tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

I Luleå kan vi det här med attraktionskraft

Per Schlingmann vill se ett kommunalt ledarskap som förmår attrahera både invånare och besökare, inte minst i det fysiska rummet. Vi vågar påstå att vårt samarbete är exempel på ett sådant ledarskap, skriver Karin Johansson, Svensk Handel och Niklas Nordström (S), Luleå kommun.

Publicerad: 5 januari 2017, 12:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

StorstäderSamhällsutvecklingKommunerSamhällsplanering

I Dagens Samhälle den 27 december efterfrågar Per Schlingmann ett nytt kommunalt ledarskap, där förmågan att skapa attraktionskraft står i centrum. I Luleå har vi under det senaste året arbetat intensivt med just detta. I ett samarbete mellan Luleå kommun och Svensk Handel har vi satt attraktionen i fokus, sett över befintliga organisationer och strukturer, utbildat och föreläst på samtliga nivåer samt skapat en ny tjänst i kommunledningen.

I dag är det tydligt att de fysiska mötesplatserna blir allt viktigare för att attrahera både invånare och besökare. Vid nybyggnationer pratas det ofta om platsen mellan husen eller det så kallade tredjerummet. För att dessa mötesplatser ska fungera krävs en ingående och nära dialog med de aktörer som står för platsens innehåll och skapar trivseln det vill säga aktörer som handel, kultur, restauranger och andra kommersiella verksamheter.

Svensk Handel har haft förmånen att under snart ett och ett halvt år arbeta nära Luleå kommun för att tillsammans se över hur det bättre kan planeras för de kommersiella aktörernas behov och hur deras kompetens kan tas tillvara bättre.

Handeln, som ofta är den viktigaste aktören i det fysiska rummet, genomgår stora förändringar som snabbt förändrar förutsättningarna för detaljisterna och därmed kommunerna. Digitalisering och globalisering gör att konsumenterna idag alltid är uppkopplade, kan handla dygnet runt och enkelt göra prisjämförelser. Det här gör att den fysiska butikens förutsättningar förändras. Upplevelsen och specialistkunskapen blir allt viktigare för att konsumenten ska söka sig till butiker. Och inte minst blir helhetsupplevelsen av platsen ännu viktigare än förut.

En av de viktigaste faktorerna för en levande handel är god tillgänglighet, både för privatpersoner och godstransporter. Och den växande e-handeln förändrar transportbehovet. Det ställer ökade krav på kommunernas planläggning och att kunskapen om handeln och övriga kommersiella verksamheter ökar. I den här utvecklingen som går framåt i rasande fart krävs det att kommunen tar ledningen och skapar tydliga riktlinjer.

Detta ställer även ökade krav på både politiker och tjänstemän och nya specialistkunskaper behöver tillföras. Tjänster som stadsbyggnadsdirektörer, stadsarkitekter, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om kommersiella verksamheters behov står i fokus. I Luleå har vi tillsammans konstaterat att den tjänsten har saknats.  En ny samhällsstrategisk tjänst med botten i handel och besöksnäring har därför tillsatts med placering i kommunledningen. Denna tjänsteperson leder det strategiska arbetet och ansvarar för informationsspridning och samordning över förvaltningsgränser och bolag.

Vi ser redan tydliga resultat av vårt arbete och rekommenderar andra kommuner att följa efter.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Niklas Nordström, kommunalråd (S) i Luleå

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev