tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Inför ett friskolesystem i vuxenutbildningen”

De fristående aktörerna är helt avgörande för att integrationen i Sverige ska fungera. Men många kommuner betalar i dag för dålig kvalitet i undervisningen. Inför ett friskolesystem inom vuxenutbildningen med Skolinspektionen som tillsynsmyndighet, föreslår fyra M-kommunalråd.

Publicerad: 6 oktober 2017, 04:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att klara integrationen behöver vi höja kvaliteten i vuxenutbildningen, enligt skribenten. Foto: Phovoir, Colourbox


Ämnen i artikeln:

VinstförbudVinsttak i välfärden?SocialdemokraternaVinster i välfärdenSkolanUtbildningVuxenutbildning

Om Sverige ska klara av den utmanande integrationen av nyanlända behöver vi en väl fungerande vuxenutbildning. I dag utförs nästan hälften av denna verksamhet av privata företag som kommunerna anlitar – med vinstbegränsning försvinner det alternativet.

Vuxenutbildningen behöver nå bättre resultat och bli mer resurseffektiv om Sverige ska klara integrationsuppgiften som väntar. Av de cirka 80 000 personer som just nu befinner sig i etableringen hos Arbetsförmedlingen har hälften nio år eller kortare utbildningsbakgrund.

I det läget kommer nu Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med sitt förslag om att försvåra för företagsamhet i välfärden. Det drabbar direkt de 145 000 personer som just är på väg in i det svenska samhället.

Om förslaget att begränsa vinsterna i välfärden blir verklighet riskerar det, enligt oss, att bli nådastöten mot integrationen av nyanlända i Sverige.

Förra året läste 220 000 elever vuxenutbildning och nästan varannan är utrikes född. Kommunerna är huvudman för vuxenutbildningen, men många väljer att upphandla eller auktorisera privata utbildningsanordnare – under 2016 utfördes hela 45 procent av någon annan än kommunen. Det motsvarar 100 000 elever vars utbildning nu hotas.

Därutöver läser drygt 150 000 elever svenska för invandrare, sfi, där en tredjedel får sin utbildning utförd av någon annan än kommunen. De fristående aktörerna är helt avgörande för att integrationen i Sverige ska fungera.

Men det finns problem även i dag.

Många kommuner betalar för otillräcklig kvalitet i undervisningen, och behöver bli bättre på att mäta resultat och premiera skickliga utbildningsanordnare. Därför föreslår vi följande reformer:

Inför ett friskolesystem inom vuxenutbildningen med Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. Till skillnad från förskolan, grundskolan och gymnasiet är i dag endast kommunen huvudman för vuxenutbildning. Många kommuner upphandlar eller auktoriserar leverantörer, ställer upp egna kvalitetskrav och sköter själva tillsynen – ofta av samma leverantörer. Enskilda bör få bli huvudmän och Skolinspektionen ta över ansvaret för tillsyn av så väl fristående som kommunala utförare.

Tydligare kvalitetsuppföljning och externa examinatorer. Det finns många bra utbildningar som ofta leder till jobb, samtidigt som vi på förhand vet att andra inte ökar chanserna till arbete för deltagarna. När tydliga nationella kvalitetskrav är framtagna bör resultaten följas upp och nationella prov genomföras, som rättas av externa examinatorer. Ett godkänt betyg ska vara lika mycket värt oavsett var i landet du bor.

Inför ett resultatbaserat ersättningssystem. I dagsläget finns risken att utbildningsleverantörer har incitament att behålla en elev i stället för att korta vägen till jobb. I stället bör ersättning per avklarad poäng införas, med bonus för godkända resultat och arbete efter avslutad utbildning..

Slopa Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. I dag driver och upphandlar Arbetsförmedlingen utbildningar, trots att motsvarande redan finns i kommunerna. Lägg ner AFs utbildningar och stötta kommunerna med motsvarande summa. Det skulle innebära större utbud och en generell kvalitetshöjning.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar nu ett förslag som slår undan benen för de aktörer som gör integrationen av nyanlända möjlig. Det är inte att ta ansvar för Sverige.

Josefin Malmqvist, kommunalråd (M), Sundbyberg

Oliver Rosengren, kommunalråd (M) Växjö

Anna Jähnke, kommunalråd (M), Helsingborg

Lars Rådén, kommunalråd  (M), Solna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev