Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Hr-chefernas recept: Så klarar vi rekryteringen

Publicerad: 18 december 2020, 07:55

T v Örnsköldsviks personaldirektör Nils Hörnström och Kalmars personalchef Anne Elgmark, i mitten Mölndals hr-chef Maria Stenman, t h Lyckseles hr-chef Shara Sjögren.

Varje år fram till 2029 måste landets kommuner och regioner rekrytera 13 200 nya medarbetare – bara för att täcka de ökande behoven. Hur ska det gå till? Dagens Samhälle ställde frågan till fyra kommunala hr-chefer.


Ämnen i artikeln:

BemanningVårdbemanningRekryteringOffentlig sektor

I slutet av november presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin senaste rekryteringsrapport. Den pekar på stora utmaningar för arbetsgivarna i kommunsektorn:

■ För att täcka ökade behov krävs att de anställda i välfärden, inklusive privata utförare, blir 132 000 fler under 2019–2029.
■ Nära hälften av de ökade behoven finns inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen, på grund av allt fler äldre. I förskola och skola behöver inte lika många rekryteras, eftersom antalet barn och unga inte växer i samma takt som tidigare.
■ Utöver allt detta går 336 000 anställda i pension under perioden.
■ Det går inte att klara rekryteringsutmaningen bara genom nyanställningar. Det krävs också nya lösningar, som andra arbetssätt och ny teknik.

Kommunerna och regionerna arbetar med en bred palett av åtgärder för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen – från digitalisering till att få fler att jobba efter 65 år. Dagens Samhälle ringde hr-chefer i fyra kommuner och bad dem ge några konkreta exempel som de själva satsar på.

Kombinera tjänster för att få till fler heltider, tipsar hr-chef Shara Sjögren i Lycksele om. Kommunen har under flera år arbetat med att göra deltidstjänster till heltid. Och heltiderna har blivit många fler, med en toppnotering i år.
– Därmed kan vi bättre ta tillvara kompetensen våra medarbetare har. Och det gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare, säger Shara Sjögren.
Samtidigt ställer det Lycksele inför nya problem. Kostnaderna ökar, till exempel.
– Och frågan är om vi behöver alla heltider i slutänden. Plötsligt har vi massor av människor som står på schemat och alla kanske inte behövs under alla tider.
Inom äldreomsorgen finns enligt Shara Sjögren en stark kultur av att organisera arbetet, vilket leder till arbetstoppar vid vissa tidpunkter på dagen.
– Men vi kan behöva tänka annorlunda och smeta ut arbetsuppgifterna under en längre tid. Morgonbestyren kanske ska sträckas ut från sju till elva. Och varför skulle man inte kunna städa nattetid?
För att kunna erbjuda fler personer heltid vill hon prova att ge fler personer kombinationstjänster.
– Den som jobbar inom äldreomsorgen kanske kan jobba i skolbespisningen också. Eller som lokalvårdare eller med administrativa uppgifter. Jag tror vi behöver bli bättre på att kombinera tjänster på det sättet. Men då måste vi också bli duktigare på att samverka mellan olika verksamheter, säger hon.

Validera mera, talar sig hr-chef Maria Stenman i Mölndals stad varm för.
– En framgångsfaktor för Mölndal är att vi har en väldigt alert utbildningsförvaltning. Den skräddarsyr gärna utbildningar för områden där vi ser behov framöver och ordnar validerinngskurser för medarbetare som behöver få sina kunskaper bekräftade, säger hon.
Det kan handla om nyanlända som redan jobbar i kommunen men har bristande kunskaper i svenska språket eller i vissa teoretiska ämnen. Validering kan bana väg för en utvecklad yrkeskarriär som exempelvis undersköterska eller barnskötare.
– Validering är ett bra sätt att ta hand om den personal vi redan har, men som saknar nödvändig grundutbildning, säger Maria Stenman.

Minskad sjukfrånvaro satsar Örnsköldsviks kommun på i ett treårigt projekt, berättar personaldirektör Nils Hörnström.
– Vi har haft en ganska hög sjukfrånvaro. Kan vi sänka den får vi tillbaka fler av de medarbetare vi behöver i verksamheten.
Kommunen har dels utökat samarbetet med företagshälsovården, dels satsat på chefsstöd.
– Det har bland annat lett till att medarbetaren kan få medicinsk rådgivning direkt vid sjukanmälan och att chefen ser till att det blir tätare uppföljningsmöten med företagshälsovården vid rehabiliteringsärenden, säger Nils Hörnström.

PPP. Eller prova-på-praktik. Det tror Kalmar på som en av många rekryteringsstrategier, berättar personalchef Anne Elgmark.
Det handlar om att ungdomar som inte har fått sommarjobb får betald praktik i tre veckor, företrädesvis i kommunens omsorgsverksamhet.
– PPP kan fånga upp ungdomar som kanske inte vet vad de ska bli. Våra uppföljningar visar att det varje år är några praktikanter som får upp ögonen för ett yrke de aldrig hade tänkt på. En del av dem byter som en följd av det gymnasieprogram, säger Anne Elgmark.

Stefan Helte

Reporter

sh@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev