onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Innovationskraft vägen till smartare integration”

Många brinnande samhällsfrågor behöver nytänkande. Hur vi bryter segregationen och skapar goda livschanser för nyanlända barn och unga är en av dessa. Sverige är världsledande inom innovation, hur kan vi på ett smartare sätt nyttja den fantastiska innovationskraft som finns i Sverige? Vi som arbetar med social innovation ser tre hinder som måste överkommas.

Publicerad: 30 augusti 2017, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sammanhackets fokus är att utveckla nya ideer och konkreta lösningar för och med ensamkommande barn och unga.


Ämnen i artikeln:

NyanländaFlyktingmottagandeEnsamkommandeInnovation

När Economic Forum och EU-kommissionen mäter länders innovationskraft placerar man Sverige i topp. Runtom i landet utvecklas nya lösningar i samspel mellan privata och offentliga aktörer: allt från smarta bostäder till självkörande fordon. Vi ser nu hur innovationssatsningar även behövs för att öka kraften i att lösa sociala utmaningar, såsom integration.

Sverige behöver bli ännu bättre på att ta tillvara kommuner och landstings, civilsamhällets och privata aktörers innovationskraft och samarbete. Därför genomförs sedan hösten 2016 pilotprojektet Förnyelselabbet av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Grunden till detta pilotprojekt är ett regeringsbeslut för att stärka barns delaktighet och medskapande i den sociala barn och ungdomsvården. För att öka farten i detta arbete och ta tillvara på innovationskraften ser vi tre faktorer som avgörande:

1. Vi behöver involvera invånarna

De riktigt smarta och verkningsfulla lösningarna på samhällsutmaningar tar sin utgångspunkt i användaren och invånarnas kunskap och erfarenheter. Därför bör social precis som teknisk innovation starta med att det offentliga involverar invånarna i högre utsträckning än vad som sker idag.

2. Fler arenor

Det behövs fler arenor där aktörer från olika sektorer samlas och arbetar tillsammans för att lösa samhällsutmaningar. Här kan vi lära oss av länder som Storbritannien och Danmark där man kommit långt med sektorövergripande innovativa arbetsformer, till exempel i form av policylabb.

3. Våga testa

Samhällets aktörer behöver bli bättre på att våga testa nya idéer. Det handlar om att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser och tillsammans testa, utveckla prototyper och kalibrera dessa utifrån vilka resultat som skapas. Det krävs miljöer där det finns utrymme att testa, misslyckas, lära och förbättra sociala innovationer.

Det här är inga oöverstigliga utmaningar. Med gemensamma insatser och ett än större fokus på social innovation inom såväl offentlig som privat sektor kan vi nå dit. Som ett led i detta lanserar vi nu en gemensam innovationsverkstad - Sammanhacket. Det är ett samarbete mellan Förnyelselabbet och den svenska barnrättstiftelsen Reach for Change som sedan 2010 arbetat med social innovation för barn och unga i Sverige och världen.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och den nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve deltar båda i Sammanhacket tillsammans med ensamkommande, kommuner, myndigheter, företag och sociala entreprenörer. Fokus är att utveckla nya ideer och konkreta lösningar för och med ensamkommande barn och unga.

Få samhällsfrågor är viktigare än hur vi skapar goda livschanser för ensamkommande barn och unga, men det är bara början. Social innovation kan vara med och lösa samhällsutmaningar inom många områden. Vi ser att det redan idag finns mycket innovationskraft i kommuner, landsting och bland sociala innovatörer, men vi vill med detta initiativ öka farten ytterligare. Vi tror att Sverige kan bli världsledande inom social innovation. För det krävs ett inkluderande arbetssätt, fler arenor för social innovation och mod att våga testa nytt.

Katrien Vanhaverbeke, sektionschef, Tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting

Hans Vindeland, Head of Public Affairs  Reach for Change

Pia McAleenan, projektledare  Förnyelselabbet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev