fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Klockren samhällsnytta att bygga ut allmännyttan

De sociala projekten är viktiga delar i allmännyttans verksamhet. Det handlar om allt från läxhjälp och arbetsförmedling till stöd åt nyanlända. Allt detta ska vi fortsätta med, vårda och utveckla. Men det är bostadsförsörjningen som är den stora samhällsnyttan. Den måste uppmärksammas och uppgraderas.

Publicerad: 24 april 2015, 08:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Majoriteten av kommunerna måste öka byggtakten och därmed får ännu mer nytta av era allmännyttiga bostadsföretag.


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanBostadsbyggandeBostadsbristen

Vilken nytta bidrar de allmännyttiga bostadsföretagen med egentligen? Det studerar en forskargrupp vid Malmö högskola och de preliminära resultaten diskuteras på SABO:s kongress den 22-24 april. Men redan nu vill jag lyfta fram en av mina slutsatser: Den stora samhällsnyttan med allmännyttan är att bygga nytt och renovera.

De sociala projekten är viktiga delar i allmännyttans verksamhet. Det handlar om allt från läxhjälp och arbetsförmedling till stöd åt nyanlända. Allt detta ska vi fortsätta med, vårda och utveckla. Men det är bostadsförsörjningen som är den stora samhällsnyttan. Den måste uppmärksammas och uppgraderas.

2011 trädde en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. Bolagen ska kombinera samhällsansvar med affärsmässiga principer. Med anledning av det initierade bransch- och intresseorganisationen SABO forskningsprojektet Nyttan med Allmännyttan vars slutresultat publiceras i höst. Elva forskare och forskningsledaren Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, ska tydliggöra allmännyttans samhällsansvar, beskriva hur bolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och sociala investeringar samt ta fram metoder för att bedöma värdet av dessa.

Bostadsbyggande har alltid varit ett betydelsefullt uppdrag och Hans Lind vid KTH studerar i sitt delprojekt i Nyttan med Allmännyttan om byggandet kommer att vara en viktig uppgift för allmännyttan även i framtiden. Svaret är: Ja, i allra högsta grad! Att bygga bostäder med rimliga hyror är klockren samhällsnytta som går att kombinera med affärsmässiga principer.

Allmännyttans ägare, kommunerna, har medborgaransvar. I det ingår bostadsförsörjningen och dessutom ålägger socialtjänstlagen kommunerna att lösa bostadssituationen för vissa hushållstyper, till exempel hemlösa barnfamiljer. Många kommuner i landet kämpar med bostadsbrist och tvingas då till mycket dyra nödlösningar, till exempel hotellboenden. Ur det perspektivet blir byggandet av bostäder också ett sätt att minska socialförvaltningens direkta kostnader, konstaterar Hans Lind.

Uppdraget att säkra bostadsförsörjningen innebär att kommunen och dess bostadsföretag snabbt måste engagera sig i bostadsbyggandet. Konkret betyder det att kommunen måste se över sina ägardirektiv till företaget och bygga fler standardiserade flerfamiljshus. Jag vill här lyfta fram de ramupphandlade flerbostadshusen SABO:s Kombohus Bas, Plus och Mini som går att avropa till ett pris som ligger cirka 25 procent under övriga marknaden. Det är konstruktiv och konkret samhällsnytta som direkt går att omsätta i praktiken.

Även Gunnar Blomé vid Malmö högskola lyfter i sin delstudie fram nyproduktionen och att den och renoveringar uppenbart har sociala och samhälleliga dimensioner. De allmännyttiga bostadsföretagen levererar här värdefull samhällsnytta för kommunen och dess invånare, konstaterar han.

Det uppdraget skyms tyvärr ofta av stadsbyggnadsmässiga, tekniska och finansiella svårigheter. I mina kontakter med bostadsföretagen framkommer det att de skulle kunna bygga mycket mer om kommunernas hantering av bygglov snabbades upp och överklagandeprocesserna kortades.

Jag vill uppmana alla kommunpolitiker att på allvar snarast börja arbeta med detta. Bostadsförsörjningen i kommunen är ert ansvar och för att klara det måste majoriteten av Sveriges kommuner öka byggtakten. Och därmed får ni ännu mer nytta av era allmännyttiga bostadsföretag.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev