lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

I (S)tockholm rasar förtroendet för skolan

Elevers och föräldrars förtroende för skolan har försämrats rejält på kort tid. Det är en direkt konsekvens av att Socialdemokraterna i Stockholms stadshus varken har genomfört ekonomiska eller kunskapssatsningar på skolan, skriver Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L).

Publicerad: 30 maj 2018, 11:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Färre trivs i skolan. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LiberalernaSocialdemokraternaSkolpolitikEleverStockholm

Varje dag går ungefär 100 000 elever till skolan i Stockholm för att utbilda sig. Skolan är deras väg till kunskap, till gymnasiebehörighet och till fortsatta studier eller arbete. Nu visar det sig att otryggheten i Stockholms skolor växer. Vi liberaler vill se till att alla klassrum präglas av studiero och att Stockholms lärare har förutsättningar att ägna sig åt det som gör skillnad: kunskap.

Resultaten från den stora enkätundersökning som går ut till alla elever och föräldrar i Stockholms skolor visar att förtroendet i år har försämrats i nästan alla kategorier. Detta gäller både tryggheten och kunskapsinlärningen. Det är också en direkt konsekvens av att Socialdemokraterna varken genomfört ekonomiska eller kunskapssatsningar på skolan.

Eleverna upplever att de är mindre trygga i skolan och att de i större utsträckning inte kan arbeta i lugn och ro. Färre trivs, och färre svarar att det är bra stämning på skolan. För många påståenden är försämringen över 10 procentenheter bara på ett år. Till exempel har andelen som upplever en god stämning på skolan minskat från 71 procent till 57 procent. I årskurs två svarar nu mer än var fjärde elev att han eller hon blivit illa behandlad i skolan det senaste året.

Att det är arbetsro i klassrummet är en förutsättning för inlärning. Nu är det endast 45 procent av eleverna i årskurs åtta som upplever att de kan arbeta i lugn och ro, hela 55 procent blir störda på lektionerna. Oftast blir eleverna störda av en annan elev i klassrummet. Andelen som upplever att de kan arbeta i lugn och ro har minskat med 10 procentenheter sedan 2017, från en alldeles för låg nivå.

Det är stora och allvarliga försämringar, som drabbar både elever och lärare. Än mer allvarligt är det då att Socialdemokraterna under de snart fyra år som de haft ansvaret för skolan i stort sett inte gjort något alls för att öka tryggheten och studieron. Man har till och med sagt nej till Liberalernas krav om att mäta förekomsten av sexuella trakasserier i våra skolor, med hänvisning till att det saknas systemstöd för detta. Det är en nonchalans som gränsar till det anstötliga.

Hur kan förtroendet för skolan i Stockholm sjunka så snabbt? En del av förklaringen är att den har dränerats på pengar de senaste åren. Socialdemokraterna lovade i den förra valrörelsen att hela skattehöjningen skulle gå till skolan. Så blev det inte. Påslagen per elev år 2017 var de lägsta på hela tolv år och det fick effekter: hälften av skolorna i Stockholm drivs med underskott. Samma år försökte staden lägga ner nästan samtliga särskilda undervisningsgrupper i skolan för elever med stora stödbehov. Föga förvånande har Stockholms stad haft svårt att rekrytera tillräckligt många skickliga lärare. Självklart får det effekter i klassrummen när lärare och skolledare blir alltmer pressade.

Vi liberaler vill inrätta sociala team i skolan som kan avlasta lärarna genom att ta emot elever som kommit för sent till lektionen eller hjälpa till när en elev behöver kontakt med till exempel elevhälsan eller socialtjänsten. Vi vill införa centrala regler för mobilfria klassrum, och starta en Skolakut som tar emot gymnasielever som inte kan vara kvar på skolan på grund av att hen till exempel varit våldsam mot andra. I flera år har vi drivit på för en ändrad skollag där rektorer får större möjlighet att upprätthålla tryggheten på skolor.

Nu är det strax valrörelse igen. Socialdemokraterna kommer återigen försöka ge sken av att skolan är viktig för dem. Men i Stockholm lämnar partiet efter sig en skola med ett raserat förtroende och en ansträngd ekonomi.

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev