Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Klimatvänliga bränslen finns – vad väntar vi på?

Klimatmötet COP22 pågår just nu i Marocko. Näringslivet och forskning har visat att det redan finns fossilfria bränslealternativ. Trots det hör Sverige till de länder som kan få svårt att klara klimatmålen till 2030. Det som behövs nu är kraftfulla politiska beslut, skriver professor Staffan Laestadius och Catharina Nystedt Ringborg på tankesmedjan Global utmaning.

Publicerad: 8 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den globala uppvärmningen slår ständigt nya rekord, ändå köper vi svenskar fler fossilbränsledrivna bilar än någonsin tidigare.


Ämnen i artikeln:

TransporterMiljö

Målet med mötet som hålls i Marrakesh i Marocko är bland annat att diskutera och ta beslut om hur man ska följa upp klimatavtalet från Paris. Sverige hör till de länder som kan få svårt att nå sina klimatmål till år 2030, om inget görs.

Atmosfärens koldioxidhalt är högre än någonsin, och stiger i allt snabbare takt. Den globala uppvärmningen slår ständigt nya rekord. Årets sommar var den varmaste som någonsin uppmätts.

Ändå köper vi svenskar fler fossilbränsledrivna bilar än någonsin tidigare. Månad efter månad fylls Europas tyngsta personbilspark på med tiotusentals fordon som, utan biobaserade bränslealternativ, fortsatt kommer att släppa ut koldioxid långt bortom 2030, då vi enligt planerna ska ha en fossilfri fordonsflotta.

Därtill slår vi ständigt nya flygreserekord. Svenskarnas utrikesflygande har under detta decennium ökat med 4-5 procent årligen – hittills i år med 6 procent. Flygandet borde minska i samma takt om vi ska kunna klara de klimatmål som diskuteras i miljömålsberedningen. För flyget finns bara bioalternativet för de flygresor som inte kan ersättas av andra och fossilfria lösningar.

Forskningen på detta område är omfattande och tankesmedjan Global Utmaning har i en policyrapport – Nordic Transport Ways - tillsammans med ett antal aktörer från näringslivet visat på många av de möjligheter som finns att göra transportsystemet klimatvänligt. Det är i högsta grad en fråga för dagspolitiken, inte minst mot bakgrund av transporternas stora andel av de svenska växthusgasutsläppen.

Fundamentalt är att staten kraftfullt ändrar på skatter och priser – och driver detta på EU-nivå - så att alternativen till de fossilbaserade transporterna blir mer lönsamma. De tekniker som behövs finns redan – och kan levereras av nordiska företag - men kan ännu inte prismässigt konkurrera med fossilbränslebaserade lösningar som idag inte bär sina egna klimatkostnader.

Lika viktigt är att kommuner och landsting kraftfullt ökar takten i den samhällsplanering som ska göra det attraktivt och möjligt att leva fossilfritt. Det innebär i praktiken att hälften av allt personbilsresande ersätts av andra lösningar som hemleveranser, närköp, bussresor och tågresor, för att nämna några exempel. Och de personbilsresor som blir kvar sker med elbilar och ladd/biohybrider.

I en rapport från tankesmedjan Global utmaning föreslår vi ett nordiskt demonstratorsprojekt – Five Cities Program – där de fem största nordiska städerna, med regeringsstöd, genomför en kraftfull omställning bort från fossilsamhället. Det är viktigt för att mobilisera Nordens befolkning i en omställning som ändå måste komma. Och det är ett viktigt bidrag till den internationella omställningsdiskussionen.

Vad väntar vi på? Det frågar sig allt fler ledande globala klimatanalytiker. Vi sällar oss till den skaran. Vi vet tillräckligt för att handla. Och nordiska företag kan bidra till de systemlösningar som omställningen kan kräva. Vad som saknas är en kraftfull nationell och nordisk politik som visar oss alla att en kursomläggning är på gång och att kolavvänjningen är på allvar och inte bara ”green chic”.

Staffan Laestadius, professor emeritus KTH, senior rådgivare tankesmedjan Global Utmaning

Catharina Nystedt Ringborg, energianalytiker och vice ordförande Global Utmaning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TransporterMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev