Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

IB-utbildning underlättar utländsk rekrytering

En ändrad meritbedömning av IB-skolornas betyg riskerar att leda till minskat svenskt elevunderlag, och i förlängningar nedläggningar. Det vore mycket olyckligt då det blir svårt att rekrytera utländska forskare och specialister utan att kunna erbjuda en internationell skola för deras barn.

Publicerad: 26 oktober 2016, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om Lund skall lyckas rekrytera fysiker till forskningsanläggningen ESS, måste det, enligt debattörerna, finnas en internationell skola för forskarnas barn.


Ämnen i artikeln:

RekryteringGymnasieutbildningHögskolanForskningVärdet på IB-betygen?

IB (International Baccalaureate) är en internationell utbildning på gymnasienivå som bedrivs på engelska. Idag finns den på ca 30 gymnasieskolor runt om i Sverige – framförallt på kommunala skolor men även på friskolor. Det är idag ett antal tusen elever som går på IB i Sverige.

Utbildningen har vuxit i takt med internationaliseringen.

Om Lund skall lyckas rekrytera fysiker till forskningsanläggningen ESS, måste det finnas en internationell skola för forskarnas barn. Detsamma gäller för mängder av företag som vill kunna rekrytera utländsk personal.

IB har i utbildningssammanhang ett mycket gott rykte. Därför har denna utbildning för internationalister också blivit populär bland svenska elever. De svenska eleverna bidrar med ett nödvändigt elevunderlag och utbildningen skapar därmed också möten som ingen annan utbildning. Utbildning som ger tillgång till både svenska och internationella universitet, lockar många ungdomar. Många lärare upplever också att möjligheten att få undervisa inom en internationell utbildning, är stimulerande.  Högskolan har tillika ett intresse av elever med IB-bakgrund.

Universitets- och Högskolerådet har nyligen inlett ett remissförfarande om ett förslag för ny meritbedömning av IB betyg. Förslaget ska gälla från 2017 och även omfatta de elever som idag går på IB-programmets sista år! En elev som går på IB får ett betyg enligt ett annat system än det svenska. Det omräknas därefter enligt en speciell skala, för att kunna jämföras med svenska betyg. Det nya förslaget kommer att kraftigt försämra IB-elevernas betyg vid ansökan till svenska universitet. I princip blir det omöjligt att erhålla svenskt maxbetyg enligt den föreslagna skalan. För en IB elev blir det därför avgjort svårare att komma in på attraktiva universitetslinjer.

Försämringen är så allvarlig att det finns stor risk att merparten svenska elever väljer bort IB-utbildningen och ett minskat elevunderlag kommer i förlängningen att leda till nedläggningar. Det är både förvånande och olyckligt att i dessa Pisa-tider, försämra förutsättningarna för ett gymnasieprogram med kvalitetsstämpel.

Ett direkt pikant inslag i statsmaktens inställning till IB är att lärarna på detta program undantogs från det statliga lärarlyft som gav ökade löner till lärare. Malmö Borgarskola är en kommunal skola med vanliga linjer samt med en av Sveriges största IB-enheter. Skolan har vid ett flertal tillfällen legat i Europatopp på de externt rättade slutskrivningarna. Men när lärarlyftets pengar skulle fördelas var de enligt bestämmelserna förbehållna enbart de svenska programmens lärare. En minst sagt svårförståelig och diskriminerande politik.

Vi uppmanar därför vår nya gymnasieminister Anna Ekström eller utbildningsminister Gustav Fridolin att ta tag i frågan om IB-programmen så de inte avvecklas till följd av administrativa beslut där ingen tycks ha tänkt igenom konsekvenserna. Avstår ministrarna från att åtgärda detta är det rimligt att de redovisar argumenten varför IB-programmen i huvudsak ska avvecklas, så det politiska ansvaret är tydligt.

Slå vakt om IB-utbildningen. Den tillhör det bästa vi har i svenskt utbildningsväsende.  IB gagnar elever, lärare, högskolan och näringslivet.

Klas-Göran Karlsson, professor vid Lunds Universitet

Dan Olofsson, entreprenör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev