze): Vad orsakar problemet?
Förbättra (improve): Hur löses problemet? Hur genomförs lösningen?
Kontrollera (control): Vad blev resultatet? Hur säkerställs effekten? Bör lösningen standardiseras och spridas?

Genom att identifiera och beskriva problemet och dess orsaker ska man kunna identifiera möjliga lösningar som har en direkt koppling till orsakerna. Utifrån det ska man välja lämplig lösning och testa den i mindre skala för att se om man får den effekt som man tänker sig.

Källa: Örebro kommun

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev